0
Hopp til hovedinnhold

Prosessforbedring og bruken av ‘Lean’ som læringssystem i en organisasjon

Torbjørn Hekneby fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The learning way to production performance. An evolutionary perspective on company-specific production systems (XPS)» torsdag 19. august 2021. (Foto: Privat)

Min avhandling handler om hvordan en organisasjon kan bruke ulike ideer og leder-konsepter til å eksperimentere og skape læring i en organisasjon.

Torbjørn Hekneby

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår fysisk på Campus Kristiansand, men kan også følges online. Den blir streamet på denne adressen: www.uia.no/live/event/disputaskrs 

 

Torbjørn Hekneby fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «The learning way to production performance. An evolutionary perspective on company-specific production systems (XPS)» torsdag 19. august 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

Doktorgradsarbeidet er en nærings-ph.d., hvor 60 % av finansieringen ble gjort av Forskningsrådet og 40 % av Storform AS.

Slik oppsummerer Torbjørn Hekneby selv avhandlingen:

Prosessforbedring og bruken av ‘Lean’ som læringssystem i en organisasjon

Tenk deg at du starter en fabrikk som produserer kransekaker til et globalt marked.

Noen må ta ansvar for innkjøp av råvarer, noen må sikre en optimal blanding av ingredienser, noen utformer og steker kakene, noen setter de sammen og pynter og til slutt må noen bringe de ut til kundene.

For å overleve, og sikre at arbeidsplassene består, må du sørge for at:

  • kransekakene er av ypperste kvalitet, så de blir foretrukket blant kundene dine (kvalitet).
  • Du må produsere kaken så billig at den er konkurransedyktig på pris (effektivitet)
  • og selve produksjonen må ikke skape farlige situasjoner for dine medarbeidere (HMS).

Forbedring med ny teori

En dag kommer det en konsulent og forteller deg om en fantastisk teori om hvordan du kan sikre at kakene dine produseres til halve prisen, på halve tiden og med dobbel kvalitet.

Teknikkene kommer egentlig fra Japan, fra bilindustri, fra Toyota, og er litt mystiske, men «alle» bruker det i dag. Dette produktet (for forskere kalt «leder-konsepter») kalles «Lean».

Elkem som eksempel

Min avhandling handler om hvordan Lean blir brukt i prosess-industri, med Elkem ASA som case, for å sikre effektivitet og kvalitet i deres produksjon av silikon, karbon og silisium.

I 1991 var Elkem på randen av konkurs, men i dag er de et verdensledende selskap med over 6.000 ansatte globalt. Hvordan brukte de «lean» til å bli så gode?
Jeg finner at «lean» i seg selv ikke er løsningen. Men at lean kan brukes til å skape læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen, hvis det kombineres med andre ideer. Da spesielt hvordan læring blir koordinert, samt grad av involvering av medarbeidere.

Årsaken til forbedring

Tilbake til din egen produksjon av kransekaker.

Forklaringen på at du fremdeles har en sikker arbeidsplass er fordi du klarte å skape kontinuerlig læring og forbedring i alle delene av produksjonen din.

Og dine medarbeidere var kontinuerlig involvert i dette.

Dere fant hele tiden nye og bedre ingredienser, dere blandet ingrediensene stadig hurtigere og mer optimalt for kvalitet, steking ble gjort med mindre ressurser, sammensetning ble automatisert og forbedret og leveransen gikk ikke til lager, men direkte til kundens bestilling.

Dere kalte ikke dette for Lean, men «Baking Production Learning System». Eller som Elkem kaller sitt læringssystem: Elkem Business System.

Min avhandling handler om hvordan en organisasjon kan bruke ulike ideer og leder-konsepter til å eksperimentere og skape læring i en organisasjon.

Tittelen på min avhandling er derfor: The learning way to production performance.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i B1-006, Arne Garborgs auditorium, Campus Kristiansand, og blir streamet på denne lenken: 

www.uia.no/live/event/disputaskrs 

Disputasen blir ledet av instituttleder Bjørn-Tore Flåten, Institutt for strategi og ledelse, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 11:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Discuss how an organizational learning approach may facilitate and/or challenge managers in the development of company specific production systems (XPS)»

Tittel på avhandling«The learning way to production performance. An evolutionary perspective on company-specific production systems (XPS)»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenTorbjørn Hekneby (1965, Oslo - oppvekst på Notodden) Hærens Krigsskole, Gimlemoen Kristiansand (1987 -1989), hovedfag i idrett, Norges Idrettshøgskole (1999). Masterprogram i endringsledelse,BI (2002) studerte psykologi ved Universitetet i Oslo og Bergen 2009 - 2011. Arbeidserfaring som konsulent innen organisasjonsutvikling og ledelse de siste 20 årene. - Her har jeg tilegnet meg mye praktisk erfaring omkring organisatorisk endring, omstilling og ledelse, både i privat og offentlig sektor. Partner og eier i Storform AS, et konsulentselskap som jobber med ledelse og organisasjonsutvikling. Jeg er for tiden emneansvarlig for to programmer på EVU Handelshøyskolen ved UiA og blir ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse fra august 2021.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Erlend Nybakk, Høyskolen Kristiania, Oslo

Annenopponent: Førsteamanuensis Trude Høgvold Olsen, Handelshøgskolen ved UiT i Harstad, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Tor Helge Aas, Institutt for strategi og ledelse, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Jan Inge Jenssen, UiA (hovedveileder), professor Jonas A. Ingvaldsen, NTNU og professor Jos Benders, NTNU se også KU Leuven, Belgia (medveiledere)