Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Etikkens forhold til gudstro – fri eller avhengig?

Martin Jakobsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Moral realism and the existence of God. Improving Parfit´s metaethics» tirsdag 21. mai 2019. (Foto: Privat)

Altså, hvis man trekker inn Gud i Parfits teori, da kan man løse problemene, og da vil Parfits teori om etikk bli mye bedre.

Martin Jakobsen

Ph.d.-kandidat og høyskolelektor

Martin Jakobsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Moral realism and the existence of God. Improving Parfit´s metaethics” tirsdag 21. mai 2019.

I avhandlingen argumenterer Jakobsen for at det fins en gud, som etikken er avhengig av – i motsetning til Derek Parfit, som argumenterer for at etikken er uavhengig av en gud i trebindsverket «On What Matters». Bøkene har vakt oppsikt – her synliggjort via fagfelle-vurderinger i Notre Dame Philosophical Reviewsbind 1 og 2, og bind 3 - og i Utilitas fra Cambridge University Press, blant andre. Se også The Philosophical Review, Duke University Press.

Martin Jakobsen har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Slik beskriver Martin Jakobsen selv essensen i avhandlingen:

Ingen Gud, ingen etikk?

Høsten 2017 diskuterte teologer og filosofer - i både VG, Dagbladet, Aftenposten og Morgenbladet – om etikken er avhengig av Gud. Hvis det ikke finnes noen Gud, kan det da finnes godt og ondt?

Den verdenskjente filosofen Derek Parfit presenterer en teori om etikk i boken sin «On What Matters», en teori hvor etikken ikke er avhengig av Gud.

Problemer i Parfits teori

Jeg argumenterer for at Parfit sin teori om etikk har noen problemer, nemlig hvordan det kan finnes etiske sannheter, etikkens normative kraft og hvordan vi kan forklare at vi har etisk kunnskap.

Videre argumenterer jeg for at disse problemene kan løses ved hjelp av teologi.

Altså, hvis man trekker inn Gud i Parfits teori, da kan man løse problemene, og da vil Parfits teori om etikk bli mye bedre.

I avhandlingen viser jeg hvordan Parfit sin teori om etikk kan forbedres.

Teologien nyttig for filosofi

Jeg viser også hvordan teologien kan være nyttig for moderne filosofi, nyttig for å løse filosofiske og etiske grunnlagsproblemer.

Til sist viser jeg hvordan etikken kan gi en grunn til å tenke at Gud finnes: Hvis en objektiv etikk forklares bedre med Gud enn uten Gud, så taler en slik teori om etikk for at det finnes en Gud.

Disputasfakta:

Kandidaten: Martin Jakobsen, (1989), bachelor i filosofi, UiO (2012), bachelor i kristendomskunnskap, MF (Menighetsfakultetet) (2012), master i kristendomskunnskap, MF (2014). Arbeider nå som høyskolelektor ved Ansgar teologiske høyskole i Kristiansand.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1-001, Campus Kristiansand, tirsdag 21. mai 2019

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “The Role of Christian Moral Realism in a Pluralistic Secular Society’s Moral Discourse”

Tittel på avhandling: «Moral realism and the existence of God. Improving Parfit´s metaethics».

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Jaana Hallamaa, University of Helsinki

Annenopponent: Professor Henrik Syse, Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Odin Lysaker, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Jan-Olav Henriksen, MF vitenskapelig høyskole (Menighetsfakultetet) og Universitetet i Agder, (hovedveileder) og professor Einar Duenger Bøhn, Universitetet i Agder (bi-veileder)