Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Er mikrofinansiering veien ut av fattigdom?

Pontus Engstrøm (Foto: Privat)

The provision of financing to poor microentrepreneurs helps add extra income on the table, but the small businesses do not grow and as a result remain small in size.

Pontus Engström

Stipendiat

Bedrifter som er finansiert med mikrokreditt gir mat på bordet, men vokser ikke og forblir småbedrifter, viser Pontus Engströms ph.d.-avhandling. Engström forsker på et forsømt forskningsfelt: Om mikrofinans som verktøy for å bekjempe fattigdom.

Svaret er vel tja.

I utviklingsland – Engström bruker Ecuador, Tanzania og India som eksempler – er store deler av befolkningen en del av den uformelle økonomien – gråmarkedet – utenfor offisielle kanaler. Det er her de mikrofinansierte bedriftene fins – og det er her de fortsatt blir. Småbedriftene skaffer ekstra inntekt, men vokser ikke og forblir små, viser Engström.

Dermed er det et spørsmål om mikrofinans er veien ut av fattigdom, slik mange antar.

Pontus Engström har fulgt doktorgradsutdanningen ved Handelshøyskolen ved UiA, med spesialisering i International Management.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

The Role of Finance and Microentrepreneurship in the Informal Economy

Policies implemented by the UN and the World Bank build on the idea that microfinance is a tool to fight poverty. Despite claims by Nobel laureate Professor Muhammad Yunus that all people can become entrepreneurs, given the right resources, few researchers have specifically tried to connect the availability of financing with microenterprise performance.

Overlooked – but important

Microenterprises are commonly overlooked because they operate mostly out of sight of government regulations, government statistics, and interaction with established institutions.

For many developing countries of many sizes, including such diverse economies as Ecuador, Tanzania and India, employment in the informal economy affects more than 80 % of the population.

The importance of such informal economic microenterprises is shown by the fact that such activity is seen as the modus operandi of individuals seeking to exit poverty.

Microfinanced businesses remain small

In this dissertation, PhD Research Fellow Pontus Engström addresses this research gap in the entrepreneurship literature and shows that the provision of financing to poor microentrepreneurs helps add extra income on the table, but the small businesses do not grow and as a result remain small in size.

In addition to the use of microloans, Engström finds that time spent in school or work experience has no impact on firm performance. Instead, he finds that having specific skills, such as being financially literate, is important.

Disputasfakta:

Kandidaten: Pontus Engström (1971) er født i Stockholm, Sverige. Han har Master of Science in International Business and Finance fra Stockholm School of Economics, Bachelor of Science in Economics fra Slippery Rock University of Pennsylvania, USA. Stipendiat og universitetslektor ved UiA, nå Visiting researcher at Stockholm School of Economics.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1-006 – Campus Kristiansand.

Dekan Kristin Wallevik leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Mandag 20. juni 2016 kl 11:45

Oppgitt emne for prøveforelesning: “On the growth of small and medium enterprises in developing economies: The role of private equity”.

Tid for disputas: Mandag 20. juni 2016 kl 13:15

Tittel på avhandling: «The Role of Finance and Microentrepreneurship in the Informal Economy»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Hans Landström, Lund University

Annenopponent: Professor Minna Martikainen-Peltola, Hanken School of Economics, Helsinki

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Lars Oxelheim, UiA

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Trond Randøy, UiA