Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsledelse i franchise-selskaper

Judith Jacob Iddy of the School of Business and Law at the University of Agder has submitted her thesis entitled “Franchising, Knowledge Transfer Practices, and Institutions: Perspectives from Emerging Market” and will defend the thesis for the PhD-degree Tuesday 4 May 2021. (Photo: Private)

Since it might take centuries for institutions in emerging markets to evolve, the dissertation offers different approach on how training can reduce institutional effects on social franchises expansion strategy.

Judith Jacob Iddy

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Judith Jacob Iddy fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Franchising, Knowledge Transfer Practices, and Institutions: Perspectives from Emerging Market» tirsdag 4. mai 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

Slik oppsummerer Judith Jacob Iddy selv avhandlingen:

Knowledge Management in Franchising Companies

Franchising is a contractual business model that help companies to expand locally and internationally through sharing of best practices and investment costs between franchisor and franchisee.

Franchising in different fields

Though well known in fast food, franchising method has been applied in different fields including but not limited to education, agriculture, sports, and social enterprises and NGO’s.

In the past two decades, emerging markets have experienced the rising wave of social enterprises using franchising model to scale out their social impact-“social franchising”. According to different indices, social franchising is expected to increase even more in African countries compared to other emerging economies.

The success of franchising depends on the transferring of proven business format by the franchisor to a franchisee.

The business knowledge from franchisor to franchisee can be transferred through different mechanisms such as training, seminars, visits, formal meetings, reports, emails, intranet, and databases.

The major topic of my research is about the strategic role of training in transferring knowledge and overcoming institutional challenge in social franchises operating in Africa.

The importance of training

Training is an important mechanism in transferring strategic and useful knowledge for the effective operation of social franchising.

The findings of my research indicate that, in the context where education level and general understanding about franchising is low, training can be more useful for franchisors and franchisees to understand the franchising business model for better performance.

Other knowledge transfer tools are useful in sharing of information, but training is the most preferred tool especially for young franchisees. Therefore, both franchisor and franchisee should take a proactive role in the configuration of the training program.

Social franchising and weak institutions

Franchising is a contract-based business model built in strong institutions.

Operating in weak institutions where there is lack of rule of law, weak contract enforcement, lack of franchising regulations, and corruption might hinder the effectiveness of social franchises.

Should social franchises then stop operations due to weak institutions? Or wait until emerging countries change to strong institutions?

Since it might take centuries for institutions in emerging markets to evolve, the dissertation offers different approach on how training can reduce institutional effects on social franchises expansion strategy.

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 08:50 og disputasen tidligst 09:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Kristin Wallevik på e-post kristin.wallevik@uia.no

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 09:00

Disputas kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesning“Social franchising”

Tittel på avhandling“Franchising, Knowledge Transfer Practices, and Institutions: Perspectives from Emerging Market”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2738929

 

KandidatenJudith Jacob Iddy (1988, Dar es Salaam, Tanzania). Bachelorgrad fra University of Dar es Salaam Business School, Tanzania. Mastergrad fra Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Desislava Dikova, Institute for International Business, WU (Vienna University of Economics and Business), Østerrike

Annenopponent: Professor Josef Windsperger, Institut für Marketing und International Business, Universität Wien, Østerrike

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Amandeep Dhir, Institutt for strategi og ledelse, Handelshøyskolen ved  Universitetet i Agder

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Ilan Alon, UiA