Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Måler matematisk identitet

Eivind Kaspersen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «On measuring and theorising mathematical identity» torsdag 7. juni 2018.

Avhandlingen viser hvordan matematisk identitet består av relasjoner i person-uavhengige strukturer, og at disse relasjonene kan måles.

Eivind Kaspersen

Ph.d.-kandidat / høgskolelektor

Eivind Skoland Kaspersen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «On measuring and theorising mathematical identity» torsdag 7. juni 2018. I avhandlingen har han forsket på hvordan folk oppfatter sine matematiske kunnskaper i forhold til andre, og hvorvidt selvoppfatningen stemmer med målbar innsikt.

Kaspersen kommer fram til at matematisk identitet er avhengig av den sosiale strukturen som personen beveger seg i. Dermed blir den matematiske identiteten flytende ved at den endrer seg i forhold til den sosiale sammenhengen personen står i.

Eivind Kaspersen har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i matematikkdidaktikk, og er den tjueførste kandidaten i denne spesialiseringen.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Måling av matematisk identitet

I avhandlingen On measuring and theorising mathematical identity utforsker Eivind Kaspersen målingen av matematisk identitet.

Gjennom tre artikler tar Kaspersen opp:

(1) metodiske aspekter ved målingen av matematisk identitet, spesielt anvendelsen av Rasch målingsteori,

(2) teoretiske prinsipper for matematisk identitet, prinsipper som er nært knyttet til prinsipper for måling generelt, og

(3) empiriske/praktiske elementer ved målingen av matematisk identitet.

Avhandlingen viser hvordan matematisk identitet består av relasjoner i person-uavhengige strukturer, og at disse relasjonene kan måles.

Disputasfakta:

Kandidaten: Eivind Skoland Kaspersen arbeider som høgskolelektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1-006, Campus Kristiansand, torsdag 7. juni 2018

Disputasen blir ledet av instituttleder ved Institutt for matematiske fag Elna Svege.

Prøveforelesning kl 10:30

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "A Critical Analysis of Measurement in Educational Research"

Tittel på avhandling: «On measuring and theorising mathematical identity»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Senior Lecturer Dr. Laura Black, University of Manchester, UK  

Annenopponent: Professor Dr.phil. Uwe Gellert, Free University of Berlin, Germany

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Said Hadjerrouit, Universitetet i Agder   

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Pauline Vos, Universitetet i Agder (hovedveileder) og professor Birgit Pepin, NTNU og førsteamanuensis Svein Arne Sikko, NTNU (bi-veiledere)