Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Partnerskap i lærerutdanningene – en studie av praksislærere som lærerutdannere på universitetet

Til tross for sin betydningsfulle rolle, viser studier at praksislærerne i liten grad identifiserer seg selv som lærerutdannere. I avhandlingen undersøkes derfor faktorer som kan bidra til å utvikle praksislærernes profesjonelle identitet som lærerutdannere.

Johan Kristian Andreasen

Ph.D.-kandidat

Johan Kristian Andreasen disputerer 24. november 2023 med ph.d.-avhandlingen: «Partnerskap i lærerutdanning – en studie av praksislærere som lærerutdannere på universitetet».

Les mer om disputas og prøveforelesning her.

Kandidatens sammendrag av avhandlingen

Den overordnede hensikten med avhandlingen var å undersøke hvordan lærerutdanningene kan styrkes i et partnerskap mellom lærerutdannere på universitetet og i skolen. En sentral aktør i lærerutdanningene er praksislærerne i skolen, som spiller en viktig rolle i den profesjonelle utviklingen til lærerstudentene. Til tross for sin betydningsfulle rolle, viser studier at praksislærerne i liten grad identifiserer seg selv som lærerutdannere. I avhandlingen undersøkes derfor faktorer som kan bidra til å utvikle praksislærernes profesjonelle identitet som lærerutdannere. Videre utforsker avhandlingen hvordan lærerutdanningene kan utvikles gjennom et utvidet partnerskap, der praksislærere engasjeres i delte stillinger på universitetet.

Avhandlingen er kontekstualisert innenfor partnerskapsprosjektet ProDiG (Profesjonsfaglig digital kompetanse i Grunnskolelærerutdanningene), som ble finansiert av Kunnskapsdepartementet, og gjennomført ved Universitetet i Agder i perioden 2018 til 2021. Et sentralt utviklingstiltak i dette forsknings- og utviklingsprosjektet var å frikjøpe 13 praksislærere fra partnerskoler i GLU i delte stillinger på universitetet. Disse praksislærerne inngikk i et forpliktende samarbeid med faglærere på universitetet om emneutvikling, undervisningsplanlegging, samundervisningen og vurdering.

Avhandlingen består av tre ulike forskningsartikler hvor data er samlet inn gjennom spørreskjema til praksislærere og lærerstudenter, samt intervjuer med praksislærere i delte stillinger på universitetet. Resultatene av avhandlingen gir oss ny kunnskap om prosesser som er sentrale for at praksislærere skal utvikle sin profesjonelle identitet som lærerutdannere (artikkel 1). Videre viser avhandlingen hvordan kvaliteten i lærerutdanningene kan utvikles gjennom et utvidet partnerskap hvor praksislærere engasjeres i delte stillinger på universitetet (artikkel 2 og 3).

Ved å legge til rette for nye former for samarbeid mellom lærerutdannere fra universitetet og skoler, utfordrer avhandlingen tradisjonelle roller og ansvarsforhold som ofte kan resultere i et hierarkisk skille mellom akademiske og praksisrettede kunnskapsformer. Læring og profesjonell utvikling i lærerutdanningene skjer dermed i et partnerskap hvor aktører med ulik men likeverdig ekspertise inngår i et forpliktende samarbeid.