Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Intellectual disability and participation in digital technology design activities: A catalyst for social inclusion

I sum, sett gjennom en modell for sosial inkludering der sosial inkludering består av to domener – mellommenneskelige relasjoner og samfunnsdeltakelse – viser funnene i denne doktorgradsavhandlingen at deltakelse i design av digital teknologi kan bidra til å fremme sosial inkludering av mennesker med utviklingshemming.

Mugula Chris Safari

Ph.d.-kandidat

Mugula Chris Safari disputerer med ph.d.-avhandlingen Intellectual disability and participation in digital technology design activities: A catalyst for social inclusion 19. desember 2023.  

Kandidatens sammendrag av avhandlingen:

Sosial inkludering er et sentralt mål i velferdspolitikken og en viktig helsefremmende faktor. Hensikten med denne doktorgraden var å få kunnskap om hvordan deltakelse i design av digital teknologi kan bidra til sosial inkludering av unge voksne med utviklingshemming. Denne problemstillingen er undersøkt gjennom følgende forskningsspørsmål:

1) Hvordan opplever unge voksne og voksne med utviklingshemming å delta i design av digital teknologi?

2) Hvordan kan unge voksne og voksne med utviklingshemming støttes for å muliggjøre deltakelse i design av digital teknologi?

Disse forskningsspørsmålene ble undersøkt i fire studier. Studie I baserer seg på hvordan unge voksne med utviklingshemming opplevde å delta i design av en digital applikasjon for transportstøtte. Studie II bruker Ryan og Deci’s selvbestemmelsesteori som teoretisk rammeverk for å utforske hva som motiverer unge voksne med utviklingshemming til å delta i design av digital teknologi.

Studie III utforsker tilretteleggeres erfaringer med å støtte voksne og unge voksne med utviklingshemming i deltagelse i design av digital teknologi. I tillegg gir studien anbefalinger og veiledning til tilretteleggere med fokus på både strukturelle og individuelle behov. Til slutt rapporterer og reflekterer studie IV over bruken av photovoice som en metode for å forstå brukerbehov og for å myndiggjøre personer med utviklingshemming i design av digital teknologi.

Når det gjelder opplevelse av deltakelse, viser funnene at deltakelse i design av digital teknologi kan bidra til positive følelser, oppmuntre til positiv atferd, og fremme utvikling av nye ferdigheter hos unge voksne og voksne med utviklingshemming. Når det gjelder tilrettelegging av teknologi design aktiviteter for mennesker med utviklingshemming, viser funnene at kreative metoder, som photovoice, kan styrke personens kapasitet til å håndtere kravene med å delta i design av digital teknologi. Videre viser funnene at selv om det kan være vanskelig og komplekst å støtte mennesker med utviklingshemming i design av digital teknologi, kan tilretteleggere også forbedre sin kompetanse og ferdigheter under slike aktiviteter. Tilretteleggere i designaktiviteter trenger imidlertid både individuell og strukturell støtte når de fasiliterer aktiviteter for personer med utviklingshemming.

I sum, sett gjennom en modell for sosial inkludering der sosial inkludering består av to domener – mellommenneskelige relasjoner og samfunnsdeltakelse – viser funnene i denne doktorgradsavhandlingen at deltakelse i design av digital teknologi kan bidra til å fremme sosial inkludering av mennesker med utviklingshemming.

Kandidatens forenklede sammendrag:

Dette er en doktoravhandling. En doktoravhandling består av flere store undersøkelser om et tema. Dette kalles for forskning. Å forske betyr at man undersøker og studerer noe. Målet med forskning er å finne noe nytt som kan hjelpe med å forstå verden bedre.

Unge voksne med utviklingshemming ble invitert til Universitetet i Agder for å være med å utvikle teknologi som skulle hjelpe personer med utviklingshemming med å få en jobb. Å utvikle er det samme som å skape noe. Teknologi er for eksempel apper på mobiltelefon. Målet med min forskning var å finne ut hvordan det å være med å utvikle teknologi kan påvirke unge voksne og voksne med utviklingshemming.

Andre forskere har gjort undersøkelser som viser at det er viktig for helsen at mennesker føler seg som en del av samfunnet. Men mange personer med utviklingshemming føler at ingen bryr seg. Derfor føler de seg ofte litt utenfor samfunnet. I denne forskningen undersøkte jeg om det å være med å utvikle teknologi kan gjøre at unge voksne med utviklingshemming opplever sosial inkludering. Sosial inkludering handler om at alle mennesker føler seg velkommen i samfunnet.

Hvordan forsket jeg?  

Denne forskningen har 4 deler. 

I del1 snakket jeg med unge voksne med utviklingshemming om hvordan de opplevde det å være med å utvikle teknologi. 13 unge voksne ble intervjuet. De fikk også ta bilder som ble brukt for å fortelle om hvordan det var å være med på aktivitetene.

I del 2 snakket jeg med unge voksne med utviklingshemming om hva som gjorde at de valgte å bli med i aktivitetene med å utvikle teknologi. 7 unge voksne med utviklingshemming ble intervjuet flere ganger. 

I del 3 snakket jeg med hjelpere som var med for å hjelpe unge voksne med utviklingshemming i arbeidet med å utvikle teknologi om deres opplevelser. 11 hjelpere ble intervjuet.

Til slutt, snakket jeg med unge voksne med utviklingshemming om hvordan det var å bruke bilder når de var med på aktivitetene. 9 personer med utviklingshemming ble intervjuet.

Hva lærte vi om være med å skape teknologi?

Denne forskningen viste 4 viktige ting:

1) De unge og unge voksne med utviklingshemming vi snakket med sa at de hadde positive og morsomme opplevelser og lærte nye ting. De sa at det var viktig å være med på mange av aktivitetene der teknologien ble skapt.

2) De unge og unge vokse med utviklingshemming vi snakket med sa at de hadde lyst til å fortsette å være med fordi de kunne bestemme selv hva de kunne gjøre, de lærte nye ting, og fordi de kunne være sammen med andre mennesker. 

3) Personene som hjalp unge voksne med utviklingshemming i aktivitetene, sa at de trenger hjelp for å kunne støtte deltakerne. Dette er fordi de trenger tid for å kunne hjelpe deltakerne på en god måte. 

4) De unge voksne med utviklingshemming synes det var bra at de kunne bruke bilder til å fortelle om sin egen hverdag som en del av aktivitetene. De sa at det var viktig at de kunne velge hvilke bilder de ville ta selv. 

Hvordan kan deltakelse i utvikling av teknologi bidra til sosial inkludering? 

Det å være med i utvikling av teknologi gjorde at de unge med utviklingshemming møtte nye mennesker. De ble også bedre kjent med de andre deltakere som de kjente fra før.

De unge med utviklingshemming fikk også være med på aktiviteter på mange forskjellige steder. Sånn som på universitetet. Universitetet er det samme som en skole for voksne.

Vi fant at deltakelse i utvikling av teknologi kan hjelpe med å bli kjent med andre. Det gir også en mulighet til å være med på aktiviteter som personer med utviklingshemming sjeldent er med på. Sjeldent betyr ikke ofte.

Det er viktig at personer med utviklingshemming er med på å utvikle teknologi. Teknologien blir bedre hvis de som skal bruke den får mulighet til å være med å utvikle den. Det er også viktig at personer med utviklingshemming blir med i utvikling av teknologi siden det kan bidra til at de føler seg velkomne i samfunnet.  

Mer om tid og sted for disputas finner du her.