0
Hopp til hovedinnhold

Industrielt maskinsyn: En guide til autonomi

Atle Aalerud fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Industrial Perception of a Human World: A Hitchhiker's Guide to Autonomy» torsdag 14. oktober 2021.

Veiledningen legger til rette for økt autonomi ved å bygge bro mellom den akademiske forskningen og industriell innovasjon. Videre gir avhandlingen den nødvendige innsikten som kreves for å forstå og investere i nåværende og kommende teknologier.

Atle Aalerud

Ph.d.-kandidat

Disputasen blir streamet: Klikk deg inn på denne lenken: www.uia.no/live/emne/phd_defense

 

Atle Aalerud fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Industrial Perception of a Human World: A Hitchhiker's Guide to Autonomy» torsdag 14. oktober 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA, med spesialisering i mekatronikk.

Doktorgradsarbeidet er finansiert gjennom SFI Offshore Mechatronics ved UiA.

 

Slik oppsummerer Atle Aalerud selv avhandlingen:

Industriell persepsjon av en menneskeverden: En haikers guide til autonomi

I flere tiår har industriell automatisering hjulpet bedrifter med å spare penger og øke sikkerheten på arbeidsplassen.

For å erstatte repetitive og farlige oppgaver har robotikk blitt implementert på en kostnadseffektiv og sikker måte.

Ikke lenger blinde og statiske

Robotikk følger vanligvis et opplegg der sensorer gir informasjon slik at robotene kan utføre de riktige handlingene.

Tradisjonelt sett har roboter vært blinde, og uten å kjenne omgivelsene sine er bevegelsene begrenset til å operere i et kjent miljø uten bevegelige hindringer.

Men det meste av verden er ikke statisk, kartlagt og kontrollert. Tvert imot, den er ustrukturert og endrer seg som følge av ytre påvirkning fra mennesker, dyr og tøffe værforhold.

Å kartlegge omgivelsene i sanntid er derfor det viktigste bidraget for å oppnå en høyere grad av autonomi.

Sensorene leser omgivelsene

I avhandlingen er det gitt en konkret teknologisk veiledning der de mest relevante sensorteknologiene, som kamera, radar og laserutstyr, forklares fra et industrielt perspektiv.

Det forklares videre hvordan sensordata behandles for å sette sammen et sanntidskart av omgivelsene. Dette kartet kan blant annet benyttes for å hindre ulykker, effektivisere driften og automatisere nye oppgaver.

Innsikt

Veiledningen legger til rette for økt autonomi ved å bygge bro mellom den akademiske forskningen og industriell innovasjon.

Videre gir avhandlingen den nødvendige innsikten som kreves for å forstå og investere i nåværende og kommende teknologier.

Denne innsikten gjør det også mulig å forstå sensorbehovet for sanntidskart til nye og eksisterende anlegg. For eksempel til interaksjon mellom mennesker og roboter, boring til havs, kranoperasjoner, logistikk og mobil robotikk.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad

Disputasen blir ledet av professor Kjell Gunnar Robbersmyr, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 14. oktober 2021 kl 10:15

Disputas torsdag 14. oktober 2021 kl 12:15

Disputasen blir streamet: Klikk deg inn på denne lenken: www.uia.no/live/emne/phd_defense

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Motion planning for robotic manipulators in dynamic environments»

Tittel på avhandling«Industrial Perception of a Human World: A Hitchhiker's Guide To Autonomy» - “Industriell persepsjon av en menneskeverden: En haikers guide til autonomi”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2783564

 

KandidatenAtle Aalerud (1983, Bærum) Elektrikerutdannelse, Bachelorgrad i Electrical and Electronic Engineering ved Høgskolen i Oslo og mastergrad i mekatronikk, UiA (2013). Etter utdannelsen arbeidet han i NOV - National Oilwell Varco, hovedsakelig med «Anti Collision Systems». I dag arbeider han som seniorforsker i NORCE forskningssenter i Grimstad.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Annenopponent: Forsker ph.d. Andreas HermannGPU-VoxelsFZI Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe, Tyskland

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Rade Ciric, Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Geir Hovland, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis David Alireza Anisi, UiA (medveileder)

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen.