Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Miljøstrategier ved planlegging og design av veier

Reyn O'Born ved Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Strategies and solutions for including life cycle emissions in planning Norwegian road infrastructure" mandag 25. november 2019. (Foto: Privat)

The analyses carried out focus on the development and use of life cycle assessment models to calculate the environmental footprint of road infrastructure in the early planning and design phases.

Reyn Joseph O’Born

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Reyn Joseph O’Born ved Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Strategies and solutions for including life cycle emissions in planning Norwegian road infrastructure" mandag 25. november 2019.

Veibygging og vedlikehold av infrastruktur står for en stor andel av de globale CO2-utslippene. Statens vegvesen arbeider med å redusere sine utslipp innen 2030.

Reyn O’Borns forskning er en del av  Statens vegvesens innsats for å ta i bruk og utvikle renere teknologi, drivstoff, materialer og metoder. Doktorgradsarbeidet har fokusert på utvikling og bruk av evalueringsmodeller som kalkulerer miljø-fotavtrykket fra infrastruktur gjennom hele veiens livssyklus, på et tidspunkt der arbeidet er i en tidlig plan og designfase.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i fornybar energi

Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration - NPRA) har finansiert doktorgradsarbeidet.  

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Strategies and solutions for including life cycle emissions in planning Norwegian road infrastructure

The international focus on climate change have forced governments and organisations around the world to find new and innovative ways to reduce their carbon dioxide emissions.

Emissions reduction from road construction

Emissions reductions in infrastructure are an important part of the puzzle where construction activities conservatively represent more than 20 % of global annual carbon emissions.

In Norway, the government-managed Norwegian Public Roads Administration (NPRA) have been tasked with finding ways to drastically reduce their emissions from road construction and maintenance by the year 2030.

In response, NPRA has invested in research and begun the process of developing policies to promote the uptake of cleaner technologies, fuels, materials and processes.

Life cycle assessment models

Reyn O’Born’s dissertation “Strategies and solutions for including life cycle emissions in planning Norwegian road infrastructure” is concerned with determining the environmental impacts of road construction in a Norwegian context.

The dissertation analyses and discusses the solutions and strategies that NPRA can follow to reduce their emissions.

The analyses carried out focus on the development and use of life cycle assessment models to calculate the environmental footprint of road infrastructure in the early planning and design phases.

The real-world implementation of such models was also discussed within the framework of green public procurement and Norwegian emissions reductions targets for transport infrastructure.

The results of this thesis have shown that the use of life cycle assessment models can be helpful for calculating emissions but that these models must be sufficiently robust and simple to use in order to be useful during road planning.

Disputasfakta:

Kandidaten: Reyn O’Born (1987, Toronto, Canada). BA Economics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada, BA Global Studies, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Canada MSc Industrial Ecology, NTNU, Trondheim, ph.d.-stipendiat ved UiA 2015 -2018. Arbeider nå som universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag, UiA, der han også leder ENTERS UiA – forskningsgruppe på sirkulær økonomi.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad mandag 25. november 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Michael Rygaard Hansen

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “How can the Paris Agreement be reached by Norwegian road infrastructure?”

Tittel på avhandling“Strategies and solutions for including life cycle emissions in planning Norwegian road infrastructure”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Lizhen Huang, NTNU

Annenopponent: Førsteamanuensis Alexander Passer, Graz University of Technology

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Morten Kjeld Ebbesen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Helge Liltved, UiA (hovedveileder) og Karl Sigurd Fredriksen (nå pensjonert prosjektleder i Statens vegvesen) (bi-veileder)