Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hvorfor skal nysgjerrighet egentlig støttes?

Soern Finn Menning disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Curiosity – A value loaded notion. Exploring practices around curiosity in Early Childhood Education and Care (ECEC) in Norway tirsdag 20. august 2019.

Derfor bidrar denne studien til at diskusjonen ikke lenger bare spør hvordan best støtte nysgjerrighet, men også til det normative spørsmålet om hvorfor nysgjerrighet bør støttes.

Soern Finn Menning

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Nysgjerrighet er et høyt skattet begrep i barnehagesektoren. Men hva innebærer det? Soern Finn Menning har forsket på begrepet nysgjerrighet, som er lite definert i pedagogisk sammenheng. Avhandlingen er et bidrag til debatten om hvorfor barns nysgjerrighet bør støttes, ikke bare om hvordan nysgjerrighet kan stimuleres.

Soern Finn Menning disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Curiosity – A value loaded notion. Exploring practices around curiosity in Early Childhood Education and Care (ECEC) in Norway" tirsdag 20. august 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Slik beskriver Soern Finn Menning selv essensen i avhandlingen:

Hvorfor skal nysgjerrighet egentlig støttes?

Nysgjerrighetens betydning og relevans virker ubestridt både hos pedagogiske teoretikere og i offisielle dokumenter.

Ikke definert begrep i utdanningsfeltet

Begrepet har likevel ikke vært i fokus for utdanningsforskning, noe som antyder at det tas for gitt, og definisjoner overføres ofte direkte fra andre fagområder. Dette krever at normative aspekter undersøkes når begrepet flyttes til utdanningsfeltet.

Prosjektet ser på barnehagefeltet hvor begrepet nysgjerrighet ofte nevnes som viktig. Ved å analysere dominerende tendenser i offisielle dokumenter, men også refleksjonene rundt egen praksis, søker studien å gjøre synlig, utfordre og utvide de etiske og normative ressursene til ansatte i barnehagen.

Forståelsen av nysgjerrighet resultat av personlige verdier

Flere forskere har uttalt at pedagogisk praksis ofte påvirkes sterkt av personlige, profesjonelle og offisielle verdier, overbevisninger og normer.

Denne studien hevder at dette også gjelder for praksisene rundt det høyt verdsatte begrepet nysgjerrighet.

Ved å framstille både bredde og variasjoner, men også utvide den teoretiske basisen og det etiske språket, gir studien barnehagelærere mulighet til å reflektere over og forestille seg alternative muligheter for deres pedagogiske praksis.

Ikke bare hvordan, men hvorfor

Derfor bidrar denne studien til at diskusjonen ikke lenger bare spør hvordan best støtte nysgjerrighet, men også til det normative spørsmålet om hvorfor nysgjerrighet bør støttes.

Avhandlingen inneholder følgende artikler:

Tracing Curiosity with a Value Perspective.

Why nurturing curiosity is an ethical endeavour: Exploring practitioners’ reflections on the importance of curiosity.

Mapping the dilemmatic space of early childhood education and care practitioners when challenged by children’s curiosity.

Exploring an alternative justification for the importance of curiosity in education – social curiosity and Løgstrup’s sovereign expressions of life.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Soern Finn Menning (1975, München, Tyskland). Bachelor (hons) Film and Video fra London College of Communication (2000), Bachelor Førskolelærer fra OsloMet-Storbyuniversitet (2012), Master i Barnehagepedagogikk (2014) «Nysgjerrighetens muligheter - en utforskning av nysgjerrighet som et aspekt ved kvalitet på småbarnsavdeling gjennom constructing grounded theory». Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Agder.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1-006, tirsdag 20. august 2019.

Disputasen blir ledet av prodekan Årstein Justnes.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Pedagogical practice as a normative resource in educational theory»

Tittel på avhandling: Curiosity – A value loaded notion. Exploring practices around curiosity in Early Childhood Education and Care (ECEC) in Norway

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Geir Afdal, MF vitenskapelig høyskole

Annenopponent: Professor emeritus Stig Broström, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddanelse, Aarhus universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Aslaug Kristiansen, UiA

 

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Elisabet Haakedal, UiA (hovedveileder) og professor Paul Egil Leer-Salvesen, UiA (bi-veileder)