Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Institusjoner og etnisk kinesisk entreprenørskap i Indonesia

Risa Virgosita disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Institutions and Ethnic Chinese Entrepreneurship in Indonesia” fredag 19. juni 2020. (Foto: Privat)

Various illegitimate informal institutions exist and act as barriers to entrepreneurial activities, they should be reduced if not eliminated.

Risa Virgosita

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett fordi UiA er stengt på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Risa Virgosita disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Institutions and Ethnic Chinese Entrepreneurship in Indonesia” fredag 19. juni 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

Doktorgradsarbeidet er en del av samarbeidet In Search of Balance (ISB) mellom Universitas Gadjah Mada (UGM) i Indonesia og Universitetet i Agder. Stipendperioden er finansiert av Det norske utenriksdepartement.

Slik oppsummerer Risa Virgosita selv avhandlingen:

Institutions and Ethnic Chinese Entrepreneurship in Indonesia

Motivated by the extensive entrepreneurial presence and success of the ethnic Chinese in Indonesia, who outperform the indigenous majority, this thesis is aimed at examining factors that differentiate ethnic Chinese entrepreneurs from their indigenous Javanese counterparts.

Significant economic contribution

Despite comprising only 1.2% of the total population, as well as facing formal and informal socio-political discrimination, the ethnic Chinese commercial activities contribute significantly to the Indonesian economy.

To discover the role of institutions in influencing the entrepreneurial activities of ethnic Chinese and Javanese, three related studies are conducted.

Three studies

  • The first examines institutions affecting ethnic entrepreneurs’ efforts, how these institutions differ between the ethnic Chinese and the Javanese, and how they are transmitted.
  • The next study examines whether institutional differences influence the ethnic entrepreneurs’ cognitive and behavioral aspects (i.e. financial literacy and entrepreneurial orientation), and tests the relationships between financial literacy, entrepreneurial orientation, and firm performance.
  • To see the manifestation of cognitive and behavioral aspects in practice, the third study examines illegitimate institutional pressures on ethnic entrepreneurs’ activities and their coping strategies.

Implications

The findings of each paper included in this thesis generate several implications for policy makers and ethnic entrepreneurs.

First, this thesis found that discrimination against the ethnic Chinese does not undermine their entrepreneurial spirit. This implies that if discrimination towards the ethnic Chinese were fully eliminated, their participation and competitiveness in entrepreneurship could be improved even further, allowing them to contribute even more to the Indonesian economy. Thus, policy makers should fully eliminate the discrimination against the ethnic Chinese and give all ethnic groups an even playing field in the market.

Second, as relational system and activities have a crucial role in transmitting institutions, policy makers should utilize these two approaches in entrepreneurship development programs.

Third, as the ethnic Chinese have higher levels of financial literacy and entrepreneurial orientation, policy makers should create and ingrain an entrepreneurial culture that promotes entrepreneurship, such that a less entrepreneurial ethnic culture gradually shifts into a more entrepreneurial one.

Fourth, as financial literacy significantly improves entrepreneurial orientation and entrepreneurial orientation significantly improves firm performance, policy makers should provide programs to improve entrepreneurial competencies.

Finally, as various illegitimate informal institutions exist and act as barriers to entrepreneurial activities, they should be reduced if not eliminated. Thus, policy makers should improve formal institutions and strengthen law enforcement, which could be achieved by the design of regulations that support entrepreneurship, the simplification of license procedures, and the creation of systems which enhance transparency.

  

Disputasfakta:

Kandidaten: Risa Virgosita (1981, Padang, Indonesia) BA: Bachelor in Management at Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, MSc: MSc in Strategic Management at EDHEC Business School (École des Hautes Etudes Commerciales du Nord), Nice, France (master’s thesis title: Criminal Risks Threatening the Private Business Sector in Indonesia) Arbeider nå som Faculty member in the Department of Management, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik, Handelshøyskolen ved UiA.

Prøveforelesning kl 09:00
Disputas kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesningAn institutional theory approach to ethnic entrepreneurship: The role of resources, skills and values transmitted through generations”

Tittel på avhandling«Institutions and Ethnic Chinese Entrepreneurship in Indonesia”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Gry Agnete Alsos, NORD universitet

Annenopponent: Førsteamanuensis Marleen Dieleman, National University of Singapore

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Tor Helge Aas, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Trond Randøy (hovedveileder) og professor Stein Kristiansen (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle. Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst fem minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 08:55 og disputasen tidligst kl 09:55. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Kristin Wallevik på e-post kristin.wallevik@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig her: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2656062