Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mellom balanse og ubalanse som ny lærer

Irina Ivashenko Amdal disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Mellom balanse og ubalanse. En studie av utviklingen av de nyutdannedes perspektiver på lærerarbeid i overgangen fra utdanning til arbeid» torsdag 12. desember 2019. (Foto: Privat)

Studien retter et kritisk blikk mot skolens ansettelsespraksis som tilbyr de nyutdannede lærerne ugunstige arbeidsforhold. Dette kan på mange måter bidra til at overgangen kan oppleves som mer overveldende enn lærerik.

Irina Ivashenko Amdal

Ph.d.kandidat og universitetslektor

Irina Ivashenko Amdal disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Mellom balanse og ubalanse. En studie av utviklingen av de nyutdannedes perspektiver på lærerarbeid i overgangen fra utdanning til arbeid» torsdag 12. desember 2019.

I avhandlingen har hun forsket på nyutdannede lærerstudenter og hvordan de opplever overgangen fra studietilværelse til lærerværelse, hvordan de blir veiledet inn i sin nye rolle på skolen - og hvordan møtet med skolelivet farger deres syn på arbeidet som lærer. 

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i pedagogikk.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Mellom balanse og ubalanse som ny lærer

Helt siden antikkens Hellas har overganger vært fremstilt som et møtepunkt mellom fortiden og fremtiden. I avhandlingen undersøker jeg nettopp et møte mellom det å være student og det å være lærer; mellom det å være trygg på sin rolle og det å være ny på arbeidsplassen.

Overgang fra utdanning til arbeid

Det har etter hvert blitt utviklet en forståelse av overgangen til lærerarbeid som både utfordrende og lærerik. I min avhandling undersøker jeg derfor hvilken betydning overgangen fra utdanning til arbeid har for utviklingen av nye læreres perspektiver på lærerarbeid.

Avhandlingen kaster lys over overgangen fra utdanning til lærerarbeid som en betydningsfull periode for utviklingen av de nyutdannedes perspektiver på lærerarbeid.

Overgangen fremstår i avhandlingen som en lærerik prosess, der læringen initieres av utfordring og usikkerhet. Det er derfor overgangen kjennetegnes av spenning mellom oppnåelse av balanse og opplevelse av usikkerhet.

Ut fra studien fremstår overgangen som en dynamisk utviklingsprosess som heller bør ses på som en prosess som begynner allerede i slutten av lærerutdanningen og ikke ved den første arbeidsdag som en nytilsatt lærer på skolen.

Utilstrekkelig overgangshjelp

Studien retter et kritisk blikk mot skolens ansettelsespraksis som tilbyr de nyutdannede lærerne ugunstige arbeidsforhold. Dette kan på mange måter bidra til at overgangen kan oppleves som mer overveldende enn lærerik.

Ut fra studien kommer det også frem at nyutdannede lærere ofte får tilfeldig, mangelfull og utilstrekkelig veiledning i skolene, mens det pågår en landsdekkende satsing på støtteordninger for nyutdannede lærere.

Selv om nyutdannede lærere fremstår i studien som ressurssterke profesjonsutøvere, har de likevel behov for og krav på organisert veiledning, fordi ingen skal stå alene i en sårbar, men likevel meningsfull periode. 

Disputasfakta:

Kandidaten: Irina Ivashenko Amdal (1983). Mastergrad som historielærer ved Murmansk State Pedagogical University (Russland) (2005), Mastergrad i lærerprofesjon og yrkesutøvelse, NTNU (2015), masteroppgave: «Læreres yrkesutøvelse i dagens kontekst. En kvalitativ studie av hvordan lærere opplever betydningen av dagens kontekst i sin yrkesutøvelse.» Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, UiA.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1 001, Campus Kristiansand torsdag 12. desember 2019. Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Analyseprosessen i kvalitativ forskning – muligheter og utfordringer»

Tittel på avhandling: «Mellom balanse og ubalanse. En studie av utviklingen av de nyutdannedes perspektiver på lærerarbeid i overgangen fra utdanning til arbeid»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Sven Erik Hansén, Åbo Akademi, Finland

Annenopponent: Professor May Britt Postholm, Institutt for lærarutdanning ved NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Velibor Bobo Kovac, Institutt for pedagogikk, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Ilmi Willbergh, Institutt for pedagogikk, UiA (hovedveileder) og professor Marit Ulvik, Institutt for pedagogikk Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (bi-veileder)