Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gevinstrealisering i komplekse eHelse-initiativ

Kirsti Askedal of the Faculty of Social Sciences at the University of Agder has submitted her thesis entitled “Enhancing the Benefits Management Model for Complex eHealth Efforts” and will defend the thesis for the PhD-degree Thursday 12 November 2020. (Photo: Private)

Digitalisering av helsesektoren, også kalt eHelse-satsing, innebærer betydelige endringer og store investeringer.

Kirsti Askedal

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Kirsti Askedal fra Fakultet for samfunnsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Enhancing the Benefits Management Model for Complex eHealth Efforts” torsdag 12. november 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonssystemer.

Doktorgradsutdanningen er finansiert gjennom Norges Forskningsråd - IKT og prosjektet Felles telemedisinsk løsning Agder (TELMA)

Slik oppsummerer Kirsti Askedal avhandlingen:

Gevinstrealisering i komplekse eHelse-initiativ

Digitalisering av helsesektoren, også kalt eHelse-satsing, innebærer betydelige endringer og store investeringer.

Komplekst

Derfor er sektoren avhengig av strukturert og målrettet arbeid for å sikre måloppnåelse. Gevinstrealisering er anbefalt god praksis for nettopp dette.

Digitalisering skjer imidlertid i økende grad gjennom samarbeid mellom 2 eller flere organisasjoner.

Slike interorganisatorisk eHelse-samarbeid introduserer ytterligere kompleksitet da aktørene kan representere ulike mål, kulturer, systemer og makt og man har manglet modeller og metoder for å håndtere slik kompleksitet.

Mål

Hensikten med denne doktorgradsavhandlingen har derfor vært å utforske og forstå gevinstrealisering i komplekse eHelse-initiativ.

Følgende to forskningsspørsmål har vært undersøkt:

1) Hvilke gevinster er realisert i komplekse eHelse initiativ?

2)Hvorfor er det utfordrende å realisere gevinster i komplekse eHelse initiativ?

Resultat

Oppsummert viser studien at:

1) både positive og negative effekter har vært rapportert fra komplekse eHelse initiativ over flere år, og

2) mangel på mekanismer for styring og organisatorisk læring er identifisert som hovedutfordringer for å realisere gevinster i komplekse eHelse initiativ.

Bidrag til utvikling

Avhandlingen gir flere bidrag til både gevinstrealiseringslitteratur og praksis.

Eksisterende modell for gevinstrealisering er videreutviklet for å passe til både organisatoriske og interorganisatoriske eHelse-initiativ.

I tillegg inkluderes læring og styring i modellen for å legge til rette for økt måloppnåelse.

Til praksis foreslås en seks-punkts sjekkliste for å stimulere til organisatorisk læring slik at repetisjon av uhensiktsmessig praksis unngås.

 

Disputasfakta

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av settedekan, instituttleder, dosent Carl Erik Moe, Institutt for Fakultet for informasjonssystemer, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00
Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Benefits and challenges of IT Governance at the project and program level”

Tittel på avhandling: “Enhancing the Benefits Management Model for Complex eHealth Efforts

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2685552

 

KandidatenKirsti Askedal (1980, Kristiansand) Bachelorgrad i sykepleie, Universitetet i Agder. Mastergrad i informasjonsteknologi med spesialisering i sundhedsinformatik, Aalborg Universitet, Danmark. Nåværende stilling: Prosjektleder i Bliksund AS.

Opponenter:

Førsteopponent: Reader, Head of Centre for Information Management Crispin Coombs, Loughborough University, UK

Annenopponent: Professor Hilde Eide, Institutt for sykepleie og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Polyxeni Vasilakopoulou, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder 

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Leif Skiftenes Flak, Institutt for informasjonssystemer, UiA

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Carl Erik Moe på e-post carl.e.moe@uia.no