Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forsker på reell energibruk i passivhus i Arendal

Aimie Nazmin Bin Azmi disputerer for ph.d.-graden i fornybar energi med avhandlingen “Grid Interaction Performance Evaluation of BIPV and Analysis with Energy Storage on Distributed Network Power Management” onsdag 29. mars 2017.  (Foto: Privat)

Reliable data and performance evaluation of zero-energy buildings are important for policy-makers to evaluate the success of their policies and measures.

Aimie Nazmin Bin Azmi

Ph.d.-kandidat

Aimie Nazmin Azmi har fulgt energibruken over et år i et hus på Skarpnes i Arendal. Huset er bygd for nesten null-energibruk. Analysen av virkelige tall for energibruken – inn for produksjon via bygningsintegrerte solcellesystemer, jordvarme og andre energiressurser, ut for forbruk – gir viktige data og evalueringer for energipolitikken framover.

Aimie Nazmin Azmi (search Azmi) disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen“Grid Interaction Performance Evaluation of BIPV and Analysis with Energy Storage on Distributed Network Power Management” onsdag 29. mars 2017. Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i fornybar energi.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Grid Interaction Performance Evaluation of BIPV and Analysis with Energy Storage on Distributed Network Power Management

The European Union’s Energy Performance of Buildings Directive requires all new buildings to be nearly zero-energy by the end of 2020.

The Norwegian policy makers have set their sights on nearly zero energy targets for new buildings from 2020.

The amount of energy that these buildings require comes mostly from the building integrated renewable energy sources (e.g. building integrated photovoltaic BIPV system).

Near zero-energy buildings at Skarpnes

This research work is focused on performance of the nearly zero-energy buildings.

In this PhD work, real operation results of a year from zero-energy house of the Skarpnes Smart Village are analysed for annual energy balance with on-site solar photovoltaic generation with the house energy requirements.

The Skarpnes Smart Village project (Southern Norway) has developed residences as per the zero-energy building ambition level and these houses use well insulated and airtight envelopes, efficient appliances, building integrated photovoltaics (BIPV) and a ground source heat pump.

Reliable data and performance evaluation of zero-energy buildings are important for policy-makers to evaluate the success of their policies and measures.

Results from this PhD work are going to make some contribution on that. Results from this work will be useful not only to the electric utilities for developing new business models for better energy efficiency measures, but also to the urban planners and building designers.

This research work is part of the project ‘Electricity Usage in Smart Village Skarpnes’ (project no. NFR-226139), which is supported by the Research Council of Norway and partners of this project are Agder Energy Nett ASTeknova As, Eltek AS and the University of Agder.

Disputasfakta:

Kandidaten: Aimie Nazmin Bin Azmi (search Azmi) (1983) received MEngSc in energy system from the University of New South Wales, Sydney, Australia in 2010. He was working as product engineer at Intel Microelectronics, Malaysia’s factory, before working as a lecturer at Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). He has developed his research interest in the performance evaluation of zero-energy buildings and their interaction with the power system network. He is working on his PhD at the University of Agder (2013-2016) and he was sponsored for this PhD work from his parent organization the Universiti Teknikal Malaysia Melaka. He has resumed his lectureship with his parent institute in Malaysia. At UiA, he was a member of the Energy Systems Research Group.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C2 040, Campus Grimstad.

Dekan Michael Rygaard Hansen, Fakultet for teknologi og realfag, EZNODE 326 leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Onsdag 29. mars 2017 kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Future scope of home energy management system with increasing penetration of building integrated PV system”

Tid for disputas:Onsdag 29. mars 2017 kl 12:00

Tittel på avhandling: “Grid Interaction Performance Evaluation of BIPV and Analysis with Energy Storage on Distributed Network Power Management”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Borut Jereb, University of Maribor, Slovenia

Annenopponent:Dr. Sanjeet Kumar Dwivedi, Danfoss Drives A/S, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Martin Choux, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Mohan Lal Kolhe, UiA (hovedveileder) og professor Anne-Gerd Imenes, UiA (bi-veileder)