Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Interkulturelt musikalsk samarbeid – mot en global sound

Ingolv Haaland of the Faculty of Fine Arts at the University of Agder has submitted his thesis «Intercultural Musical Collaboration – Towards a Global Sound”, and will defend the thesis for the PhD-degree Tuesday 23 June 2020.

The years spent working with these cultures are internalized in my compositorial process insofar as adapting elements of traditional music. Arranging then becomes an extension of this process instead of trying to adapt or rearrange the music to fit in. In my view, this is an example of a global sound.

Ingolv Haaland

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett fordi UiA er stengt på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Ingolv Haaland disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Intercultural Musical Collaboration – Towards a Global Sound” tirsdag 23. juni 2020.

I doktorgradsarbeidet har Haaland arbeidet med musikk og kulturelle sammenhenger i Sørøst-Asia (Kambodsja og Thailand), Midt-Østen (Libanon og Palestina) og Europa (Norge). Samarbeidet har resultert i fire CD-utgivelser, som er en del av avhandlingen.

Doktorgradsarbeidet gir innsikt i prosessene som har påvirket Haalands komposisjoner i retning av et mer globalisert lydbilde. En viktig del av dette er at Haaland viser at for å kunne ta del i musikalske uttrykk i andre kulturer er det ikke nok å bare se på musikken – det må en langt bredere og dypere kulturforståelse til. Men da er også responsen spennende og utviklende.

Ingolv Haaland har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag, med spesialisering i rytmisk musikk.

Avhandlingen er lagret som egen offentlig tilgjengelig webside i UiAs bibliotek.

Slik oppsummerer Ingolv Haaland selv avhandlingen:

Intercultural Musical Collaboration – Towards a Global Sound

This dissertation aims to be a concrete example of compositional processes investigating the development of a global sound collaborating with highly sought-after musicians and artists from Thailand, Cambodia, Lebanon, Palestine and Norway in music studios and live concerts.

This is a combined artistic-scientific dissertation, combining popular musicology and artistic research, in my case four released albums:

Asian Flow feat. Ouch Savy (2014), Asian Flow feat. Synth (2015), Live in concert (2015) and Dawara (2018).

Asian Flow feat. Ouch Savy (2014), Asian Flow feat. Synth (2015), Live in concert (2015) and Dawara (2018).

The intertwined written and artistic part are published as a webpage (globalsoundphd.uia.no): A new approach aiming to bridge the knowledge gap between artistic research and popular musicology.

I alternate between the roles as artist-researcher, composer, pianist, arranger, musical director, sound engineer and producer.

The research questions are: 

(1) How does my sound signature evolve, develop, and adjust to working in other cultures?

(2) What challenges and processes emerge during recording and performing my music?

(3) When conducting this form of artistic research, what kind of cultural and ethical issues emerge?

The vocalists performing on my albums write the lyrics and sing in their native language, connecting my compositions more deeply into each culture, beyond the confines of superficial exoticism. Learning the languages has provided me with additional tools when collaborating and obtaining new cultural and musical knowledge.

Applying complex harmonies, in line with the philosophy from Egil Kapstad and Bill Evans, has been crucial for me when combining different genres and microtonalities. For example, reharmonization applied in connection with Arabic maqams.

The years spent working with these cultures are internalized in my compositorial process insofar as adapting elements of traditional music. Arranging then becomes an extension of this process instead of trying to adapt or rearrange the music to fit in. In my view, this is an example of a global sound.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Ingolv Haaland (1973) Mastergrad i utøvende rytmisk musikk, UiA (2010). Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for rytmisk musikk, Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Haaland har arbeidet med forskjellige prosjekter i musikk i Sørøst-Asia (2006) og Midt-Østen (2012), og har utgitt seks album med egne komposisjoner. Han var også en av lederne i det kunstneriske forskningsprosjektet Music Without Borders – Traditional music from Setesdal meets  world musicians (2014-2017). I 2019 fikk Ingolv Haaland Statens kunstnerstipend som komponist.

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 09:00

Disputas kl 10:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Transmedia as interface between artistic and scientific research”

Tittel på avhandling: «Intercultural Musical Collaboration – Towards a Global Sound”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Kristin McGee, Jazz and Popular Music, University of Groningen, Nederland

Annenopponent: Professor Frank Lyons, Associate Dean of Research and Impact, Ulster University, Nord-Irland

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Per Elias Drabløs, Institutt for rytmisk musikk, Universitetet i Agder.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Tor Dybo UiA (hovedveileder) og professor II Stan Hawkins, UiA (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken: https://uia.pameldingssystem.no/ingolv-haaland-proveforelesning-amp-disputas Du vil da få en Zoom-lenke i retur.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen tidligst 08:50 og disputasen tidligst kl 09:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig her: https://globalsoundphd.uia.no