Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mellom indre og ytre dialoger i terapeutiske nettverksmøter

Per Arne Lidbom disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Significant and meaningful moments: On the border between inner and outer dialogues. Exploring the interplay between inner and outer dialogues in significant meaningful moments of network therapy” tirsdag 15. september 2020. (Foto: Privat)

Funnene i denne avhandlingen viser først og fremst det mangfoldet av stemmer og dialoger som er til stede i et nettverksmøte, og at de fleste av disse forblir indre stemmer og dialoger som ikke blir uttrykt.

Per Arne Lidbom

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av Corona covid-19-situasjonen.

Per Arne Lidbom disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Significant and meaningful moments: On the border between inner and outer dialogues. Exploring the interplay between inner and outer dialogues in significant meaningful moments of network therapy” tirsdag 15. september 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Slik oppsummerer Per Arne Lidbom selv avhandlingen:

Mellom indre og ytre dialoger i terapeutiske nettverksmøter

Avhandlingen utforsker samspillet mellom den ytre dialogen og deltagernes indre dialoger i nettverksmøter med ungdom.

De sekvensene som blir utforsket er sekvenser som alle deltagerne opplever som viktige og meningsfylte.

I tillegg utforsker vi de sekvenser bare terapeutene opplever som viktige og meningsfylte.

Fire artikler

Doktorgradsavhandlingen består av 4 artikler:

  • Artikkel 1 er en casestudie av ett nettverksmøte.
  • Artikkel 2 utforsker hvordan samspillet mellom den ytre dialogen og deltagernes indre dialog bidrar til utviklingen av viktige og meningsfylte sekvenser.
  • Artikkel 3 omhandler terapeuten og samspillet mellom terapeutens indre dialoger og den ytre dialogen i sekvenser bare terapeuten opplever som viktig og meningsfull.
  • Artikkel 4 identifiserer og analyserer opplevelse av forandringer som skjer i nettverksmøter.

Funnene i avhandlingen viser først og fremst det mangfoldet av stemmer og dialoger som er til stede i et nettverksmøte, og at de fleste av disse forblir indre stemmer og dialoger som ikke blir uttrykt.

Samspillet mellom deltagernes indre og ytre dialog

Funn presentert i den første artikkelen viser at samspillet mellom den ytre dialogen og deltagernes indre dialoger danner en polyfoni som spiller en vesentlig rolle for at viktige meningsfulle sekvenser skal vokse fram. En polyfoni som også har en grunnleggende dynamisk funksjon når det gjelder hvordan samtalen utvikler seg og hvilken tematikk som til enhver tid opptrer i den ytre dialogen.

Funn presentert i den andre artikkelen viser at deltagernes indre dialoger er viktige fordi de inneholder ulike typer bevegelser som er vesentlig når det gjelder å utvikle nye perspektiver og meninger knyttet til tematikken i den ytre dialogen. Dette er bevegelse i tid (fortid, nåtid og fremtid) og bevegelse mellom de to ulike posisjonene tilstedeværelse og refleksjon. Et annet funn som presenteres i denne artikkelen er hvordan den enkelte deltager av nettverksmøte kan gå glipp av det som skjer i den ytre dialogen og bare konsentrere seg om sin egen indre dialog dersom den ytre dialogen blir for monologisk.  

Terapeutens indre dialog

Funn presentert i den tredje artikkelen viser at terapeutens indre dialoger i hovedsak består av stemmer som uttrykker seg både fra en profesjonell og en personlig posisjon.

Videre finner vi at profesjonell kunnskap er implisitt til stede ved at den er tilpasset kontekst, personene som er til stede og den tematikken som til enhver tid er i den ytre dialogen.

Vi finner også at terapeutens indre stemme fra den personlige posisjonen har stor betydning i det å kunne tone seg inn på og være til stede i samtalen, både som terapeut og menneske, noe som hjelper terapeuten til å gi liv til den ytre dialogen.

Åpner for endring

Den fjerde artikkelen indikerer at det som skjer når man er i dialog ikke bare handler om tilstedeværelse i nuet, men at det er nødvendig å inkludere nuets relasjon til både fortid og fremtid for å forstå de forandringsgenererende aspektene som er i spill.

Funnene viser også viktigheten av det etiske aspektet i nettverksmøter. Dette kan innebære at det som skal til for å «åpne opp» for det levende livet til de som er involvert, og det som skal til for å initiere forandring, ligger i den inviterende oppmerksomheten.

Synliggjør prosessene

I sin helhet synligjør denne avhandlingen noen av de mange prosessene som finner sted i et nettverksmøte.

Avhandlingen viser at samspillet mellom den ytre dialogen og deltagernes indre dialoger er helt vesentlig når det gjelder vår forståelse av hva som skjer i nettverkssamtaler, noe som gir oss indikasjoner på hvordan man som terapeut kan forholde seg til i slike samtaler.

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Prøveforelesning kl 10:15
Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning"Familieterapi med ungdom: Hva er kunnskapsstatus og hvilke muligheter og utfordringer finnes?"

Tittel på avhandling«Significant and meaningful moments: On the border between inner and outer dialogues. Exploring the interplay between inner and outer dialogues in significant meaningful moments of network therapy”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Kandidaten: Per Arne Lidbom (1957, Levanger) Utdannet psykolog Universitetet i Bergen (1989), familieterapeut (1998) og psykologspesialist (2006). Arbeidet i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (1989 – 1992), Sørlandet Sykehus HF Kristiansand ulike poster og poliklinikker (1992 - juni 2019). Arbeider nå som førstelektor ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Per Linell, professor emeritus i kommunikasjon ved Göteborgs universitet og professor i språk og kultur ved Linköpings Universitet, Sverige.

Annenopponent: Førsteamanuensis Marius Veseth, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Gudrun Elin Rohde, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emeritus Jaakko Seikkula, Psykologisk institutt ved Universitetet i Jyväskylä, Finland (hovedveileder). Jaakko Seikkula er dr.h.c. (æresdoktor) ved Universitetet i Agder. Professor emeritus Kjell Kristoffersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder og professor emeritus Dagfin Ulland, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder (medveiledere)

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anders Johan Wickstrøm Andersen på e-post anders.j.w.andersen@uia.no 

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 PhD thesis P. A. Lidbom