0
Hopp til hovedinnhold

Institusjonalisert motstand? Organisatoriske årsaker til ulikhet i utdanning i Indonesia

Puguh Prasetya Utomo fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Institutionalized Resistance?Public School Responses to Contradictory Institutional Logics» fredag 29. oktober 2021. (Foto: Privat)

Based on the empirical findings, it can be concluded that public sector organizations, particularly those facing conflicting institutional pressures imposed by a dominant institutional actor, tend to exhibit homogeneous strategy bundles in responding to institutional contradictions.

Puguh Prasetya Utomo

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Puguh Prasetya Utomo fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Institutionalized Resistance? Public School Responses to Contradictory Institutional Logics» fredag 29. oktober 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA, med spesialisering i offentlig administrasjon.

Doktorgradsarbeidet er finansiert gjennom ISB-programmet (In Search of Balance), som er et samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA), Universitas Gadjah Mada (UGM) i Indonesia og Det norske utenriksdepartement, via den norske ambassaden i Indonesia. Se artikkel på UGMs nettsider og nyhetsartikkel samme sted

Slik oppsummerer Puguh Prasetya Utomo selv avhandlingen:

Institutionalized Resistance

This doctoral thesis is an organizational study that explores the institutional and organizational issues behind education inequality in Indonesia that has been perceived as taken for granted.

Two problems

By examining multiple cases in which Indonesian public schools experienced and responded to conflicting institutional demands associated with school admission, i.e., the long-existing demand for selectivity vs. the emerging demand for inclusivity, this work draws on and contributes to the institutional theory of organizations.

This thesis answers the following two research problems:

(1) How do public sector organizations respond to an intra-institutional contradiction?

(2) How can both institution-level influences and organizational attributes explain the organizational responses?

Empirical findings

Based on the empirical findings, it can be concluded that public sector organizations, particularly those facing conflicting institutional pressures imposed by a dominant institutional actor, tend to exhibit homogeneous strategy bundles in responding to institutional contradictions.

These response bundles indicate conformity to one institutional demand, i.e., the long-institutionalized practice and resistance to the counter normative one. The commonality of response patterns occurred because of cultural-cognitive aspects of institutional influence, which is called a stereotypical isomorphic influence.

However, further analysis reveals variations in particular responses to the emerging demand for inclusivity, which was perceived as controversial.

The configurations of conflicting institutional demands’ characteristics and organizational attributes played an essential role in determining resistance strategies adopted by the schools, which hampered efforts to institutionalize inclusive education in Indonesia.

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 08:05 og disputasen tidligst 10:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anne Halvorsen på e-post anne.halvorsen@uia.no

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning fredag 29. oktober 2021 kl 08:15 OBS! tidspunkt

Disputas fredag 29. oktober 2021 kl 10:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Discuss the use of institutional theory in the analysis of secondary education»

Tittel på avhandling«Institutionalized Resistance?Public School Responses to Contradictory Institutional Logics»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2824054

 

KandidatenPuguh Prasetya Utomo (1983, Pati, Indonesia) Bachelorgrad (2006) og mastergrad (2009) fra Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. I dag arbeider han som lecturer ved UGM.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Jan-Erik Johanson, Tampere University, Finland

Annenopponent: Professor Linda Wedlin, Uppsala Universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Charlotte Kiland, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Romulo M. Pinheiro (hovedveileder) og professor Dag Ingvar Jacobsen (medveileder)