0
Hopp til hovedinnhold

Multinasjonale selskaper og regional innovasjonspolitikk

Marianne Berge disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Taming the beast? Multinasjonale selskapers rolle i små regioner som utvikler innovasjonspolitikk basert på unik kompetanse: Agder region i Norge” tirsdag 10. desember 2019. (Foto: Privat)

Avhandlingen hevder at det er behov for økt fokus på samspillet mellom den regionale innovasjonspolitikken og kunnskapsbehovet til MNCs (multinasjonale selskaper). Det er viktig ved utforming av den regionale politikken å ha en god forståelse av MNCs globale strategiske beslutninger.

Marianne Berge

Ph.d.-kandidat og gründer

Marianne Berge disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Taming the beast? Multinasjonale selskapers rolle i små regioner som utvikler innovasjonspolitikk basert på unik kompetanse: Agder region i Norge” tirsdag 10. desember 2019.

I avhandlingen forsker Marianne Berge på motsetningen mellom å fortrinnene med å beholde regional/lokal kompetanse og samtidig ønske multinasjonale selskaper velkommen, selv om disse selskapene har et iboende ønske om å spre kunnskap til sine andre avdelinger andre steder i verden.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

Doktorgradsarbeidet er finansiert via VRI Agder, en del av Forskningsrådets program "Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI".

Slik oppsummerer Marianne Berge avhandlingen:

Multinasjonale selskaper og regional innovasjonspolitikk

Avhandlingen tar utgangspunkt i diskusjonen knyttet til dikotomien mellom det at regioner ønsker å tiltrekke seg multinasjonale selskaper (MNCs) og samtidig håndtere sårbarheten forbundet med å ha MNCs i regionen.

Lokal kompetanse og multinasjonal distribusjon

Denne avhandlingen diskuterer derfor forholdet mellom regional innovasjonspolitikk og MNCs innovasjonsstrategier, og kombinerer disse to perspektivene, bedrifters strategiske perspektiv og det regionalpolitiske perspektivet.

Ut fra tenkningen rundt regionale innovasjonssystemer er lokal kunnskap en viktig ressurs for den lokale økonomien, og man er opptatt av å fremme lokalt samarbeid gjennom nettverksdannelse.

MNCs på sin side forsøker å bygge opp og utnytte kunnskapen ved å distribuere denne blant sine ulike enheter og lokasjoner. Dette innebærer en spenning mellom interessene til lokale myndigheter og MNCs.

Regional forståelse av MNC-strategier viktig

Basert på en casestudie av VRI-Agder programmet i Norge, diskuteres hvordan regional innovasjonspolitikk kan bidra til å utvikle regional kompetanse og klynger gjennom å utvikle myke ferdigheter, og samtidig tiltrekke MNCs og bruke kunnskapen deres uten å bli for sårbar for de strategiske beslutningene MNCs gjør som svar på internasjonale markedets endringer?

Avhandlingen viser at MNCs evne til å innovere avhenger av en rekke sosiale forhold og ikke FoU- aktiviteter alene. Selskapene i Agder-regionen har i stor grad lykkes gjennom praksisbasert, taus kunnskap og formidling av kunnskapen i uformelle sammenhenger, både via rekruttering fra og samarbeid med andre virksomheter i regionen.

Avhandlingen hevder at det er behov for økt fokus på samspillet mellom den regionale innovasjonspolitikken og kunnskapsbehovet til MNCs. Det er viktig ved utforming av den regionale politikken å ha en god forståelse av MNCs globale strategiske beslutninger.

Disputasfakta:

Kandidaten: Marianne Berge (1975, Porsgrunn), mastergrad i "Økonomi og administrasjon" fra Handelshøyskolen ved UiA 2007, spesialisering innenfor finans. Arbeider nå som gründer.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C2 041, Campus Grimstad tirsdag 10. desember 2019

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik, Handelshøyskolen ved UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Can the collaborative structure of the Norwegian model modify the vulnerability of MNC’s (multinational corporations) presence in Norwegian regions?”

Tittel på avhandling: “Taming the beast? Multinasjonale selskapers rolle i små regioner som utvikler innovasjonspolitikk basert på unik kompetanse: Agder region i Norge”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Senior Lecturer Dr Pauline Parker, Kingston University, London, UK

Annenopponent: Prodekan for innovasjon, førsteamanuensis Jens Kristian Fosse, Høgskulen på Vestlandet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Jon P. Knudsen, UiA

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Hans Christian Garmann Johnsen, UiA