0
Hopp til hovedinnhold

Krigsseilerhistorien ikke bare norsk

Bjørn Tore Rosendahl forsvarer avhandlingen «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers´ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War» fredag 2. februar 2018. (Foto: Stiftelsen Arkivet)

I tillegg bidrar avhandlingen med helt ny kunnskap om bruken av utenlandske sjøfolk, som den norske handelsflåten var helt avhengig av under krigen, men som har vært glemt i tiden etterpå og lite forsket på.

Bjørn Tore Rosendahl

Ph.d.-kandidat og Faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie

Bjørn Tore Rosendahl disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers´ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War» fredag 2. februar2018.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Bjørn Tore Rosendahl er ansatt ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, som også har finansiert ph.d.-prosjektet. Forskningsresultatene om utenlandske sjøfolk bidro til at Rosendahl i løpet av ph.d.-perioden ga ut boken «De var også krigsseilere» (også i engelsk utgave), hvor navn og nasjonalitet på de nær tusen omkomne utenlandske sjøfolkene ble publisert. Dette førte igjen til at de utenlandske sjøfolkenes navn ble ført opp på linje med de norske i Minnehallen i Stavern – Norges nasjonale minnesmerke over omkomne sjøfolk under første og andre verdenskrig. Også i Kina har det vært interesse for Rosendahls forskning, som bl.a. resulterte i et forskningsopphold ved Dalian Maritime University og et samarbeid med den kinesiske ambassaden i Oslo.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Krigsseilerhistorien ikke bare norsk

2. februar disputerer Bjørn Tore Rosendahl som første ph.d.-student i historie ved Universitetet i Agder. Avhandlingen er artikkelbasert og skrevet på engelsk. Tittelen er «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers’ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War».

Avhandlingen undersøker hvordan den norske London-regjeringen og statsrederiet Nortraship  mobiliserte og håndterte både norsk og utenlandsk mannskap i den norske handelsflåten under andre verdenskrig.

Et av funnene er at deportasjoner av sjøfolk fra USA og opprettelsen av norske sjøfartsdomstoler i Storbritannia ble gjort for at norske sjøfolk seilte på norske skip.

Et annet hovedfunn er at Storbritannia hadde avgjørende innflytelsen over sjøfolkenes situasjon.

I tillegg bidrar avhandlingen med helt ny kunnskap om bruken av utenlandske sjøfolk, som den norske handelsflåten var helt avhengig av under krigen, men som har vært glemt i tiden etterpå og lite forsket på. Kinesiske sjøfolk var f.eks. den største gruppen av utenlandske sjøfolk da krigen startet i 1940, men streiker og voldsomme konflikter førte til at kinesere ble byttet ut med andre utenlandske sjøfolk.

Et gjennomgående funn i avhandlingen er at den norske politikken overfor sjøfolkene skjedde i spenningen mellom normalitet og krig. Det førte til at sjøfolkene ble håndtert vekselsvis som ordinære sjøfolk eller krigsseilere.

Disputasfakta:

Kandidaten: Bjørn Tore Rosendahl (1971) cand. mag. Universitetet i Oslo 1996, cand. philol. Universitetet i Oslo 1998. Tittel på hovedoppgaven i historie: «Bank og bistand - prinsipper og realpolitikk: Norge i Verdensbanken, 1960-1980». Praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Agder 1999. Arbeider i dag som faglig leder ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1-006 - Campus Kristiansand fredag 2. februar 2018

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Discuss the uniqueness of the Norwegian merchant seamen's experience of the Second World War. Also discuss the relationship between and the challenges of the foreign seamen and the Norwegian seamen on board the Norwegian ships»

Tittel på avhandling: «Seafarers or war sailors? The ambiguities of ensuring seafarers´ services in times of war in the case of the Norwegian merchant fleet during the Second World War».

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Dr. philos Guri Hjeltnes, HL-senteret

Annenopponent: Førsteamanuensis Harry Bennett, Plymouth University

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Berit Eide Johnsen, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor May-Brith Ohman Nielsen, UiA (hovedveileder) og professor Finn Olstad from Norges Idrettshøgskole (bi-veileder)