0
Hopp til hovedinnhold

Nye vurderingsmåter i lærerutdanningen

Erik Adalberon fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Innovating examinations in teacher education» tirsdag 21. september 2021.

I sum synliggjør resultatene at innføring og gjennomføring av innovasjoner i høyere utdanning er en nødvendig, men omfattende øvelse for å utvikle vurderingsgrunnlaget.

Erik Yves H Adalberon

Ph.d.-kandidat

Erik Yves H Adalberon fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Innovating examinations in teacher education» tirsdag 21. september 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA, med spesialisering i pedagogikk.

Slik oppsummerer Erik Adalberon selv avhandlingen:

Nye vurderingsmåter i lærerutdanningen 

En sentral del av høyere utdanning er å måle hvilke kunnskaper studentene sitter igjen med etter endt studie. Som regel gjøres dette gjennom en eller flere eksamener i løpet av hvert semester.

De mest brukte eksamensformene kan gi et visst inntrykk av teoretiske kunnskaper, men svært få eksamensformer gjenspeiler hva slags praktiske ferdigheter studentene sitter igjen med.

Ny eksamensform

I avhandlingen undersøkes en ny eksamensform ved lærerutdanningen i Oslo hvor det tas sikte på at også at praksiserfaringer skal kunne vises gjennom vurdering.

I korte trekk dreier det nye formatet seg om å inkludere en video av klasseromsundervisning som et element i eksamensoppgaven.

Denne digitale eksamensformen gir lærerstudentene mulighet til å se gjennom en konkret undervisningssituasjon, og deretter analysere denne på bakgrunn av de pedagogiske og didaktiske teoriene de kjenner til.

En slik kobling av teori og praksis er ment å gjøre praksiserfaringer mer relevante i eksamenssituasjonen, og dermed gi mer uttelling for praktiske kunnskaper.

Muligheter og begrensninger 

Gjennom intervjuer med studenter og dokumentanalyse av eksamensbesvarelser og tilbakemeldinger avdekkes både muligheter og begrensninger ved det nye formatet.

Forskningen her viser at videoeksamen tilfører noe nytt og annerledes ved å involvere praksiserfaringer i eksamenssituasjonen, samtidig som at både studenter og ansatte har vanskeligheter med å fri seg fra de vaner som knyttes til eksisterende eksamensformer.

Skriving, skrivestil og tidspress nevnes som vesentlige vanskeligheter.

I tillegg gir det nye og mer åpne formatet rom for flere kreative måter å løse oppgaver på.

Digitale eksamensformater gjør det i større grad mulig å kopiere tekst, noe som studenter og ansatte benytter seg av.

Innovasjon i høyere utdanning

I sum synliggjør resultatene at innføring og gjennomføring av innovasjoner i høyere utdanning er en nødvendig, men omfattende øvelse for å utvikle vurderingsgrunnlaget.  

I avhandlingen diskuteres også rammene som er gitt for innovasjon i høyere utdanning, og hvorvidt disse harmonerer med målet om å skape nye vurderingsformer.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Hans Hodne på e-post hans.hodne@uia.no

 

Disputasfakta

Prøveforelesning og disputas finner sted både i auditorium B1-001 og via konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Hans Hodne, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Opening the black box of Assessment in teacher education: What will Teacher Education look like in the future?»

Tittel på avhandling: «Innovating examinations in teacher education»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2771948

Fullstendig avhandling:

Kandidaten: Erik Yves H Adalberon (1977, Oslo, oppvekst i Kristiansand) Cand Mag, Universitetet i Oslo (2003), MA i pedagogikk, UiA 2014. Arbeidet som lærer i Krisrtiansand (2004 – 2008), nå universitetsbibliotekar ved UiA med fagansvar for realfag (2018 -)

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Filip Dochy, KU Leuven University, Belgia

Annenopponent: Professor J. Ola Lindberg, Umeå universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Esther Canrinus, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Roger Säljö, UiA og Gøteborgs universitet (hovedveileder) og professor emeritus Trond Eilif Hauge fra Universitetet i Oslo (medveileder)