Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kampen om gaderne. Gadepolitik og rumlige krav i 1930´ernes politiske kultur

Charlie Emil Krautwald of the Faculty of Humanities and EducationSciences at the University of Agder has submitted his thesis entitled «Kampen om gaderne. Gadepolitik og rumlige krav i 1930´ernes politiske kultur» and will defend the thesis for the PhD-degree tirsday 25 May 2021. (Photo: Private)

Gjennom et omfattende casestudium av politiske bevegelser i Danmark viser Charlie Krautwald at gateaktivisme var langt mer integrert i den parlamentariske politikken, enn hva man til nå har ment.

Charlie Emil Krautwald

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen, som vil bli holdt på skandinaviske språk.

 

Charlie Emil Krautwald fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Kampen om gaderne. Gadepolitik og rumlige krav i 1930´ernes politiske kultur» tirsdag 25. mai 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

 

Slik oppsummerer Charlie E. Krautwald avhandlingen:

Gatekamp var viktig i 1930-tallets politiske kultur

Gatene og politiske konfrontasjoner spilte en langt mer integrert rolle i 1930-talets politiske kultur enn hva tidligere forskning har ment. En erkjennelse, som fortsatt er relevant i dag.

I 1930-årene gikk politiske bevegelser i gatene med marsjer, demonstrasjoner og moderne valgaktivisme i kampen om velgerne. Det førte med seg et omfattende propagandakappløp og voldelig konfrontasjon mellom politisk ungdommer på høyre- og venstresiden, der uniformer, symboler, marsj og kamporganisasjoner spilte en viktig rolle.

Mer integrert parlamentarisk politikk

Flere nordiske historikere har hevdet, at 1930-talets gatepolitikk bare var importert fra Tyskland og knyttet til ytterliggående bevegelser som kommunistene og nazistene.

Gjennom et omfattende casestudium av politiske bevegelser i Danmark viser Charlie Krautwald at gateaktivisme var langt mer integrert i den parlamentariske politikken, enn hva man til nå har ment:

«I massepolitikkens tidsalder spilte gatepolitikken en viktig rolle for den «politiske kulturen». Ikke bare for politiske outsiders utenfor det etablerte system, men også for de store partiene. Den var utenomparlamentarisk, men var ikke adskilt fra de parlamentariske ambisjoner til den politiske ungdom», sier Charlie Krautwald.

Tidligere konklusjoner er uten empiri

Krautwald påpeker at historikere tidligere har konkludert uten å undersøke den politiske mobiliseringen på gatene empirisk. Dermed lukkes nå et hull i forskningen.

Ifølge Charlie Krautwald kan hans forskning nemlig si noe viktig om spenningen mellom den nordiske konsensustradisjonen og konflikt i forhandlingen av den politiske kulturen i den perioden som politikken ble moderne:

«Den politiske kampen var ikke bare preget av store politiske forlik, men også en symbolsk og sosial kamp om retten til det offentlige rom. For politiske bevegelser og politiet handlet det om å definere hvor det var lov å gjøre hva og for hvem. Det medførte ofte konfrontasjon, når konkurrerende romlige krav på byenes gater, plasser og territorier møtes».

Gatepolitikk viktig også i dag

Avhandlingen viser hvordan den ofte voldelige «europeiske» gatepolitikken i mellomkrigstiden fungerte i en mer konsensusorientert skandinavisk sammenheng, og kan samtidig fortelle noe om den rollen kampen om det offentlige rom spiller i det politiske livet generelt:

«Bare se på de siste årenes politiske protester og store opptøyer rundt om i verden. Retten til gatene og forhandlingen av den politiske kulturen i det offentlige rommet spiller fortsatt en viktig, potentielt samfunnsendrende rolle for måten demokrati og politikk fungerer», poengterer Charlie Krautwald.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning, professor Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00
Disputas kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Konfrontativ gatepolitikk i Skandinavia fra 1800-tallet til i dag. Lange linjer med vekt på komparasjon over tid»

Tittel på avhandling«Kampen om gaderne. Gadepolitik og rumlige krav i 1930´ernes politiske kultur»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2740418

Avhandlingen er ikke tilgjengelig elektronisk med unntak av et sammendrag, men kan fås ved henvendelse til Lise Moss, Fakultet for humaniora og pedagogikk – se venstre spalte.

 

KandidatenCharlie Emil Krautwald (1988, Århus) Bachelorgrad (2013) og mastergrad (2016) i historie med tilvalgsstudier i museologi og kulturarv fra Københavns Universitet. Masteroppgaven hans "Kampklar! Antifascistisk mobilisering og militante kampmidler på den danske venstrefløj 1930-36", handlet om venstresidens mobilisering mot fascismen på 1930-tallet, og ble utgitt som bok på Syddansk Universitetsforlag i 2020. I dag har Charlie Krautwald pappapermisjon, etter å ha arbeidet som underviser ved historiestudiet på Københavns Universitet i høstsemesteret.

Opponenter:

Førsteopponent: Museumsinspektør, historiker, ph.d. Iben Bjørnsson, Koldkrigsmuseet/Østsjællands museum, Danmark

Annenopponent: Forsker, prosjektleder ph.d. Andres Brink Pinto, Lunds universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Berit Eide Johnsen, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder, Norge

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Knut Dørum, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Johan A. Lundin, Malmø Høgskola, Sverige (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har les avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Gunhild Kvåle på e-post gunhild.kvale@uia.no