Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Erfaring bygger undervisningskompetanse

Inger Norunn Nergaard (Foto: Privat)

Mine funn viser at en framtredende del av lærerens kunnskapsbase for matematikkundervisning er kunnskap om faget relatert til elever, og kunnskap om faget relatert til undervisning.

Inger Norunn Nergaard

Ph.d.-kandidat og høgskolelektor

Inger Nergaard har studert hvilken kompetanse en erfaren matematikklærer besitter – og bruker - i undervisningen.

Hun disputerer for ph.d.-graden fredag 21. april med avhandlingen «Local knowledge in mathematics teaching - A product of professional action». Nergaard har fulgt doktorgradsutdanningen ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i matematikkdidaktikk, og er kandidat nummer 18 på denne spesialiseringen.

Les intervju om avhandlingen: Dette må mattelæreren kunne hvis elevene skal lykkes

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Lærernes kunnskapsbase for læring

Kunnskapen en lærer bør ha for å undervise spesifikke fag i skolen er stadig debattert, både politisk og i media.

For matematikk sin del er to eksempler det nye vedtatte kompetansekravet om ett års relevant utdanning i matematikk for å undervise faget på ungdomsskolen, og karakterkravet i matematikk på 4 for å kunne ta en lærerutdanning.

Undervisning gir kompetanse

Det er likevel i mange sammenhenger poengtert at lærere tross utdanning i fag og pedagogikk, ikke har all kunnskapen som trengs for å bli en god matematikklærer. Dette kan skyldes mange ting: dårlig lærerutdanning, dårlig utbytte av lærerutdanning i form av lavt oppfylt læringsutbytte, men også at en del av den kunnskapen lærere trenger må eller best utvikles gjennom å undervise over mange år.

For å belyse hvilken kunnskap som ligger til grunn når en erfaren og vel ansett matematikklærer underviser, observerte jeg undervisningen til en matematikklærer på ungdomsskolen i en periode på 8 måneder og hadde samtale med læreren etter hver time der vi drøftet undervisningen.

Gjennom analyser av videoer av samtalene og observasjonene, og med Ball, Thames Hoover, og Phelps’ modell Mathematical Knowledge for Teaching, Rowland, Huckstep, og Thwaites’ Knowledge Quartet, og Jaworski’s Teaching Triad som analyseverktøy, har jeg dannet meg et bilde av hva denne lærerens undervisningskunnskap består av.

Resultatet av denne studien er samlet i avhandlingen Local knowledge in mathematics teaching: A product of professional action.

Erfaring bygger kunnskap

Mine funn viser at en framtredende del av lærerens kunnskapsbase for matematikkundervisning er kunnskap om faget relatert til elever, og kunnskap om faget relatert til undervisning.

Min forskning viste også denne lærerens horisontkunnskap har en didaktisk dimensjon, og at hun, som erfaren lærer, også knytter matematikkfaget til andre undervisningsfag.

Hennes omsorg og følsomhet overfor elevene kunne til tider gå ut over den matematiske utfordringen hun ga til dem. Læreren uttrykte at hun er opptatt av at elevene skal oppleve trygghet og forutsigbarhet som viktige elementer for å være i stand til å tilegne seg kunnskap.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Inger Norunn Nergaard har praksis 34 år som matematikklærer i ungdomsskolen og mastergrad i matematikkdidaktikk fra UiA. Nåværende arbeidssted er Høgskolen i SørøstNorge.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Clara Holst’s auditorium, Sigrid Undsets hus (Bygg 46), Campus Kristiansand

Instituttleder Elna Svege ved Institutt for matematiske fag leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Fredag 21. april 2017 kl 10:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Current research addressing the complexity of good mathematics teaching»

Tid for disputas: Fredag 21. april 2017 kl 12:30

Tittel på avhandling: «Local knowledge in mathematics teaching - A product of professional action».

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Raymond Bjuland, Universitetet i Stavanger, Norge

Annenopponent:Førsteamanuensis Annica Andersson, Malmö högskola, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Martin Carlsen, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Simon Goodchild, Universitetet i Agder og førsteamanuensis Ingvald Erfjord, Universitetet i Agder.