Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Initiating the PREPARED project: a digital dietary intervention for preconception young adults

Målet er å forbedre kostholdet og kostholdsvanene til reproduktive unge voksne før unnfangelse, med et fremtidig mål om å undersøke de potensielle effektene av studien på svangerskapshelse og barns nyfødthelse.

Lorentz Salvesen

Ph.d.-kandidat

Lorentz Salvesen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Initiating the PREPARED project: a digital dietary intervention for preconception young adults – protocol development, validation of dietary methods, and DOHaD knowledge-diet quality insights» 22. februar 2024.

Slik oppsummerer kandidaten avhandlingen

Målet med denne avhandlingen var å utvikle og iverksette PREPARED-prosjektet, en nyskapende studie som utforsker kostholdet og kostholdsvaner til reproduktive unge voksne før unnfangelse av et barn. Prosjektet handler om den viktige rollen kosthold spiller før unnfangelse, en avgjørende periode for helsen til kommende foreldre og deres fremtidige barn. I denne konteksten er perioden før unnfangelse definert som den reproduktive perioden til unge voksne fra pubertet til unnfangelse.

Totalt fire artikler inngår i avhandlingen.

Først ble fremgangsmåten for forskningsprosjektet PREPARED utarbeidet for å vurdere effekten av en 6-måneders digital studie på kostholdet til reproduktive unge voksne før unnfangelse av et barn. Studien, som er en av de første av sitt slag, ble utformet slik at den gruppen som mottar studien kan sammenlignes med en annen gruppe som ikke mottok studien. Målet er å forbedre kostholdet og kostholdsvanene til reproduktive unge voksne før unnfangelse, med et fremtidig mål om å undersøke de potensielle effektene av studien på svangerskapshelse og barns nyfødthelse.

Deretter ble det tatt bilder av porsjonsstørrelser fra matvarer i norsk matkultur for å hjelpe folk til å anslå korrekte mengder mat. For å vurdere om de fungerte til dette ble bildene brukt til å anslå porsjonsstørrelsene av forhåndsveide mengder mat. De aller fleste bildene fungerte bra til å anslå menge mat blant en gruppe unge voksne. Dette er en avgjørende faktor når man kartlegger og studerer kosthold.

Videre ble et kort spørreskjema som kartlegger kostkvalitet sammenlignet med et mer omfattende spørreskjema for å se om det kartlegger like bra. Resultatene viste moderat til sterkt samsvar mellom de to spørreskjemaene blant en gruppe unge studenter. Dette antyder at det korte spørreskjemaet er et pålitelig alternativ til det omfattende spørreskjemaet for å kartlegge kostkvalitet.

Til slutt viste de første dataene fra PREPARED-prosjektet at reproduktive unge voksne før unnfangelse hadde moderat kunnskap om teorien om det utviklingsmessige opphavet til helse og sykdom (Developmental Origins of Health and Disease, DOHaD-kunnskap) og en mindre enn optimal kostkvalitet. En betydningsfull observasjon var den positive sammenhengen mellom DOHaD-kunnskap og kostkvalitet, som antyder at deltakernes DOHaD-kunnskap er knyttet til kvaliteten på kostholdet deres.

I denne avhandlingen ble fremgangsmåten for PREPARED-prosjektet utarbeidet, og to metoder for å vurdere kosthold ble testet. Foreløpige funn fra PREPARED-prosjektet antyder at kunnskap om teorien om det utviklingsmessige opphavet til helse og sykdom (Developmental Origins of Health and Disease) blant reproduktive unge voksne før unnfangelse er knyttet til kvaliteten på kostholdet deres.

Mer informasjon om tid og sted for disputasen.