Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Norske elevers grammatiske feil i engelsk - årsaker og botemidler

Lenka Garshol disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «I just doesn´t know. Agreement errors in English texts by Norwegian L2 learners: Causes and remedies» mandag 15. april 2019.

Basert på funn fra innsamlede tekster har jeg i tillegg utviklet et «omvendt undervisning»-kurs i engelsk grammatikk som tar for seg flere typiske feil som forekommer i elevtekster.

Lenka Garshol

Ph.d.kandidat og universitetslektor

Hvorfor bøyer norske skoleelever verb feil på engelsk? Og hvorfor er feilene norske elever gjør annerledes enn feilene elever fra andre land som har engelsk som annetspråk gjør? I avhandlingen «I just doesn´t know. Agreement errors in English texts by Norwegian L2 learners: Causes and remedies» studerer Lenka Garshol fenomenet.

Lenka Garshol disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «I just doesn´t know. Agreement errors in English texts by Norwegian L2 learners: Causes and remedies» mandag 15. april 2019.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i språkvitenskap.

Slik beskriver Lenka Garshol selv essensen i avhandlingen:

I does this all the time

Avhandlingen fokuserer på å identifisere og forklare typiske feil som norske elever gjør når de bruker engelsk.

Norske elever utypiske

I den språkvitenskapelige delen av arbeidet har jeg analysert samsvarfeil i engelsktekster skrevet av videregående elever.

Det kommer frem at engelskbrukere med norsk som førstespråk har en tendens til å bruke subjekt-verb samsvarbøying på en utypisk måte sammenlignet med engelskbrukere med andre førstespråk.

Mens de fleste som lærer engelsk går gjennom en periode når de dropper samsvarbøying i presens, ser det ut som at de norske elevene overproduserer «tredje person -s» i subjekt-verb kombinasjoner hvor den ikke skal være.

Siden norsk tidsbøying kan overfladisk ligne på engelsk samsvarbøying, kan førstespråkpåvirkning være årsaken til denne utypiske utviklingen.

Utviklet digital grammatikk-undervisning

Basert på funn fra innsamlede tekster har jeg i tillegg utviklet et «omvendt undervisning» kurs i engelsk grammatikk som tar for seg flere typiske feil som forekommer i elevtekster.

Omvendt undervisning som didaktisk metode flytter tavleundervisning til hjemmebane via en kort video med tilhørende øvelser for å dermed frigjøre klassetid til mer elevsentrert undervisning.

Kurset skal bli tilgjengelig for alle interesserte lærere og elever via Campus Inkrement-plattformen.

Disputasfakta:

Kandidaten: Lenka Garshol (1984) har bachelor i engelsk språk og litteratur (2008) fra Masaryk University, Brno, Tsjekkia, master i engelsk (2013) fra UiA med masteroppgaven «The acquisition of verb movement in first language acquisition: Comparison of English and Norwegian». I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk og oversetting ved UiA.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1-001 Campus Kristiansand, mandag 15. april 2019

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker. 

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “When do "errors" reflect grammar?”

Tittel på avhandling: «I just doesn´t know. Agreement errors in English texts by Norwegian L2 learners: Causes and remedies»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Tom Roeper, University of Massachusetts

Annenopponent: Førsteamanuensis Anne Dahl, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Ingrid Kristine Hasund, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Dagmar Haumann, Universitetet i Bergen (hovedveileder) og professor Barbara Gawronska, UiA (bi-veileder)