Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kunstbasert forskning på estetiske erfaringer av eksperimentell musikk

Daniel Henry Øvrebø fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Performative Arts-Based Audience Research: Investigating Audience Experiences with High Modernist Solo Works for Flute» tirsdag 16. november 2021. (Foto: Privat)

Funnene i avhandlingen kan dermed oppsummeres i to hovedkategorier.
Fra et praktisk ståsted kan metoden bidra til utvikling for konserthus som ønsker tettere kontakt med publikum, i tillegg til musikere som arbeider med kreative prosesser rundt verk og tolkning.
Fra et mer vitenskapsteoretisk ståsted har avhandlingen betydning for spørsmål knyttet til hvordan kunstneriske prosesser spiller inn i en akademisk kunnskapsproduksjon.

Daniel Henry Øvrebø

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår både fysisk og digitalt. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt på streaming-lenke.

 

Daniel Henry Øvrebø fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Performative Arts-Based Audience Research: Investigating Audience Experiences with High Modernist Solo Works for Flute» tirsdag 16. november 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag ved UiA, med spesialisering i KiK – Kunst i Kontekst.

Slik oppsummerer Daniel Henry Øvrebø selv avhandlingen:

Kunstbasert forskning på estetiske erfaringer av eksperimentell musikk

Prosjektet «Performative Arts-Based Audience Research: Investigating experiences with high modernist works for solo flute» tar utgangspunkt i et knippe soloverk for tverrfløyte skrevet i perioden 1969-1971.

Nyskapende da – og nå?

Verkene kjennetegnes av det som for 50 år siden ble regnet som en nyskapende og grensesprengende bruk av instrumentet.

  • Hvordan erfares disse verkene av et publikum i dag?
  • Hvordan kan denne estetiske erfaringen – som på èn og samme gang både er et privat anliggende for hver publikummer samtidig som den gir rom for en form for fellesskap – klargjøres i et akademisk arbeide?
  • Og hvordan spiller forskerens dobbeltrolle som både forsker og utøver inn i denne prosessen?

Gjennom et vitenskapsteoretisk perspektiv som setter søkelys på mulighetsrom fremfor forhåndsdefinerte begreper om kunnskap blir disse spørsmålene belyst i avhandlingen.

I denne prosessen har forskeren arbeidet med både kunstneriske og vitenskapelige metoder.

Fremførte musikken - og intervjuet deltagere

Han har selv tolket og fremført musikkverkene på ulike steder, og i den forbindelse gjennomført flere intervjuer med deltagere på konsertene.

Deltagerne hadde selv også muligheten til å sette ord og begreper og tegninger på sine opplevelser.

I analysen har forskeren skrevet frem tilblivelser – altså måter å være til som menneske – på tvers av deltagerne, hvor ulike lag av forståelse, betydning og identitet trer frem. Avslutningsvis presenteres tilblivelsene gjennom kreative gjenfortellinger av gruppeintervjuene.

To hovedkategorier funn

Funnene i avhandlingen kan dermed oppsummeres i to hovedkategorier.

  • Fra et praktisk ståsted kan metoden bidra til utvikling for konserthus som ønsker tettere kontakt med publikum, i tillegg til musikere som arbeider med kreative prosesser rundt verk og tolkning.
  • Fra et mer vitenskapsteoretisk ståsted har avhandlingen betydning for spørsmål knyttet til hvordan kunstneriske prosesser spiller inn i en akademisk kunnskapsproduksjon.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 2 - Sigurd Køhns hus - Bygg K, Campus Kristiansand og digitalt (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning tirsdag 16. november kl 15:30

Disputas tirsdag 16. november kl 16:45

Disputasen blir streamet på denne lenken: https://www.uia.no/live/event/disputas 

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«(How) do issues of research methodology and ethics raised by feminist, post-colonial, social justice and post-humanist scholars beyond white male referentiality concern audience research on performing European modernist music?»

Tittel på avhandling«Performative Arts-Based Audience Research: Investigating Audience Experiences with High Modernist Solo Works for Flute»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

KandidatenDaniel Henry Øvrebø (1988 - Bergen) Bachelorgrad som faglærer i musikk, UiA (2012), Mastergrad i utøvende musikk, UiA (2014), Masteroppgave: «En analyse av Betsy Jolas' Épisode 1 for fløyte solo: En studie av uakkompagnert musikk for fløyte med fokus på interpretatoriske utfordringer», påbyggingsstudier i kunsthistorie, musikkvitenskap og tysk språk og kultur, UiB  (2015, 2017). I dag arbeider Øvrebø som forskningsrådgiver ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Christian Rolle, Direktor ved Department Kunst und Musik, Universität zu Köln, Tyskland 

Annenopponent: Professor Tone Pernille Østern - professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor II Nina Sun Eidsheim, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder og professor i Musicology ved Herb Alpert School of Music, UCLA, USA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Robin André Rolfhamre (hovedveileder), professor Elin Angelo, NTNU og førsteamanuensis Arnulf Christian Mattes, UiB (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle. For å følge prøveforelesning og disputas må du koble deg opp på denne lenken:

https://www.uia.no/live/event/disputas 

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no