0
Hopp til hovedinnhold

Kunstig intelligens for å søke etter informasjon i pasientjournalen

Geir Thore Berge disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Methods for automated structuring of health information for clinical decision support” fredag 21. august, med prøveforelesning over oppgitt tema torsdag 20. august 2020. (Foto: Privat)

Mengden av informasjon er blitt en utfordring for helsepersonell ved at informasjon som ikke gjenfinnes kan kompromittere pasientsikkerhet og kvaliteten på helsehjelpen som gis.

Geir Thore Berge

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Geir Thore Berge disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Methods for automated structuring of health information for clinical decision support” fredag 21. august, med prøveforelesning over oppgitt tema torsdag 20. august 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, med spesialisering i informasjonssystemer

Berge er en offentlig sektor-ph.d. med støtte fra Sørlandet sykehus HF og Norges forskningsråd.

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen:

Kunstig intelligens for å søke etter informasjon i pasientjournalen

Dagens pasientjournaler inneholder gjerne hundrevis eller tusenvis av sider, og ustrukturert informasjon (fritekst) utgjør ofte så mye som 80-90% av informasjonen.

Enorm og ustrukturert informasjonsmengde

Mengden av informasjon er blitt en utfordring for helsepersonell ved at informasjon som ikke gjenfinnes kan kompromittere pasientsikkerhet og kvaliteten på helsehjelpen som gis.

Ved å øke andelen av pasientjournalen som er strukturert, økes andelen som er maskinlesbar. Dette kan potensielt ha stor innvirkning på fremtidige helsetjenester, ved at kritisk helseinformasjon automatisk kan identifiseres, sammenstilles og analyseres for å gi helsepersonell avansert klinisk beslutningsstøtte.  

Forskningsarbeidet har fokusert på hvordan helsevesenet kan ta i bruk maskinlæring og regler for å automatisere strukturering av helseinformasjon. Dette er igjen en forutsetning for å kunne ta i bruk avansert klinisk beslutningsstøtte som baserer seg på innholdet i pasientjournaler.

Utfordringer ved bruk av maskinlæring

For at slike metoder skal kunne tas i bruk av helsevesenet må resultatene som produseres både være nøyaktige og fortolkbare, samtidig som metodene ikke må være ressurskrevende.

Videre er det utfordringer knyttet til etiske problemstillinger, personvern og lovverk som også må adresseres og løses.

For å utforske muligheter og begrensninger ved bruk av slike metoder er det i forskningsprosjektet blant annet utviklet et klinisk beslutningsstøttesystem som automatisk søker etter og klassifiserer helseinformasjon i pasientjournaler. Dette er det første i sitt slag i Norge som bruker kunstig intelligens.

Nyutvikling testet på Sørlandet

Systemet har blitt testet ut av leger og sykepleiere ved Sørlandet sykehus for å søke etter pasientallergier, med lovende resultater.

Erfaringene som er gjort i løpet av forskningsarbeidet er blitt formulert i designprinsipper som vil kunne tjene som støtte for fremtidig implementering av lignende teknologiske løsninger i helsevesenet.

Resultater av forskningsarbeidet er så langt blitt publisert i tre forskningsartikler, og flere er under arbeid. Forskningsarbeidet har skapt nasjonal interesse, og det har dermed også blitt en omfattende formidling av arbeidet utenfor akademia og i media.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Geir Thore Berge (1975, Kristiansand) Bachelorgrad (1998) og mastergrad (2003) fra Universitetet i Agder. Tittel masteroppgave: "Criteria for Enterprise Portal Solutions in Healthcare". Arbeider nå som rådgiver i IKT ved Sørlandet sykehus HF, der han har arbeidet siden 1997.

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder

Prøveforelesning kl 15:00 torsdag 20. august

Disputas kl 15:00 fredag 21. august

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Current status and methods for interpretable AI in medicine”

Tittel på avhandling: “Methods for automated structuring of health information for clinical decision support” 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Gondy Leroy, PhD, Management Information Systems, University of Arizona, USA

Annenopponent: Senterleder Stein Olav Skrøvseth, PhD, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Bedømmelseskomitéen er ledet av dosent Carl Erik Moe, Institutt for informasjonssystemer, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Bjørn Erik Munkvold, Universitetet i Agder (hovedveileder), professor Ole-Christoffer Granmo, Universitetet i Agder, professor emeritus Rune W.  Fensli, Universitetet i Agder og dr.med. Tor Oddbjørn Tveit, Sørlandet sykehus HF (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken: 

Lenke til prøveforelesning: https://uia.pameldingssystem.no/trial-lecture-geir-thore-berge  Lenke til disputas: https://uia.pameldingssystem.no/defence-geir-thore-berge

Du får en Zoom-lenke i retur når du melder deg på.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 14:50 og disputasen tidligst kl 14:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder på e-post anne.halvorsen@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig:

Ta kontakt med Cecilie Rygh Mawdsley på e-post cecilie.mawdsley@uia.no 

Lenke til disputasen, som formidles i konferanseprogrammet Zoom: 

Lenke til prøveforelesning: https://uia.pameldingssystem.no/trial-lecture-geir-thore-berge  Lenke til disputas: https://uia.pameldingssystem.no/defence-geir-thore-berge

Du får en Zoom-lenke i retur når du melder deg på.

Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.