0
Hopp til hovedinnhold

Meldinger til barnevernet – sett fra ungdoms ståsted

Siv Kristine Schrøder fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Ungdoms inngang til og møte med barnevernstjenesten» mandag 25. oktober 2021. (Foto: Privat)

Avhandlingen viser at ungdommenes forsøk på å komme i kontakt med barnevernet, i liten grad var synlig for de ansatte i barnevernet og i de politiske styringsdokumentene.

Siv Kristine Schrøder

Ph.d.-kandidat

Siv Kristine Schrøder fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Ungdoms inngang til og møte med barnevernstjenesten» 25. oktober 2021. 

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA, med spesialisering i sosiologi og sosialt arbeid

Slik oppsummerer Siv Kristine Schrøder selv avhandlingen:

Meldinger til barnevernet – sett fra ungdoms ståsted

For at barnevernet skal kunne yte rett hjelp til rett tid, er de avhengige av å få kontakt med de barna og familiene som trenger slik hjelp. Siv Schrøder har skrevet doktorgrad om meldinger til barnevernstjenesten.

Når ungdom tar kontakt

I avhandlingen får Schrøder frem kunnskap om ungdoms egne erfaringer med å komme i kontakt med barnevernet.

Gjennom intervjuer med ungdom gir studien et viktig og nytt innblikk i ungdoms erfaringer med å få hjelp når de opplever vold, overgrep og omsorgssvikt.

I tillegg har Schrøder intervjuet barnevernsansatte og analysert politiske dokumenter for å undersøke hvordan ungdommenes erfaringer kan sees i sammenheng med institusjonelle rammer.

Lite synlige forsøk på kontakt

Avhandlingen viser at ungdommenes forsøk på å komme i kontakt med barnevernet, i liten grad var synlig for de ansatte i barnevernet og i de politiske styringsdokumentene.

Schrøders metodiske tilnærming innebærer at ungdom selv får delta i å frembringe kunnskap.

Denne kunnskapen er et viktig bidrag for at barneverntjenesten skal være tilgjengelig og kunne hjelpe ungdom som trenger det.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen.

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium - B1-001, Campus Kristiansand .

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning mandag 25. oktober kl 10:15
Disputas mandag 25. oktober kl 12:15
Disputasen blir streamet på denne lenken: https://www.uia.no/live/event/disputas-krs

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Hvilke teorigrunnlag og syn på barn og unge preger nasjonal og internasjonal forskning om meldinger til barnevernet?»

Tittel på avhandling«Ungdoms inngang til og møte med barnevernstjenesten»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig:

https://hdl.handle.net/11250/2824058

 

KandidatenSiv Kristine Schrøder (1984, Bergen) Bachelorgrad: Sosionomutdannelse, Høgskolen i Bergen (2007), Mastergrad i velferdsstudier, UiA (2012) I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for psykososial helse, UiA

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emeritus Lennart Nygren, Umeå universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Oddbjørg Skjær Ulvik, OsloMet - Storbyuniversitetet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Reidun Follesø, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder, se også Reidun Follesø, Universitetet i Sørøst-Norge

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Anne Marie Støkken, UiA, (hovedveileder) professor emeritus Bjørn Øystein Angel, UiA og professor Morten Blekesaune, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA (medveiledere)