0
Hopp til hovedinnhold

Optimaliserer brukstiden i trådløse nett

Admar Ajith Kumar Somappa (Foto: Privat)

The main contribution of the thesis is the proposal of the protocol, which was also thoroughly analysed using various tools and techniques to ensure its performance.

Admar Ajith Kumar Somappa

Ph.d.-kandidat / overingeniør

Admar Ajith Kumar Somappa disputerer for ph.d.-graden med en avhandling om forbedring av oppsett for kommunikasjon i et trådløst nettverk av sensorer.

Oppsettet – protokollen – som A. Ajith Kumar S. har forsket fram, forbedrer eksisterende løsninger – noe som reduserer energiforbruket og forlenger det trådløse nettverkets brukstid.

Bruksområdet for forskningen er først og fremst industriell automasjon, men også e-helse kan anvende kunnskapsen.

Admar Ajith Kumar Somappa har fulgt Fakultet for teknologi og realfags doktorgradsprogram med spesialisering i IKT.

Les også intervju om avhandlingen: Forlenger batterienes levetid

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

A Dual-Mode Adaptive MAC Protocol (DMAMAC) for Process Control in Industrial Wireless Sensor Networks (IWSN)

Wireless Sensor Network (WSN) is a rapidly growing domain, now an integral part of the Internet of Things (IoT) movement.

The following thesis concerns with communication protocols used in WSN.

The thesis particularly focuses on the industrial automation domain (within IWSN), and proposed a communication protocol called the DMAMAC protocol. This protocol improves on existing solutions to provide low energy consumption and longer network availability. An e.g. application could be temperature control in a room.

But, apart from the industrial automation domain, the DMAMAC protocol is applicable across domains into healthcare automation, and home automation.

The main contribution of the thesis is the proposal of the protocol, which was also thoroughly analysed using various tools and techniques to ensure its performance.

Further, model driven software engineering methods to create new protocol prototypes in a shorter duration were proposed.

Admar Ajith Kumar Somappa disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “A Dual-Mode Adaptive MAC Protocol for Process Control in Industrial Wireless Sensor Networks” tirsdag 30. januar 2017. (Foto: Privat)

Admar Ajith Kumar Somappa disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “A Dual-Mode Adaptive MAC Protocol for Process Control in Industrial Wireless Sensor Networks” tirsdag 30. januar 2017. (Foto: Privat)

Disputasfakta:

Kandidaten: Admar Ajith Kumar Somappa received double Masters with M.Sc in computer science from the Eindhoven University of Technology (Netherlands) and M. Tech in Software Engineering from Manipal Institute of Technology (India) in 2011 funded mainly by the Eindhoven University of Technology. He is currently employed as a chief engineer at University of Bergen. The dissertation is a result of the doctorate position at Bergen University College (Norway) in the Faculty of engineering in a collaboration project between the computer science and electrical engineering, and is registered at University of Agder for the PhD program at the Faculty of Engineering and Science. His research interests include Internet of things, Wireless Sensor Networks and Software Engineering.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C3 072, Campus Grimstad

Instituttleder Folke Haugland, Institutt for IKT, leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Tirsdag 30. januar 2017 kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Software-Defined Networking (SDN) for Wireless Sensor Networks (WSNs): Concepts, Challenges and Approaches”

Tid for disputas:Tirsdag 30. januar 2017 kl 12:00

Tittel på avhandling: “A Dual-Mode Adaptive MAC Protocol for Process Control in Industrial Wireless Sensor Networks”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Hannes Frey, Institut für Informatik, Universität Koblenz-Landau, Germany

Annenopponent:Seniorforsker Mariann Hauge, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Frank Yong Li, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Rune Fensli, UiA (hovedveileder) og professor Knut Øvsthus, Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen) (bi-veileder)