Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk

Monica Klungland of the Faculty of Fine Arts at the University of Agder has submitted her thesis entitled «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører» and will defend the thesis for the PhD-degree Wednesday 23 June 2021.

Det skrives gjennom analysene frem hvordan man i praktisk skapende arbeid med materialer ikke på forhånd kan vite hva slags kunnskap som utvikles. Gjennom lek og eksperimentering blir kunnskaper og ferdigheter til i ukjente sammenhenger og situasjoner.

Monica Klungland

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen. Disputasen vil foregå på skandinaviske språk.

 

Monica Klungland fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører» onsdag 23. juni 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag ved UiA med spesialisering i Kunst i kontekst (KiK).

Monica Klungland er første kandidat som skal forsvare sin avhandling offentlig av kandidatene ved fakultetets doktorgradsspesialisering i Kunst i kontekst.

Slik oppsummerer Monica Klungland selv avhandlingen:

Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk

Avhandlingen presenterer en tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk som er inspirert av samtidens kollektive, kunstneriske praksiser.

Skapende undervisning

Den pedagogiske tilnærmingen er utviklet i et gjennomført undervisningsopplegg med elever på grunnskolens sjuende trinn, der det kollektive og sosiale i skapende arbeid med materialer ble vektlagt.

Vevematerialer ble tatt med ut i skogen i skolens nærområde. Elevene ble bedt om å velge seg et nøste, knytte enden fast i et tre og begynne å bevege seg. I løpet av kort tid forandret stedet seg da et nettverk av garn spant seg ut mellom trærne.

Hensikten var å flytte undervisningens oppmerksomhet bort fra tilegnelse av bestemte ferdigheter og produksjon av objekter, og over på selve hendelsen og elevers møter med hverandre og med materialer og omgivelser.

Både forskeren og elevene filmet med actionkamera, og disse filmene er materiale for avhandlingens analyser.

Den metodiske tilnærmingen som er utviklet i avhandlingen beskrives som et møte mellom etnografi og kunstnerisk forskning.

Skaper kunnskap og ferdigheter

Den pedagogiske tilnærmingen som foreslås utfordrer den gjeldende læreplanens individualistiske vekt på tilegnelse av forhåndsdefinerte og målbare kompetanser.

Det skrives gjennom analysene frem hvordan man i praktisk skapende arbeid med materialer ikke på forhånd kan vite hva slags kunnskap som utvikles. Gjennom lek og eksperimentering blir kunnskaper og ferdigheter til i ukjente sammenhenger og situasjoner.

Når materialene finner form i møte med menneskehender, formes også menneskene. Mennesker skapes i møte med det ukjente, og utvikler kritisk og etisk dømmekraft. Avhandlingen er en argumentasjon for at det er behov for en utdannelse som sikter mot en bærekraftig fremtid der demokrati, kreativitet, fantasi og håndtering av det ukjente er viktige elementer.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1, Sigurd Køhns hus, Campus Kristiansand. Publikum deltar digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15
Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«Rom, tid og bevegelse; framtidens kunst og håndverksdidaktikk – Tanker om kunst- og håndverkslærerens praksis under posthumanistiske betingelser»

Tittel på avhandling«Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2756839

 

KandidatenMonica Klungland (1970, Kristiansand) Bachelor førskolelærer, UiA (2006) Mastergrad i kunstfag, UiA (2016). Tittel på masteroppgave: «Fra nøster til baller. En studie av elevers møte med håndverk og materialer i et felles, utendørs veveprosjekt». Nåværende stilling: Universitetslektor i kunst og håndverk, Institutt for visuelle og sceniske fag, Fakultet for kunstfag, UiA

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emerita Anna-Lena Østern, Åbo Akademi universitet, Finland, (se også profilside ved NTNU)

Annenopponent: Universitetslektor, ph.d. Annika Hellman, Malmø universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Tony Valberg, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Helene Illeris, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Lisbet Skregelid, UiA (medveileder)

Slik gjør du som publikum

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no