Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hvordan undervise elektronisk populærmusikk?

Elektronisk populærmusikkutdanning er et ganske nytt område sammenlignet med de fleste andre kunstneriske utdanningsfelt, og forholdet mellom utdanningens ulike hensikter, mellom lærer og student, og mellom teknologi og kreativitet er ikke like etablert som i mange andre felt.

Eirik Sørbø

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. 

Eirik Sørbø ved Fakultet for kunstfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Developing practices and approaches to electronic popular music in education. 

Sørbø har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag.

Slik oppsummerer Eirik Sørbø selv avhandlingen:

Hvordan undervise elektronisk populærmusikk?

I denne avhandlingen med tittelen Developing practices and approaches to electronic popular music in education, undersøker Eirik Sørbø ulike perspektiver på hvordan en kan undervise elektronisk populærmusikk.

Elektronisk populærmusikkutdanning er et ganske nytt område sammenlignet med de fleste andre kunstneriske utdanningsfelt, og forholdet mellom utdanningens ulike hensikter, mellom lærer og student, og mellom teknologi og kreativitet er ikke like etablert som i mange andre felt.

Sørbø bruker ulike perspektiver gjennom de fire artiklene som utgjør avhandlingen, og kombinerer pedagogisk forskning knyttet til populærmusikk med kontinental utdanningstenkning, særlig fra utdanningsteoretiker Gert Beista. Basert på funnene presenterer Sørbø, i samarbeid med Andreas Waaler Røshol, et undervisningsverktøy (model of the aesthetic dialogue) for bruk av co-writing i musikkundervisning.

Videre utvikler han konseptet middle ground teaching (basert på Biesta’s konsept middle ground education), som bidrar til å videreutvikle lærerens rolle i møte med stadig ny teknologi, nye typer forkunnskaper blant musikkstudenter, og studenter med ekspertise som overgår lærerens egen.

Gjennom forskningen håper Sørbø å bidra til å ruste musikklærere, særlig i høyere utdanning, til å møte kommende endringer som følger teknologiske utviklinger.

Disputasfakta:

Dato: 10. mars 2023

Sted: UiA, campus Kristiansand, rom B3 008.

Prøveforelesning: Kl. 10:15 - 11:00.

Disputas: 12:00 - 15:30.

Mottagelse m/forfriskninger: Kl. 15:30 - 16:30.

Oppgitt emne for prøveforelesningKommer

Om kandidaten: Eirik Sørbø (1983) er universitetslektor ved Institutt for rytmisk musikk ved UiA. Han er prosjektleder for Createme og studyX og har tidligere fullført utøvende mastergrad og pedagogisk bachelorgrad ved samme institutt.

Bedømmelseskomité:

Professor Eirik Askerøi. UiA / Høgskolen i Innlandet 

Professor Sidsel Karlsen, Norges musikkhøgskole

Professor Heidi Partti, Sibelius Academy 

Slik følger du disputasen digitalt:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt, må du melde deg som publikum på denne Zoom-lenken.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen kl. 10:05 og disputasen tidligst kl. 11:50. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Mikrofon og kamera skal være avslått under hele arrangementet. Det velger du nede til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høgye i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio  i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. E-post til kontaktpersonen er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Clare Hildebrandt. Ved spørsmål ex auditorio fra salen vender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.