0
Hopp til hovedinnhold

Konflikt - bekymring - forpliktelse. En studie av foreldreskap i høykonfliktsaker etter samlivsbrudd

Bård Bertelsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Conflict - concern – commitment. A study of parenthood in high-conflict divorce cases» mandag 7. februar 2022. (Foto: Privat)

Studiens funn viser samlet hvordan språket i de retningslinjer, lover og sentrale fagtekster som ligger til grunn for offentlige tjenester, i noen grad begrenser måten fagfolk ser og forstår foreldre som er i konflikt etter skilsmisse.

Bård Bertelsen

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår både digitalt og fysisk. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt eller på campus.

 

Bård Bertelsen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Conflict - concern – commitment. A study of parenthood in high-conflict divorce cases» mandag 7. februar 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

Doktorgraden er finansiert av Norges forskningsråd, Familievernkontoret i Arendal, Sørlandet Sykehus Avdeling for Barn og Unges psykiske helse (Abup), samt Bufetat Region Sør, gjennom ordningen offentlig sektor PhD.

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen:

Konflikt - bekymring - forpliktelse. En studie av foreldreskap i høykonfliktsaker etter samlivsbrudd

Avhandlingen bygger på deltakende observasjon og dybdeintervjuer med foreldre som er part i en høykonfliktsak etter samlivsbrudd, samt intervjuer med fagfolk som til daglig arbeider med barn og foreldre som lever med langvarig konflikt etter samlivsbrudd.

Språket begrenser handlingsrommet

Avhandlingen setter søkelys på hvordan foreldres kunnskap og erfaringer blir til i møte med det offentlige tjenesteapparatet, og hvordan høykonfliktsaker kan forstås både som en naturlig konsekvens av bestemte samfunnsutviklinger og samtidig som en dypt personlig situasjon.

Kjernen i avhandlingen består av tre vitenskapelige artikler som alle er publiserte i internasjonale tidsskrift.

Studiens funn viser samlet hvordan språket i de retningslinjer, lover og sentrale fagtekster som ligger til grunn for offentlige tjenester, i noen grad begrenser måten fagfolk ser og forstår foreldre som er i konflikt etter skilsmisse.

Denne forståelsen begrenser også hva de kan gjøre, og hva foreldre kan si og uttrykke.

Begrepet "konflikt"

Særlig viser avhandlingen hvordan faglige retningslinjer og forståelser som er bygget rundt begrepet «konflikt» noen ganger bidrar til å tilsidesette foreldres egne bekymringer for barnas omsorgssituasjon.

Ved å avdekke begrensningene i dette språket inviterer avhandlingen til tenkning rundt alternative måter å snakke om og med barn og foreldre som lever med vedvarende konflikter.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under) og i rom C2 040, Campus Grimstad (påmelding).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA

Prøveforelesning mandag 7. februar kl 12:15

Disputas mandag 7. februar kl 14:30

Oppgitt emne for prøveforelesning«How can research contribute to improving the assistance and treatment of parents and children who strive with the transition to a life as separated and cooperating parents after divorce? What kind of research should we initiate, what kind of research should we avoid, how should we present findings in order to not produce labels of parental failures and – at the same time – protect those children who need more care in this transition-process?»

Tittel på avhandling« Conflict - concern – commitment. A study of parenthood in high-conflict divorce cases»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenBård Bertelsen: (1974, Tromsø) Cand. psychol., Universitetet i Tromsø (2001), Spesialist i klinisk psykologi med barn og ungdom (2007) og klinisk familiepsykologi (2013).

I dag arbeider han som psykologspesialist ved Familievernkontoret i Arendal og som prosjektleder for faggruppe psykologi ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Emerita Sheila McNamee, Department of Communication, Horton Social Science Center, University of New Hampshire, USA 

Annenopponent: Professor emeritus: Odd Arne Tjersland, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Solveig Botnen Eide, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Tore Dag Bøe, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder (hovedveileder), professor emeritus Rolf Sundet, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitet i Sør-Øst Norge og professor II Gert Biesta (Gerardus Johannes Jozef Biesta), Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder (også professor ved University of Edinburgh) (medveiledere) Mentor: Familieterapeut Ella Kopperud, Familievernkontoret i Arendal.

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5MofuyqrTkpGNMOdQwcBM2JTR04k_zLSTmu

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 12:05 og disputasen tidligst 14:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Hvis du vil følge disputasen fysisk i Rom C2 040, Campus Grimstad:

Det er begrenset plass i auditoriet, så de som ønsker å være tilstede fysisk må melde seg på denne lenken:

https://uia.pameldingssystem.no/pamelding-til-fysisk-tilstedevaerelse-bard-bertelsens-proveforelesning-og-disputas

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anders Johan Wickstrøm Andersen på e-post anders.j.w.andersen@uia.no