0
Hopp til hovedinnhold

Familievold og bedring av arbeidsfungering. En studie av par og familier i terapi

Rune Zahl-Olsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Investigating couple relationships and change during couple and family therapy: A specific focus on domestic violence and work functioning” onsdag 29. april 2020. (Foto: Privat)

Dersom vold ikke er tema i terapi, kan den heller ikke bli behandlet. Studien utviklet derfor en modell som kan hjelpe terapeuter til å avdekke mer av den volden som forekommer.

Rune Zahl-Olsen

Ph.d,.-kandidat og familieterapeut

Rune Zahl-Olsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Investigating couple relationships and change during couple and family therapy: A specific focus on domestic violence and work functioning” onsdag 29. april 2020.

I doktorgradsavhandlingen viser Rune Zahl-Olsen at familier som opplever fysisk vold fungerer bedre på jobben når familien har fått terapi. 841 klienter fylte ut spørreskjemaer, som er basis for avhandlingen.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Doktorgraden er finansiert av Sørlandets Kompetansefond, Sparebanken Sør og Abup, Sørlandet Sykehus.

Slik oppsummerer Rune Zahl-Olsen selv avhandlingen:

Familievold og bedring av arbeidsfungering. En studie av par og familier i terapi

Doktorgradsavhandlingen”Investigating couple relationships and change during couple and family therapy: A specific focus on domestic violence and work function” undersøkte utøvelsen av fysisk vold og endring i arbeidsfungeringen hos personer som deltok i par- og familieterapeutisk behandling.

841 klienter

Avhandlingen baserer seg på svarene fra 841 klienter som fylte ut spørreskjemaer.

Først ble spørreskjemaet testet og funnet pålitelig. Deretter fokuserte studien på å undersøke fysisk vold hos de familiene som deltok i behandling.

Så mange som hver fjerde klient oppgav at det forekom vold i familien, og hver femte at det kunne skje at de dyttet eller slo når de kranglet med sin partner. Dette er langt over landsgjennomsnittet.

Imidlertid er det et stort sprik mellom denne forekomsten og det som avdekkes i terapi.

Vold må være terapi-tema

Dersom vold ikke er tema i terapi, kan den heller ikke bli behandlet. Studien utviklet derfor en modell som kan hjelpe terapeuter til å avdekke mer av den volden som forekommer.

Videre fant Zahl-Olsen at klientenes arbeidsfungering ble bedre etter terapi. Denne bedringen hadde sammenheng med minskede depressive symptomer og bedre par- og familiefungering.

Et fokus på arbeidsfungering er interessant i et samfunnsperspektiv, men har vært lite studert innen psykoterapiforskning.

Disputasfakta:

Kandidaten: Rune Zahl-Olsen (1969 Køping, Sverige), Mastergrad i familieterapi, Diakonhjemmet høyskole (nå VID) (2009). Arbeider som familieterapeut og forsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet Sykehus. 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i Zoom eller i Skype for Business (lenker under) onsdag 29. april 2020.

Disputasen blir ledet av dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “The author reports a single-informant self-assessment design used in his research.  Reflect more carefully the representativeness of this choice from the system perspective and family therapy practice. What does this kind of data gathering make approachable and visible, and what does it hide or leave out of reach?”

Tittel på avhandling: «Investigating couple relationships and change during couple and family therapy: A specific focus on domestic violence and work functioning”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Docent /Senior Lecturer, PhD Aarno Aate Laitila, University of Jyväskylä, Finland

Annenopponent: Professor May-Britt Solem, OsloMet - storbyuniversitetet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Magnhild M. Høie, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var seniorforsker, ph.d. Terje Tilden, Modum Bad (hovedveileder) og professor Nicolay Gausel, tidligere UiA, nå Høgskolen i Øsfold og enhetsleder FoU, ph.d. og psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland, ABUP, SSHF (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Vi ber publikum om å ankomme digitalt til prøveforelesningen tidligst 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio: Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrist for innlevering av spørsmål. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om dette kan sendes til disputasleder på e-post -  Anders Johan Wickstrøm Andersen - senest i løpet av pausen mellom 1. og 2. opponent.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 PhD Thesis Rune Zahl-Olsen printed version 03.04.2020

Lenke til disputasen, som formidles i konferanseprogrammet Zoom: https://uiano.zoom.us/j/68640971328

Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.

Lenke til disputasen i konferanseprogrammet Skype for Business: https://uiano.zoom.us/skype/68640971328