0
Hopp til hovedinnhold

Regional tilgang til entreprenøriell kapital og entreprenørielle finansielle økosystemer

Tore Frimanslund fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Regional access to entrepreneurial finance and entrepreneurial finance ecosystems. Determinants of and barriers to ecosystem finance» torsdag 6. januar 2022. (Foto: Porten.no)

Hovedfunnene rasjonaliserer bruk av politiske verktøy som kan stimulere til en «resirkulering» av ressurser som er viktige for entreprenørielle miljø. Dette er ressurser som langsiktig investorkapital i sammen med spesialisert vekst- og kommersialiseringskunnskap og tilgang til sosiale og profesjonelle nettverk.

Tore Frimanslund

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Tore Frimanslund fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Regional access to entrepreneurial finance and entrepreneurial finance ecosystems. Determinants of and barriers to ecosystem finance» torsdag 6. januar 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA,

Doktorgradsprosjektet er delfinansiert av Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Slik oppsummerer Tore Frimanslund selv avhandlingen:

Regional tilgang til entreprenøriell kapital og entreprenørielle finansielle økosystemer

Gründerbedrifter er avhengige av tilstrekkelig vekstkapitaltilgang for å lykkes.

For entreprenørielle miljø i en bredere forstand (økosystem) kan faktorer som spiller inn på hvordan vekstkapital blir hentet inn og brukt av gründere ha innvirkning for generell næringsaktivitet og regional attraktivitet.

Likevel er det behov for mer kunnskap om hvordan viktige tilførte ressurser som kapital og finansiell kunnskap blir tilført og distribuert i et miljøperspektiv.

Doktorgradsavhandlingen bygger på denne problemstillingen.

Tre studier

Ved å ta utgangspunkt i det fremvoksende teoretiske perspektivet entreprenørielle økosystem undersøker prosjektet faktorene og mekanismene for kapitaldistribusjon i økosystem.

Dette gjøres gjennom tre sammenhengende studier med søkelys på en rural og urban norsk kontekst.

  • Den første studien kartlegger litteraturen og finner tvetydighet for hvordan man skal undersøke de finansielle aspektene av entreprenørielle økosystem.
  • Basert på dette avgrenser og konseptualiserer den andre induktive studien et finansielt økosystem. Hensikten med dette er å illustrere noen av mekanismene som bidrar til at noen gründer- og industrimiljø vokser frem og blir mer vitale.
  • Dette rammeverket gir grobunn for den deduktive, tredje og siste studien, som tester et utvalg hypoteser om kapitaltilgang blant entreprenørielle miljø og gründerbedrifter i Norge.

Prosjektets funn

I tillegg til å bidra til en teoretisk metning av temaet kapital i entreprenørielle økosystem, illustrerer prosjektet viktigheten av vekstkapital internt i økosystemet.

Praktikanter og myndigheter kan bruke denne informasjonen for å ytterligere finslipe gründerpolitikk og næringspolitikk for både by og land.

Hovedfunnene rasjonaliserer bruk av politiske verktøy som kan stimulere til en «resirkulering» av ressurser som er viktige for entreprenørielle miljø. Dette er ressurser som langsiktig investorkapital i sammen med spesialisert vekst- og kommersialiseringskunnskap og tilgang til sosiale og profesjonelle nettverk.

Ved bygge opp under slike «økosystemmekanismer» gir en region evne til å overkomme etableringshindre som følge av marginale eller homogene industrielle miljø eller mangel på gründerkultur.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Roger Normann, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 6. januar kl 09:00

Disputas torsdag 6. januar kl 10:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Provide an overview of methodological challenges and potential solutions in studies of entrepreneurial finance ecosystems»

Tittel på avhandling«Regional access to entrepreneurial finance and entrepreneurial finance ecosystems. Determinants of and barriers to ecosystem finance»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenTore Frimanslund (1983, Lærdal) Bachelorgrad i økonomi og administrasjon - Høgskulen på Vestlandet (2006). Mastergrad i økonomi og administrasjon – UiA (2009) mastergradsoppgave: «Managerial compensation, ownership structure and profitability in Norwegian hydroelectric energy companies». I dag arbeider Tore Frimanslund som høgskulelektor ved Høgskulen på Vestlandet.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Einar Agur Rasmussen – Nord Universitet

Annenopponent: Professor Tatiana Iakovleva - Universitet i Stavanger

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Trond Randøy, Universitetet i Agder

Veileder i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Rotem Shneor, UiA

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 08:50 og disputasen tidligst 09:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Roger Normann på e-post roger.h.normann@uia.no