0
Hopp til hovedinnhold

Kinoen som politisk arena under okkupasjonen

Thomas Vidnes Hansen Hagen disputerer for ph.d.-graden fredag 20. april 2018 med avhandlingen «Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940–1945».

Gjennom belysning av ulike sider ved kino som omdreiningspunkt for tysk kulturpropaganda, NS-politikk og hverdagsmotstand, framtrer et nytt bilde av kinoene i Norge under andre verdenskrig.

De var ikke uvesentlige, besøket var ikke jevnt stigende under hele krigen, de lokale forskjellene var enorme, behovene til norske og tyske kinogjengere var ikke så forskjellige, og satsingen på film og kino var mer begrenset og mindre pro-tysk enn tidligere antatt.

Thomas Vidnes Hansen Hagen

Ph.d.kandidat

Hva skjedde med kinoene i Norge under annen verdenskrig? Thomas Vidnes Hansen Hagen viser i sin doktorgradsavhandling at kinosalen var en politisk arena for folkelig protest – men også at lokale forskjeller var store, og at den utskjelte kinopolitikken under krigen også la grunnlaget for kinopolitikken etter krigen.

Thomas V.H. Hagen disputerer for ph.d.-graden fredag 20. april 2018 med avhandlingen «Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940–1945».

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Ph.d.-utdanningen har vært fullfinansiert av arbeidsgiver Arkivet freds- og menneskerettighetssenter  over fire år (2013–2017).

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Kinoens potensial for hverdagsmotstand trumfet den nazistiske propagandaen

Monografien er en multiperspektivisk studie av kino i Norge under andre verdenskrig.

Hovedsiktemålet er å undersøke hvilken politisk, sosial og kulturell betydning kinoen hadde for nordmenn og tyskere i Norge under tysk okkupasjon 1940–1945.

Teoretisk er analysene inspirert av antropologen James C. Scotts perspektiver på «everyday resistance» og hvordan dominante og undertrykte grupper i konfliktsamfunn produserer «public transcripts» og «hidden transcripts».

Avhandlingen baserer seg på omfattende norsk og tysk arkivmateriale, deriblant arkiver som hittil ikke har vært utnyttet i historisk forskning om denne perioden.

Forsvarsskanse

Et sentralt funn er at kinoene rundt om i landet viste seg som forsvarsskanser for det undertrykte, liberale sivilsamfunnet. Dette skjedde gjennom oppfordringer til kinoavholdenhet i illegale skrifter, politisering av kino som sted og ikke-kinogåing.

Politisering av kino som sted innebar at publikum i kinosalen utviklet måter for å gi uttrykk for misnøye med okkupasjonen på.

De to faktorene som var mest avgjørende i så henseende var suspensjon av lokaldemokratiet og protest mot skapingen av et nasjonalt folkefellesskap i kinosalen.

Et nytt bilde av kinoen

Gjennom belysning av ulike sider ved kino som omdreiningspunkt for tysk kulturpropaganda, NS-politikk og hverdagsmotstand, framtrer et nytt bilde av kinoene i Norge under andre verdenskrig.

De var ikke uvesentlige, besøket var ikke jevnt stigende under hele krigen, de lokale forskjellene var enorme, behovene til norske og tyske kinogjengere var ikke så forskjellige, og satsingen på film og kino var mer begrenset og mindre protysk enn tidligere antatt.

De fem okkupasjonsårene var ikke en parentes i norsk mediehistorie, men viser kontinuitet med perioden før og etter.

Den utskjelte film- og kinopolitikken som ble forfektet av norske myndigheter under okkupasjonen, la grunnlaget for den statlige politikken på de samme områdene etter 1945.

Avhandlingen bidrar til å gi ny kunnskap om hverdagsmotstand og folkelige aksjoner, og diskuterer hvordan det sivile samfunn kan ta del i sin egen beskyttelse under krig og konflikt.

Thomas Vidnes Hansen Hagen arbeider som historiker ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

Thomas Vidnes Hansen Hagen arbeider som historiker ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

Disputasfakta:

Kandidaten: Thomas Vidnes Hansen Hagen, født 1974. Cand.philol. fra Universitetet i Oslo 2004 med fagene juss, nordisk språk og litteratur og historie hovedfag. Tittel på hovedoppgaven: «Godviljens menn»: Vernepligtige Officerers Forening, 1945–1975».

Historiker og dokumentasjonsansvarlig ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand siden 2011.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1-006, Campus Kristiansand – fredag 20. april 2018

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Kulturpolitikken og kulturlivet i Norge under okkupasjonen – Kontinuitet eller brudd?»

Tittel på avhandling: «Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940–1945»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Anette Elisabeth Warring, Roskilde Universitet

Annenopponent: Professor Tore Helseth, Høgskolen i Innlandet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørg Seland, Institutt for religion, filosofi og historie, EZ 8726 Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor May-Brith Ohman Nielsen, Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder (hovedveileder) og professor emeritus Hans Fredrik Dahl, UiO (bi-veileder)