0
Hopp til hovedinnhold

Fantasi og begjær i konstruksjonen av bærekraftig byutvikling

Rachel Berglund  fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Fantasy and Desire in the Construction of Sustainable Urban Development. A Discourse Theoretical Analysis of Sustainable Urban Development in Southern Norway» fredag 25. juni 2021. (Foto: Privat)

Avhandlingen følger de diskursive interaksjoner som fant sted mellom aktører i arenaen i 2019, og setter søkelys på den 'aktive handlingslammelsen' som oppstod da aktørene skulle forsøke å bygge en felles forpliktelse til handling på prosjekter og prosesser som aktørene klassifiserte som 'bærekraftig byutvikling'. 'Aktiv handlingslammelse' beskriver et fenomen der aktørene engasjerer seg i en stadig økende mengde aktiviteter samtidig som disse aktivitetene ikke fører til effektive beslutningsprosesser og konkrete utfall.

Rachel Berglund

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Rachel Berglund fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Fantasy and Desire in the Construction of Sustainable Urban Development. A Discourse Theoretical Analysis of Sustainable Urban Development in Southern Norway» fredag 25. juni 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder med spesialisering i global utvikling og samfunnsplanlegging.

Slik oppsummerer Rachel Berglund selv avhandlingen:

Fantasi og begjær i konstruksjonen av bærekraftig byutvikling

Denne monografiavhandlingen analyserer diskurser om bærekraftig byutvikling slik de forekommer i en samskapingsarena for byutvikling i Agder kalt Bynett Sør.

'Aktiv handlingslammelse' i samskapingsprosesser

Avhandlingen følger de diskursive interaksjoner som fant sted mellom aktører i arenaen i 2019, og setter søkelys på den 'aktive handlingslammelsen' som oppstod da aktørene skulle forsøke å bygge en felles forpliktelse til handling på prosjekter og prosesser som aktørene klassifiserte som 'bærekraftig byutvikling'.

'Aktiv handlingslammelse' beskriver et fenomen der aktørene engasjerer seg i en stadig økende mengde aktiviteter samtidig som disse aktivitetene ikke fører til effektive beslutningsprosesser og konkrete utfall.

Samhandlingsprosesser forstått gjennom språk og mening

Avhandlingen tar sikte på å forklare og kritisere den aktive handlingslammelsen som knytter seg til dette konkrete samskapings- og nettverkstilfellet gjennom en diskursanalyse som tar utgangspunkt i å koble subjektets affekt (affektiv betyr følelsepreget) til den kollektive konstruksjonen av bærekraftig byutvikling.

I stedet for å utforske de politiske eller institusjonelle betingelser som mobiliseres i samhandlingsprosessen, argumenteres det for at vi kan forstå, og navigere, slike samskapingsprosesser via en dypere forståelse av ords betydning og de fantasier og begjær som inngår i betydningskampen om sentrale begrep slik som bærekraftig utvikling.

Forskningstema

Det overordnede tema for avhandlingen er mening og konflikt i samhandlingspraksiser, med et særlig fokus på hvordan språkets affektive dimensjon påvirker koblinger mellom samskaping, konsensus og markeds-inspirerte planstrategier i Agder-konteksten.

De teoretiske og metodiske perspektiver i arbeidet benytter seg av Ernesto Laclau's poststrukturalistiske Diskurs Teori med innslag av Lacansk psykoanalyse.

Funn i avhandlingen

Gjennom analyse og rekonstruksjon av diskursen identifiseres fire konfliktområder som aktørene må ta stilling til for å kunne komme forbi den aktive handlingslammelsen og oppnå effektive beslutningsprosesser.

Videre argumenterer avhandlingen for at den aktive handlingslammelsen hos aktørene i dette tilfellet kan forstås som en form for selvforsvar mot den politisering som må til for å kunne komme frem til konkrete tiltak på bærekraftig byutvikling i regionen.

I dette selvforsvaret mobiliseres ideen om 'det lokale utviklingsprosjekt' som et løfte om at det er mulig å oppnå en konsensus i samskapingsprosesser, der ingen taper i identifiseringen av konkrete løsninger.

Dette løftet underbygges samtidig av en motstridende kollektiv fantasi som søker å unnslippe konsensus-orienterte planprosesser fordi de ikke oppleves demokratiske. Dette narrativ bidrar til å skape en ubevist tilfredshet som nærer seg av selve handlingslammelsen, og dermed opprettholdes handlingslammelsen.

Avhandlingens bidrag

I møte med Diskurs Teoriens metodiske utfordringer bidrar avhandlingen med en original forskningsstrategi som bygger på språkets affektive dimensjon.

Forskningsstrategien tar i betraktning hvordan fantasi og begjær påvirker samskapingens kapasitet til å skape handlekraft, og viser at det å ta hensyn til slike perspektiver kan gjøre det mulig å komme seg forbi tilfeller av aktiv handlingslammelse i komplekse samhandlingsprosesser.

Avhandlingen bidrar også med et verktøy til å lokalisere og forstå mulige konfliktpunkter tidlig i disse prosessene, i tillegg til de begjær og fantasier som blir mobilisert i disse tilfellene.

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:05 og disputasen tidligst 10:35. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anne Halvorsen på e-post anne.halvorsen@uia.no

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning fredag 25. juni kl 09:15

Disputas fredag 25. juni kl 10:45

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«On the basis of your empirical and critical research, how would you design and implement collaborative networks and democratic spaces that can effectively pursue the goal of Sustainable Urban Development in Southern Norway?»

Tittel på avhandling: «Fantasy and Desire in the Construction of Sustainable Urban Development. A Discourse Theoretical Analysis of Sustainable Urban Development in Southern Norway»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2758970

 

KandidatenRachel Berglund (1983, Herning, Danmark) Bachelorgrad i "Opplevelsesproduksjon og interaktive medier" fra Høgskolen i Innlandet, Mastergrad i samfunnskommunikasjon fra Universitetet i Agder. Arbeider nå som rådgiver på bærekraft ved Agder fylkeskommune.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor David Howarth, University of Essex, UK.

Annenopponent: Professor emerita Jean Hillier, RMIT, Melbourne, Australia.

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Laura Tolnov Clausen, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor John Pløger, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA (hovedveileder) og professor Jørn Cruickshank, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA (medveileder)