Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

På sporet av aktørar som skriv. Ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein ungdomsskoleklasse

Jon Olav Sørhaug fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «På sporet av aktørar som skriv. Ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein ungdomsskoleklasse» torsdag 15. desember 2022. (Foto: Privat)

En praktisk implikasjon fra studien blir derfor å styrke ungdomsskoleelevers kritiske tilnærming og forhandlingsevne i møte med slike digitale aktører, slik at de kan gjøre flere selvstendige valg når de skriver tekster med bruk av digital teknologi.

Jon Olav Sørhaug

Ph.d.-kandidat

Disputasen blir holdt på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan følge disputasen digitalt (online).

 

Jon Olav Sørhaug fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «På sporet av aktørar som skriv. Ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein ungdomsskoleklasse» torsdag 15. desember 2022. 

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA, med spesialisering i språkvitenskap.

Les Jon Olav Sørhaugs egen oppsummering av avhandlingen:

Når programvaren skriver elevenes tekster

I dagens klasserom spiller datamaskiner, internett og annen teknologi en stadig viktigere rolle. Det gjelder ikke minst for skriving, som er en av de vanligste aktivitetene å utføre på en datamaskin i skolen.

Hvordan påvirker datamaskinene?

Men hvordan påvirker datamaskinene elevers skriving?

Hva skjer med innholdet i tekstene når digital programvare blir brukt?

I studien På sporet av aktørar som skriv blir seks elevers digitale samskriving i en norsk ungdomsskoleklasse fulgt.

Forhandler om teksten

Ved hjelp av video- og tekstanalyse utforsker avhandlingen hvordan samarbeidet mellom elever og programvare foregår.

Studien viser at elevene forhandler om valg av fagstoff, ord og stavemåter med digitale tekster og skriveprogrammer.

Søkemotorer, som f.eks. Google Søk, viser seg å være sterke aktører med stor forhandlingsevne.

Søkemotorer påvirker elevens arbeid ved å velge ut og presentere fagstoff for elevene, og til en viss grad også lage egne tekster ved å sette sammen informasjon fra andre tekster på internett. Når elevene skriver, plukker de stoff fra søkemotorenes tekster og fører dette stoffet inn i sine egne elevarbeid.

Skriveprogrammet sentral aktør

Skriveprogrammet er også en sentral aktør. Dette påvirker elevtekstene gjennom automatiske skriveforslag og korreksjoner underveis.

For eksempel vil programmet markere ukjente ord med en rød bølgestrek under, selv om ordene er korrekt stavet. Dersom elevene ukritisk følger programvarens forslag til endring, kan dette medføre nye feil, og elevenes egne ordvalg og språklige kreativitet blir begrenset.

Studien viser at skrivesamtaler mellom elevene er viktige både for planlegging og utførende skriving.

I noen situasjoner spiller også elevenes egne erfaringer fra fritida inn i skriveprosessen. Men oftest er det de ikke-menneskelige aktørene som har størst gjennomslagskraft.

Slik sett kan en stille spørsmål ved hvem det er som egentlig skriver i klasserommet. Er det elevene eller er det programvaren som skriver elevenes tekster?

Elevenes kritiske sans må styrkes

Det er et nyskapende trekk ved studien å se på programvarer som aktører på lik linje med elevene.

Men det er elevene som må stå i sentrum for skolens virksomhet.

En praktisk implikasjon fra studien blir derfor å styrke ungdomsskoleelevers kritiske tilnærming og forhandlingsevne i møte med slike digitale aktører, slik at de kan gjøre flere selvstendige valg når de skriver tekster med bruk av digital teknologi.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium B1 006, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning, professor Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 15. desember kl 10:00

Disputas torsdag 15. desember kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Drøft aktuelle norskfaglige perspektiv på digital samskriving»

Tittel på avhandling«På sporet av aktørar som skriv. Ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein ungdomsskoleklasse»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskaplege artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/3035826

 

KandidatenJon Olav Sørhaug (1981, Sandnessjøen – oppvokst i Trondheim) Mellomfag i nordisk, Høgskolen i Agder (2004), Mastergrad i nordisk språk og litteratur, Høgskolen i Agder (2006). Masteroppgave: «Fjernare og stadig nærmare: nærvær og fråvær i Jon Fosses lyrikk». I dag arbeider han som universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Skjønnlitterære bokpublikasjoner: Du finst i bølgjene (Samlaget, 2007); Det blinde punktet (Samlaget, 2010). Faglitterære bokpublikasjoner: Appell Vg1 SF (Gyldendal, 2020); Appell Vg2 SF (Gyldendal, 2021).

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Nikolaj Elf, PhD, Institut for Kulturvidenskaber, Center for Grundskoleforskning, Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet, Danmark

Annenopponent: Professor Gustaf Skar, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor emerita Elise Seip Tønnessen, Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Anne Løvland, Universitetet i Agder.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. E-post til kontaktpersonen er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Lise Moss på e-post lise.moss@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.