Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mobil-til-mobil-kommunikasjon (D2D)

Mohamed Gafar Ahmed Elnourani of the Faculty of Engineering Science at the University of Agder has submitted his thesis entitled “Non-convex Optimization for Resource Allocation in Wireless Device-to-Device Communications “ and will defend the thesis for the PhD-degree Friday 9 October 2020. (Photo: Private)

In this PhD Thesis, we focus on the resource allocation for underlay D2D communications in several communication environments with different device capabilities and applications, which often results in non-convex optimization problems that are computationally demanding and require the design of novel algorithms.

Mohamed Gafar Ahmed Elnourani

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Mohamed Gafar Ahmed Elnourani ved Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Non-convex Optimization for Resource Allocation in Wireless Device-to-Device Communications” fredag 9. oktober 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag, med spesialisering i IKT

Slik oppsummerer Mohamed Elnourani avhandlingen:

Non-convex Optimization for Resource Allocation in Wireless Device-to-Device Communications 

Device-to-Device (D2D) communication is considered one of the key frameworks to provide suitable solutions for the exponentially increasing data traffic in last generation wireless networks.

Moreover, within this context, it enables various applications such as Machine-to-Machine (M2M) and Internet of Things (IoT).

In D2D communications, mobile terminals are given temporary permissions to communicate directly among themselves in a specified cellular communication channel that in some cases are used at the same time by other cellular users. This case is called underlay D2D and is more challenging to use because it requires an advance resource allocation mechanism that assign resources to each D2D pair while managing the interference between the D2D pairs and the classical cellular users.

In this PhD Thesis, we focus on the resource allocation for underlay D2D communications in several communication environments with different device capabilities and applications, which often results in non-convex optimization problems that are computationally demanding and require the design of novel algorithms.

For each application scenario, we propose several algorithms that are computationally efficient and are proven to converge in a finite number of iterations.

We provide convergence guarantees for our algorithms and we also evaluate them through extensive numerical experiments, showing a favorable performance, as compared to the existing state-of-the-art alternatives.

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av førstelektor Morgan Konnestad, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning“Machine Learning for Resource Allocation in Wireless Networks”

Tittel på avhandling: “Non-convex Optimization for Resource Allocation in Wireless Device-to-Device Communications”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 PHD_Thesis_Mohamed Elnourani-Print

 

KandidatenMohamed Gafar Ahmed Elnourani (1983, Jeddah, Saudi Arabia) Bachelor of Science (Honors) First Class i Electrical Engineering, med hovedvekt på Telecommunication Engineering fra University of Khartoum, Sudan. (2005) M.Sc. Degree i Electrical Engineering med vekt på radiokommunikasjon fra BlekingeTekniska Høgskola (BTH), Sverige. (2008), M.Sc. Degree i Electrical Engineering med vekt på signalprosessering fra Blekinge Tekniska Høgskola (BTH), Sverige (2009). Arbeider nå som doktorgradsstipendiat ved WISENET Center, Institutt for IKT, Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Carlo Fischione, KTH Kungliga Tekniska högskolan, Sverige

Annenopponent: Professor Kimmo Kansanen, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Lei Jiao, UiA - Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Baltasar Beferull-Lozano, Institutt for IKT (hovedveileder) og førsteamanuensis Daniel Romero, Institutt for IKT (medveileder)

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Morgan Konnestad på e-post morgan.konnestad@uia.no