Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kreftpasienter og trening under kreftbehandling

Ann Christin Helgesen Bjørke of the Faculty of Health and Sport Sciences at the University of Agder has submitted her thesis entitled “Maximal oxygen uptake in patients exercising during cancer treatment – an evaluation of test criteria and the impact of exercise intensity“ and will defend the thesis for the PhD-degree Thursday 5 November 2020. (Photo: Private)

I avhandlingen er fokuset hvordan ulike treningsfaktorer (treningsfrekvens, intensitet, tid/varighet og type) kan påvirke kardio-respiratorisk form.

Ann Christin Helgesen Bjørke

Ph.d.kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Ann Christin Helgesen Bjørke fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Maximal oxygen uptake in patients exercising during cancer treatment – an evaluation of test criteria and the impact of exercise intensity» torsdag 5. november 2020. (Foto: Privat)

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Slik oppsummerer Ann Christin Helgesen Bjørke avhandlingen:

Kreftpasienter og trening under kreftbehandling

Det overordnede målet med avhandlingen er å bidra til forskningen knyttet til hvordan kreftpasienter bør trene mens de gjennomgår kreftbehandling.

Vi vet at trening under kreftbehandling er gjennomførbart og helsemessig fordelaktig.

Kardiorespiratorisk form-test

I avhandlingen er fokuset hvordan ulike treningsfaktorer (treningsfrekvens, intensitet, tid/varighet og type) kan påvirke kardiorespiratorisk form.

Det er videre mangel på enighet i litteraturen om hvilke kriterier som bør anvendes når man skal vurdere hvorvidt en slik kardiorespiratorisk form-test, målt som maksimal oksygenopptakstest (VO2) er gjennomført til utmattelse og forskrifter.

Spesielt vet vi lite om dette blant kreftpasienter som i stadig større grad gjennomfører slike tester. Av den grunn var et annet mål å undersøke typiske testkriterier for å definere  i et utvalg av ny-diagnostiserte kreftpasienter.

Funn ved VO2 maks-test

Tre artikler inngår i avhandlingen.

I artikkel II fant vi at to mye brukte kriterier (respiratorisk utvekslingskvotient [RER] og skår på Borg’s skala) var relatert til testledernes evaluering av om VO2-testen ble vurdert som en "maksimal" test, eller ikke.

I tillegg fant vi at maksimal pustefrekvens på slutten av VO2-testen har potensiale til å kunne være et nyttig kriterium, men mer forskning er nødvendig for å bekrefte dette funnet.

Resultatene fra artikkel 1, som er en systematisk oversiktstudie (med meta-analyse av 13 studier), viser at treningsintervensjoner under kreftbehandling med en aerob utholdenhetskomponent påvirket  mer enn de pasientene som var i kontrollgruppene (uten en treningsintervensjon).

Trening

Videre var varigheten av hver treningsøkt, ukentlig treningsvarighet og treningsvolum (kombinasjon av varighet og intensitet) forbundet med endringer i .

I den store randomiserte multisenter-studien Phys-Can (fysisk trening og kreft) fant vi at styrke- og utholdenhetstrening med høy intensitet var mer effektivt sammenlignet med lav – moderat intensitet, spesielt når overholdelse av treningsprogrammene ble tatt høyde for.

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Rune Høigaard, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Curing the cancer – killing the heart: cardiovascular morbidity and mortality in women following treatment for breast cancer”

Tittel på avhandling: “Maximal oxygen uptake in patients exercising during cancer treatment – an evaluation of test criteria and the impact of exercise intensity“. A sub-study within the Phys-Can consortium: investigating criteria for maximal oxygen uptake testing and how prescribing different exercise characteristics impacts patients undergoing cancer treatment.

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

Kandidaten: Ann Christin Helgesen Bjørke (1983, Arendal) Idrettsutdanning Høgskolen i Telemark, Bø - nå Universitetet i Sørøst-Norge (2003)  Bachelorgrad innen fysisk aktivitet og helse (2006), Høgskulen i Sogn og Fjordane, studiestad Sogndal (nå Høgskulen på Vestlandet) - med et spennende opphold i Den Dominikanske Republikk (tropisk friluftsliv i regi av Høyskolen i Finnmark). Mastergrad innen fysisk aktivitet og helse ved NIH - Norges Idrettshøgskole (2008). Fra 2008: Arbeidet som helse- og treningsterapeut innen arbeidsrettet rehabilitering, hatt ulike stillinger ved ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og på Sørlandet. Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Forsker, ph.d., Trine Moholdt, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU -  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Annenopponent: Seniorforsker, ph.d., Jesper Frank Christensen, Center for Aktiv Sundhed (CFAS), Center for Kræft og Organsygdomme. Rigshospitalet, København, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Anine Christine Medin, Institutt for ernæring og folkehelse, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Sveinung Berntsen Stølevik, UiA, (hovedveileder), professor Truls Raastad, Institutt for fysisk prestasjonsevne, NIH - Norges idrettshøgskole og Institutt for kroppsøving og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder og professor Peter Nygren, professor i onkologi ved Institusjonen for immunologi, genetikk og patologi ved Uppsala universitet og overlege i onkologi ved Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sverige (medveiledere)

  

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder, professor Rune Høigaard på e-post rune.hoigaard@uia.no