Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fredrik Sahlander disputerer på jazz-improvisasjon

Fredrik Sahlander disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Från Grundton till b2 - Ett Jazzmetodiskt Forskningsprojekt» den 26. juni 2017.

Målet med projektet var att prova och dokumentera en ledande jazzimprovisatörs undervisningsmetodik.

Boo Fredrik Sahlander

Ph.d.-kandidat - universitetslektor

Hvordan underviser en berømt jazz-musiker i improvisasjon – og hvordan kan en musiker utvikle sin evne til improvisasjon gjennom undervisningen? Resultatet er at eleven blir en bedre musiker, skriver Fredrik Sahlander i sin doktorgradsavhandling.

Utviklingen i Sahlanders spill er dokumentert i to innspillinger – en før og en etter «læretiden». Nøkkelen til utviklingen ligger i avhandlingens tittel – fra å holde grunntonen til å slippe seg løs i skalaen.

Boo Fredrik Sahlander disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Från Grundton till b2 - Ett Jazzmetodiskt Forskningsprojekt» den 26. juni 2017.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Elbassist Sahlander brukte elbassist Gary Willis som lærer. Willis underviser ved Berklee i Boston, men er mest kjent fra bandet Tribal Tech. Mer om Gary Willis på wikipedia – og på egen facebook-side.

Les intervju om avhandlingen: Elbassisten som ville bli flinkere til å improvisere

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Økad kunskap om improvisasjon

I avhandlingen Från grundton till b2 med undertiteln Ett Jazzmetodiskt Forskningsprojekt, presenteras ett forskningsprojekt som fokuserat på ökad kunskap om improvisationsmetodik och improvisatorisk utveckling.

Målet med projektet var att prova och dokumentera en ledande jazzimprovisatörs undervisningsmetodik. Elbasisten Gary Willis från bandet Tribal Tech fyllde rollen som lärare i projektet.

I tillägg ville Sahlander fördjupa sig i jazzimprovisation och utveckla sina solistiska improvisationsfärdigheter. Då vidareutveckling stod i centrum användes aktionsforskning som forskningsdesign.

To inspelningar som dokumentation

För att demonstrera denna utveckling gjordes inspelningen Past:Present (2013) som startpunkt för forskningen.

Den största och viktigaste perioden var sedan när Sahlander studerade för Gary Willis i två år.

Efter denna period gjordes inspelningen Present:Future (2015) som fungerar som en dokumentation av hans färdigheter som improvisatör efter att studierna med Willis var avslutade.

Willis kommenterade de två inspelningarna och dessa kommentarer ligger till grund för hans observationer och reflektioner över aktionsforskningen. Med utgångspunkt i denna metod presenteras sen forskningens resultat.

Disputasfakta:

Kandidaten: Boo Fredrik Sahlander undervisar vid Universitetet i Agder. Han är anställd vid rytmisk linje på Fakultet for kunstfag. Han har en bakgrund som frilansmusiker med Oslo som huvudsakligt arbetsområde. Under sin tid som frilansmusiker har han spelat med stora delar av Norges etablerade artister, spelat in ett betydande antal cd skivor, haft husbandsjobb på tv2, och jobbat i längre perioder med olika revyer vid landets större teatrar och kulturhus.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1 i Sigurd Køhns hus - K-bygget, Campus Kristiansand. Dekan Marit Wergeland-Yates leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Mandag 26. juni 2017 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Improvisasjonslæring i populærmusikk – tradisjoner, kunnskapsområder og nyskapning»

Tid for disputas: Mandag 26. juni 2017 kl 12:15

Tittel på avhandling: «Från Grundton till b2 Ett Jazzmetodiskt Forskningsprojekt»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Universitetslektor Fil Dr Anna-Karin Gullberg, Luleå tekniska universitet

Annenopponent: Professor Ove Larsen, Nord universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Tor Dybo, Institutt for rytmisk musikk EZ 14268 UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Knut Tønsberg (hovedveileder) og førsteamanuensis Per Elias Drabløs (bi-veileder)