0
Hopp til hovedinnhold

Oppslukt av pop! Teknologi, komposisjon og sanseinntrykk

Zachary James Bresler fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Immersed in Pop! Excursions into Compositional Design» onsdag 8. mars 2022. (Foto: Privat)

Nylig utvikling - eksempelvis 3D lydformater som Dolby Atmos - innen forbrukerlyd, musikkteknologi og distribusjon har skapt en offentlig diskurs om konsepter rundt immersjon og interaktivitet i popmusikk og media.

Zachary James Bresler

Ph.d.-kandidat

Zachary James Bresler fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Immersed in Pop! Excursions into Compositional Design» onsdag 8. mars 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag ved UiA, med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Slik oppsummerer Zachary James Bresler selv avhandlingen:

Oppslukt av pop! Teknologi, komposisjon og sanseinntrykk

Nylig utvikling innen forbrukerlyd, musikkteknologi og distribusjon har skapt en offentlig diskurs om konsepter rundt immersjon og interaktivitet i popmusikk og media.

Eksempler på dette er tillegg til 3D lydformater som Dolby Atmos til streamingtjenester, den siste utgaven at «Spatial Audio» på Apple og Beats-produkter, spredning av

musikkinnhold i virtual reality og 360-videoer, etc.

Dette stiller essensielle spørsmål, og nødvendiggjør samtidig utviklingen av en musikologisk diskurs på temaene.

Avhandlingen spør derfor:

  • Hva er forholdet mellom såkalte immersive medier og immersive opplevelser?
  • Hvordan er immersive og interaktive opplevelser av audiovisuell popmusikk designet?
  • Og til sist, i hvilken grad innebærer tolkninger av immersjon og interaktivitet i popmusikk agens (agency) for lytteren/seeren?

For å løse disse spørsmålene har Bresler forfattet og medforfattet fire artikler og bokkapitaler om musikk i immersive og interaktive medier med fokus på komposisjonell design og immersjon i popmusikk.

I avhandlingens kappe blir disse artiklene kontekstualisert gjennom begrepet immersive staging, som er et rammeverk for å forstå hvordan det oppfattede, perseptuelle forholdet mellom utøveren og lytteren formidles gjennom teknologi, performativitet, audiovisuell komposisjonell design, og estetikk.

I tillegg argumenterer innholdet i kappen for de hermeneutiske metodene som brukes gjennomgående.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B2 003, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/j/67928898951?pwd=b1lyTXZqVEZpblF1Mi9Dd1VnKzNvZz09&from=addon

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 15:30

Disputas kl 17:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«The trial lecture should address two main areas:

  1. If the immersive can be “anything,” what then allows an analysis to highlight it? What signifies the immersive in form, function, composition, experience, or reading? How must terms such as flow, immersion, absorption, and interaction be more clearly defined in order to create building blocks for a “musicology of immersion”? And what is required of an analytical project that teaches us about artists’ immersive works and experiences?
  2. If your premise is that the immersive is not defined by a technology or an intention but, theoretically, by an experience which can be derived from any situation, what considerations – in terms of unequal access to the feeling of safety – must be included in the cultural, political, economic, and music-theoretical analysis of immersion?»

Tittel på avhandling«Immersed in Pop! Excursions into Compositional Design»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenZachary James Bresler: (Killeen, Texas, USA 1989 - grew up in Pierce, Nebraska, USA) Bachelor of Arts in Music Performance (minor in Music Technology) University of Nebraska in Lincoln (2012) Master of Music Performance, University of Nebraska in Omaha (2014). I dag arbeider han som universitetslektor i music production and recording, Universitetet i Stavanger.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emeritus Derek B. Scott, School of Music, University of Leeds, UK

Annenopponent: Professor Philip Auslander, Ivan Allen College of Liberal Arts, School of Literature, Media and Communication, Georgia Institute of Technology, USA

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Nina Sun Eidsheim, Universitetet i Agder /The Herb Alpert School of Music, University of California Los Angeles, USA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Stan Hawkins (hovedveileder) og Jon Marius Aareskjold-Drecker (medveileder i første del av doktorgradsarbeidet)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle. Følg prøveforelesning og disputas på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/j/67928898951?pwd=b1lyTXZqVEZpblF1Mi9Dd1VnKzNvZz09&from=addon

(Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 15:20 og disputasen tidligst 17:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no