Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mål og midler i OPS-prosjekter

Espen Solheim-Kile disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Incentives and goal alignment in Public-Private Partnerships” tirsdag 21. mai 2019. (Foto: Privat)

OPS har vært en svært politikk-drevet modell, og jeg håper denne forskningen kan bidra til mer faglighet rundt valg av gjennomføringsmodell for offentlige prosjekter.

Espen Solheim-Kile

Nærings-ph.d.-kandidat

Samarbeid mellom offentlige og private i utbyggingsprosjekter (OPS) har mange positive sider, men verdien av den omdiskuterte private finansieringen er mindre klar. Dette er blant resultatene i Espen Solheim-Kiles doktorgradsavhandling som han forsvarer 21. mai.

Espen Solheim-Kile disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Incentives and goal alignment in Public-Private Partnerships” tirsdag 21. mai 2019. Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

Solheim-Kile er nærings-ph.d – med felles finansiering av doktorgradsarbeidet fra Norges forskningsråd og arbeidsgiveren Kruse Smith. Slik presenterte de doktorgradsarbeidet i starten:

Slik beskriver Espen Solheim-Kile selv essensen i avhandlingen:

Insentiver og felles mål i Offentlig-Privat Samarbeid

Hver gang det offentlige skal anskaffe nye bygninger eller infrastruktur må de samarbeide med privat sektor. Det brukes betydelige offentlige midler på disse prosjektene, og det er derfor viktig at de oppnår ønsket resultat.

Felles måloppnåelse

Min doktorgrad har forsøkt å identifisere hva som bidrar til at offentlig og privat sektor oppnår felles mål i slike prosjekter.

Jeg har studert en modell for prosjektgjennomføring: Offentlig-Privat Samarbeid (OPS). Denne formen gir et større ansvar til privat sektor, som typisk vil både finansiere, bygge og drifte bygget eller veien etter det er klar til bruk.

Underkommuniserte positive sider

Avhandlingen peker på flere positive aspekter ved OPS som et verktøy for felles mål.

Overraskende nok er mange av disse elementene ofte underkommunisert.

For å forstå hva som bidrar til felles mål er det viktig å tenke mye bredere enn bare økonomiske insentiver.

Verdien av tillit mellom aktørene, tidlig involvering av alle parter, samt motivasjonen på individnivå som følge av interessante oppgaver har alle effekt.

Av de økonomiske insentivene er det tydelig at vissheten om et driftsansvar er sentralt.

Verdien av privat finansiering uklar

Likevel, verdien av privat finansiering, et av de mest sentrale og samtidig mest kontroversielle aspektene ved denne modellen, er mye mindre klar.

Jeg peker på flere negative sider ved dette, slik som økt risiko-aversjon, høyere kompleksitet og kostbar kapital.   

Bidrar til mer faglighet og bredere perspektiv

Forskningen kan hjelpe offentlig sektor i møte med privat sektor når større utbygninger skal gjøres.

OPS har vært en svært politikk-drevet modell, og jeg håper denne forskningen kan bidra til mer faglighet rundt valg av gjennomføringsmodell for offentlige prosjekter.

Valget bør ikke være basert på om man er på høyre eller venstresiden av politikken, men hva som gir det beste resultatet.

Jeg håper også et bredere perspektiv på insentiver får fotfeste både i forskning og praksis fremover.

Disputasfakta:

Kandidaten: Espen Solheim-Kile (1983, Kristiansand) bor  i Vennesla. BA (dataingeniør) og MA (Industriell økonomi og teknologiledelse) fra UiA. Har siden jobbet for WSP (tidligere Faveo) som prosjektøkonom på Kilden Teater og konserthus i Kristiansand. Deretter for Kilden IKS med økonomi. Startet deretter nærings ph.d.-arbeidet hos Kruse Smith. Nåværende stilling: Leder for prosjektvalg og prosjektutvikling i Kruse Smith.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B2-006, Campus Kristiansand

Disputasen blir ledet av professor Roy Mersland, studieprogramleder ph.d.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 11:45

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Public private partnership models in construction through a life cycle perspective

Tittel på avhandling: «Incentives and goal alignment in Public-Private Partnerships”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Andrew Davies, The Bartlett School of Construction and Project Management, University College London, England

Annenopponent: Professor Ole Jonny Klakegg, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av instituttleder og førsteamanuensis Gøril Hannås, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Andreas Wald, UiA og professor emeritus Otto Andersen, UiA