0
Hopp til hovedinnhold

Hva hindrer og hva fremmer omstilling til bærekraft i næringslivet?

Karen Landmark disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry» fredag 15. februar 2019. (Foto: Privat)

Jeg har funnet at på ledernivå er det mye kunnskap om de globale utfordringene vi står overfor, det er få som er uenige i at vi må gjøre noe. Likevel går det sent med tanker på planer og konkrete tiltak.

Karen Landmark

Ph.d.-kandidat ov FoU&I leder i NCE iKuben

Kunnskapen om at det er nødvendig at næringslivet omstiller seg til mer bærekraftig produksjon fins og er erkjent – likevel går det tregt. Det har Karen Landmark forsket på årsakene til i avhandlingen hun forsvarer for ph.d.-graden 15. februar 2019, «Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry»

Karen Landmark har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA.

I arbeidet med avhandlingen har hun studert Eyde-klyngen - prosessindustri på Sørlandet, den maritime industribedriften Brunvoll i Molde (bedriftspresentasjon (på engelsk)) og den geografiske regionen Agder.

Utdanningen ble finansiert gjennom et BIA-prosjekt i samarbeid med både NTNU og UiA, samt fem bedrifter.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Det haster!

Doktorgraden min har handlet om å prøve å forstå hva som hindrer og hva som fremmer en bærekraftig omstilling av næringslivet.

Næringsklynger og ledere

Jeg har forsket på hvordan spesielt bedrifter som samarbeider i såkalte klynger, griper an sitt arbeid med bærekraft og omstilling og hvordan spesielt lederne tenker på bærekraft og nødvendigheten av handling.

Jeg har også sett på hvordan FNs bærekraftsmål og Parisavtalen er med på å påvirke bedrifters valg av forretningsstrategi, og på hvordan bedrifter påvirkes regionalt av globale strømninger, tankesett og ideer knyttet til bærekraft.

Kunnskap fins – men omstillingsfarten er lav

Jeg har funnet at på ledernivå er det mye kunnskap om de globale utfordringene vi står overfor, det er få som er uenige i at vi må gjøre noe.

Likevel går det sent med tanker på planer og konkrete tiltak.

I avhandlingen min har jeg vært nysgjerrig på nettopp dette – altså gapet mellom viten og handling.

Samarbeid styrker satsingen på bærekraft

Jeg har også funnet at i møte med globale bærekraftsutfordringer søker bedrifter i vår region samarbeid, både med hverandre og med innovasjonssystemet de er en del av, og dette samarbeidet ser ut til å styrke satsningen på bærekraft for alle parter.

I tillegg har jeg sett på hvordan vi mennesker tenker på oss selv som en del av naturen eller ikke, og på hvordan nettopp vår tenkning påvirker måten vi tilnærmer oss bærekraftsutfordringene.

Jeg argumenterer for en systemisk og holistisk tilnærming til bærekraft, hvor vi i større grad tar innover oss at vi er en del av og helt avhengige av velfungerende økosystem.

Det haster med omstilling

Jeg har selv jobbet med bærekraft i mange år og det har derfor vært veldig nyttig med et slikt dypdykk for å få en bedre forståelse av hva som ligger foran oss nå.

Det haster med en bærekraftig omstilling av alle sektorer, næringslivet inkludert.

Jeg håper min avhandling kan bidra med noen nye perspektiver på dette.

Disputasfakta:

Kandidaten: Karen Landmark 1974 i Kristiansand), Cand.mag fra UIO i Medievitenskap, MA fra Universiteit van Amsterdam i European Communication Studies, MoM BI (30 credit points) CSR, Globalization and Climate Change. Var ansatt på NTNU som stipendiat, med UIA som akademisk hjem. Nåværende stilling Nå er jeg FoU&I leder i NCE  iKuben http://ikuben.no/

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditoriet i FoU-bygget, Jon Lilletuns vei 3, Campus Grimstad fredag 15. februar 2019

Disputasen blir ledet av Gøril Hannås, instituttleder ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: The cluster concept and the role that cluster play in regional sustainable development

Tittel på avhandling«Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Lizhen Huang, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU

Annenopponent: Research director James Wilson, Orkestra-Basque Institute of competitiveness/Researcher Deusto Business School

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor James KarlsenInstitutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Hans Christian Garmann Johnsen ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA (hovedveileder) professor Halvor Holtskog, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU-Gjøvik (biveileder) og førsteamanuensis Stina TorjesenInstitutt for økonomi, UiA (bi-veileder).