Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mat til minsten-nettside for småbarnsforeldre

Margrethe Røed of the Faculty of Health and Sport Sciences at the University of Agder has submitted her thesis entitled «Fostering healthy dietary habits through targeting toddlers' food and eating environment: The Food4toddlers study » and will defend the thesis for the PhD-degree Monday 7 June 2021.

Våre funn viser at digitale tiltak kan hjelpe foreldre med å fremme et sunt kosthold til sine barn.

Margrethe Røed

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Margrethe Røed fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Fostering healthy dietary habits through targeting toddlers' food and eating environment: The Food4toddlers study» mandag 7. Juni 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Slik oppsummerer Margrethe Røed avhandlingen:

Mat til minsten-nettside for småbarnsforeldre

Margrethe Røed har i prosjektet Mat til minsten (Food4toddlers) forsket på små barns (1-2 åringers) kosthold, og stilt spørsmålene:

  • kan kostholdet bedres ved hjelp av en nettside som gir råd om hvordan foreldre kan ta gode valg, og
  • hva er sammenhengen mellom foreldres motiv for matvalg og hva barnet spiser?

Det ble utviklet et tiltak for å bevisstgjøre småbarnsforeldre om omgivelsenes betydning for barns spisetuvikling og etablering av gode vaner.

Det ble gjennomført en randomisert kontrollert studie, hvor foreldre i tiltaksgruppen fikk tilgang til en nettside med informasjon, filmer og oppskrifter og fikk påminnelser jevnlig. Kontrollgruppen fikk ikke tilgang til nettsiden.

Fire artikler

Totalt fire artikler inngår i avhandlingen.

Artikkel I beskriver utviklingen, implementeringen og grunnlaget for Mat til minsten-prosjektet samt karakteristikker av de inkludete deltakerne. Vi rekruterte 298 deltakerne fra hele landet og flest høyt utdannede mødre.

I artikkel II undersøkte vi sammenhenger mellom foreldrenes motiv for matvalg, måltidspraksiser (feeding practices) og barnas frukt- eller grønnsaksinntak. Foreldre som var opptatt av helse oppgav at barna spiste mer grønnsaker. Det kan delvis forklares med at de også benyttet positive måltidspraksiser. Andre motiv enn helse hadde ikke innvirkning på inntaket.

I artikkel III undersøkte vi effekten av tiltaket. Barn i familier som hadde tilgang til nettsiden spiste mer grønnsaker ved 18 måneders alder enn de som ikke hadde tilgang. Dette var et av hovedmålene med tiltaket. Ingen andre forskjeller mellom gruppene ble funnet.

Artikkel IV omhandler foreldrenes tilfredshet og bruk av nettsiden. Foreldrene syntes nettsiden var lett å forstå og at informasjonen var tilpasset barnets alder. De fleste deltakerne besøkte nettsiden (86,5%) og høyt utdannede brukte nettsiden mest.

Våre funn viser at digitale tiltak kan hjelpe foreldre med å fremme et sunt kosthold til sine barn.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Appropriate research methods to assess the effectiveness of ehealth interventions and their potential to promote healthy eating in a socially diverse study population”

Tittel på avhandling: "Fostering healthy dietary habits through targeting toddlers' food and eating environment: The Food4toddlers study"

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenMargrethe Røed (1972 Kristiansand) Fireårig allmennlærerutdanning (1996), Høgskolen i Agder (nå Universitetet i Agder), Veiledningspedagogikk (30sp) (1998) Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge).Mastergrad i pedagogikk (2011), Universitetet i Agder. Praksis: Allmennlærer i grunnskolen (1996 - 2007), Høgskolelærer ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder (2007-2011) universitetslektor samme sted (2011 - 2016) og parallelt med doktorgradsarbeidet (2016 - 2021)

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Ingibjörg Gunnarsdóttir, Matvæla- og næringarfræðideild, Háskóli Islands (School of Health Science, University of Iceland.)

Annenopponent: Førsteamanuensis Lisa Maria Gardweidner-Holme, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet Storbyuniversitetet, Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Bård Erlend Solstad, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder, Norge

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Nina Cecilie Øverby, UiA, (hovedveileder) og professor Frøydis Nordgård Vik, UiA, professor Elisabet Rudjord Hillesund, UiA og forsker, ph.d. Wendy Van Lippevelde, Universiteit Gent, België (Ghent University, Belgium) (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anders Johan Wickstrøm Andersen på e-post anders.j.w.andersen@uia.no