0
Hopp til hovedinnhold

Mer effektive signaler til Wake-up Radio i Internet of Things (IoT)

Debasish Ghose disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Protocol Design and Performance Evaluation of Wake-up Radio enabled IoT Networks” tirsdag 7. mai 2019.

In the thesis, we mainly focused on the performance improvement of wake-up radio enabled IoT networks from data link layer perspectives.

Debasish Ghose

Ph.d.-kandidat

Mange gjenstander i hjem og arbeid blir nå laget med innebygd internett-kommunikasjon - IoT (Internet of Things). Debasish Ghose har i sin doktorgradsavhandling forsket på hvordan de innebygde kommunikasjonsenhetene kan konstrueres slik at de bruker minimalt med energi, og dermed kan fungere gjennom hele gjenstandens levetid.

Teknologien for dette kalles WUR – Wake-Up Radio (Mer om WUR: Wake-Up Radio – A key component of IoT?). Det betyr at kommunikasjonsenheten ligger og dormer i bruksgjenstanden, og bare våkner opp på bestemte signaler for å gjøre jobben sin. Hoveddelen av Debasish Ghoses forskning er på hvordan signalene til IoT-gjenstandene kan vekke dem opp mest mulig effektivt fra lavenergi-periodene.

Debasish Ghose disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Protocol Design and Performance Evaluation of Wake-up Radio enabled IoT Networks” tirsdag 7. mai 2019. 

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i IKT.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Protocol Design and Performance Evaluation of Wake-up Radio enabled IoT Networks

As an emerging technology, the Internet of things (IoT) is playing a pivotal role towards the digital transformations of many societal sectors.

The cost of IoT devices is decreasing due to the rapid development of sensor technology.

Energy-consumption as a bottleneck

However, a bottleneck for massive deployment of IoT may be the ability to provide these devices with energy that will last the entire lifetime of the chipset.

In many IoT applications, devices will only transmit and receive a small amount of data rarely, i.e., a few times in a day. In general, sleeping mechanism of sensor nodes is adopted to reduce energy consumption in IoT networks. Such periodic/aperiodic sleeping is not very efficient in terms of latency and energy efficiency.

Figure: Wake-up Radio enabled IoT networks.

Figure: Wake-up Radio enabled IoT networks.

Imagine a receiver in a very low power mode that would, in a magical way, wake up just in time for the data to be received. Yes, this magic is happening with “Wake-up Radio” technology.

Wake-up Radio has been emerged to eliminate the energy wastage of IoT device.

Performance improvement

In the thesis, we mainly focused on the performance improvement of wake-up radio enabled IoT networks from data link layer perspectives.

We proposed several medium access control mechanisms, transmission protocols, relay selection schemes to improve the performance of wake-up radio enabled IoT networks.

Disputasfakta:

Kandidaten: Debasish Ghose (1986, Chittagong, Bangladesh). BA from KIIT University, India, and MA National Taipei University, Taiwan, nå teknologileder - CTO - hos ANZYZ Technologies. Se også om Anzyz hos UiA Nyskaping.

Prøveforelesning og disputas finner sted i rom C2 040, Campus Grimstad.

Disputasen blir ledet av instituttleder Folke Haugland, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “IP mobility management

Tittel på avhandling“Protocol Design and Performance Evaluation of Wake-up Radio enabled IoT Networks”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Ilker Demirkol, Department of Telematics Engineering, Univ. Politecnica de Catalunya (UPC)

Annenopponent: Dr. Rui Campos, INESC TEC, Campus da Faculdade de Engenharia de Universidade do Porto

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Geir Myrdahl Køien, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Frank Yong Li, UiA (hovedveileder) og Vicent Pla, (bi-veileder, ekstern)