0
Hopp til hovedinnhold

Et ledelsesperspektiv på IT-utnyttelse/anvendelse

Tove Bøe disputerer for ph.d-graden med avhandlingen “A Managerial Perspective on Continued Use of Information Technology: The Complementary Role of the Principal Agency Model” onsdag 10. oktober 2018. (Foto: Privat)

This dissertation study how such usage models may include key management and governing issues, — that is, how managers in organizations may proactively influence and stimulate users’ attitudes and actions toward meeting the goals of their organizations.

Tove Bøe

Ph.d.-kandidat / universitetslektor

Hvordan brukes informasjonssystemer i organisasjoner, og hvordan blir bruken av IT styrt, er spørsmål som Tove Bøe har forsket på i avhandlingen hun forsvarer 10. oktober.

I avhandlingen har Tove Bøe utviklet en modell som integrerer to perspektiver (både bruker- og ledelsesperspektiv). Hun utvikler og får empirisk støtte for den teoretiske syntesen som forklarer utnyttelse og vedvarende bruk av informasjonssystemer i organisasjoner. 

Tove Bøe disputerer for ph.d-graden med avhandlingen “A Managerial Perspective on Continued Use of Information Technology: The Complementary Role of the Principal Agency Model” onsdag 10. oktober 2018.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonssystemer.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

«Et ledelsesperspektiv på IT-utnyttelse/anvendelse»

A Managerial viewpoint

Understanding and predicting the use of new IT upon implementation is important for owners and managers as well as users in organizations.

While the acceptance and continued use of information technology has received considerable attention from IS researchers in the past, scarce attention has been given to how IT use has been managed.

This dissertation study how such usage models may include key management and governing issues, — that is, how managers in organizations may proactively influence and stimulate users’ attitudes and actions toward meeting the goals of their organizations.

A theoretical synthesis is developed

Taking as the point of departure the Information systems continuance model (ISCM), the motivation for the study is to contribute to this stream of literature by modelling and testing managerial-derived constructs through the lens of agency theory and the model of organizational trust.

Particularly, the dissertation addresses an explicit call for studies that include managerial work-centric concepts, complementary to the traditional user-centric concepts in the ISCM.

The findings

show that a model integrating ISCM and agency theory/trust is more powerful in explaining user continuance than ISCM in isolation and provides several contributions to the literature.

Particularly, the results show that the agency theory derived concepts of incentives, goal harmony and trust are valid constructs in the synthetic model.

Disputasfakta:

Kandidaten: Tove Bøe (1961): Master of Science i Information Systems fra USN, 2012. Stipendiat ved USN fra 2013-2017. I dag arbeider hun som universitetslektor ved USN.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B3-008, Campus Kristiansand onsdag 10. oktober 2018

Disputasen blir ledet av instituttleder Carl Erik Moe ved Institutt for informasjonssystemer.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Why do the elderly continue not to use computers and what can we do about it?”

Tittel på avhandling: «A Managerial Perspective on Continued Use of Information Technology: The Complementary Role of Principal Agency Model»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Virpi Kristiina Tuunainen, Department of Information and Service Economy, Aalto University School of Business

Annenopponent: Dr. Timo Lainema, Senior Research Fellow, Turku School of Economics, University of Turku

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Maung Sein, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Øystein Sørebø, USN (hovedveileder) og professor Tom Eikebrokk, UiA (bi-veileder).