Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Etiopiske skoleelevers oppfatning av matematikkens relevans

Andualem Tamiru Gebremichael disputeer for ph.d.-graden fredag 1. mars 2019 med avhandlingen «Students’ perceptions of the relevance of mathematics in an Ethiopian preparatory school».

Når det gjelder elevenes motivasjon er skolens motiv om å produsere studenter som kvalifiserer for å gå på universitet det viktigste.

Andualem Tamiru Gebremichael

Ph.d.-kandidat

Andualem Tamiru Gebremichael disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Students’ perceptions of the relevance of mathematics in an Ethiopian preparatory school» fredag 1. mars 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i matematikkdidaktikk.

Dette er en tjueandre disputas på fakultetets doktorgradsprogram med spesialisering i matematikkdidaktikk.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Etiopiske videregående elevers oppfatninger om matematikkens relevans

Gebremichael undersøkte elevers oppfatninger om matematikkens relevans fra aktivitetsteoretisk perspektiv. Resultatene viser at de oppfatter relevansen til sin fremtid på forskjellige måter:

  • matematikk bestemmer om de kan ha tilgang til deres fremtidsstudier,
  • matematikk brukes i deres fremtidsstudier og den forteller om hvem de er.

Elevene oppfatter også relevansen til de andre skolefagene på forskjellige måter:

  • den brukes i de fagene, og konkurrerer med de fagene om deres tid og oppmerksomhet
  • holdningen deres til matematikk påvirker deres holdning til de fagene og temaene som bruker matematikk
  • matematikk og noen av fagene har felles egenskaper, slik at prestasjonen i disse fagene påvirker prestasjonen i matematikk, men matematikk og noen av de andre fagene har motsatte egenskaper, slik at de behandles på helt forskjellige måter.

Oppfatningen av relevansen til hverdagen har tre aspekter:

  • matematikk generelt brukes i hverdagen, mens videregående matematikk ikke er brukt,
  • når det gjelder videregående matematikk, oppfatter de at den gir et «friskt perspektiv» på livet, og viser hvem de er som etiopiere (den gir dem nasjonal identitet).
  • Deltakelse i skole, familie, lek, kirke, moske osv. og motiver for disse aktivitetene danner elevenes oppfatninger. De andre skolefagene og aktivitetene utenfor skolen er de viktigste i å danne oppfatningen om at matematikken brukes (i fremtidsstudier, de andre fagene og i hverdagen). Når det gjelder elevenes motivasjon, selv om de oppfatningene påvirker det, er skolens motiv om å produsere studenter som kvalifiserer for å gå på universitet det viktigste.

Disputasfakta:

Kandidaten: Andualem Tamiru Gebremichael, (1970, Bale Goba, Etiopia.) BSc, MSc, MA fra Addis Ababa University.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1-001, Campus Kristiansand fredag 1. mars 2019

Finn fram til auditoriet:

Disputasen blir ledet av instituttleder ved Institutt for matematiske fag Ingvald Erfjord.

Prøveforelesning kl 10:30

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Socio-cultural perspectives on beliefs research: problems, methodologies and generalisations

Tittel på avhandling: «Students’ perceptions of the relevance of mathematics in an Ethiopian preparatory school»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Stephen Lerman, London South Bank University, UK

Annenopponent: Professor Jeppe Skott, Linnéuniversitetet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor emerita Barbro Grevholm, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Simon Goodchild, Universitetet i Agder (hovedveileder) og professor Olav Dovland, Universitetet i Agder (bi-veileder)