0
Hopp til hovedinnhold

Entreprenørskap og kreative virksomheter

Boyke Rudy Purnomo disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Essays on Entrepreneurship and Creative industries» tirsdag 29. januar 2019. (Foto: Privat)

Artist entrepreneurs and creative businesses typically have the dual, and often contradictive, objectives of satisfying artistic needs and being financially self-sufficient.

Boyke Rudy Purnomo

Ph.d.kandidat og universitetsforeleser

Økonomisk teori og tradisjonell praksis er innrettet på å maksimere profitt. I kreative virksomheter - en av de raskest voksende økonomiske sektorene - er imidlertid målene for virksomhetene heller å tilfredsstille kunstneriske mål enn å generere stort overskudd.

I avhandlingen har Boyke Rudy Purnomo funnet fem områder som kan bidra til å øke forståelsen mellom tradisjonell business-tenkning og kreative virksomheter. det framgår av avhandlingen at manglende forståelse for økonomisk tenkning er en av suksessfaktorene for kreative virksomheter.

Boyke Rudy Purnomo disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Essays on Entrepreneurship and Creative industries» tirsdag 29. januar 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA med spesialisering i internasjonal business / International Management.

Forskningen og avhandlingen er finansiert av In Search of Balance-prosjektet (ISB). Det er et prosjekt mellom den norske og indonesiske regjeringen, med Universitetet Gadjah Mada, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder som deltakere. Se også nyhetsartikkel fra Gadjah Mada.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

The importance of artistic orientation on creative business

As one of the fastest growing sectors in the global economy, creative industries progress in the intersection between culture and economics.

Therefore, artist entrepreneurs and creative businesses typically have the dual, and often contradictive, objectives of satisfying artistic needs and being financially self-sufficient.

Clash: Economic theories vs creative industries

However, most economic and business management theories assume that an individual thinks and acts based on the rationality approach and profit maximization motive.

Implementing such theories in industries dominated by arts and aesthetic attributes may lead to difficulties.

In addition, policymakers tend to follow generic industrial models, even though creative industries function differently.

Studies show that the development of creative industries by the government and its agencies is often without a clear rationale, which then results in ineffective management practices.

Five findings in the thesis

Based on those background, the essays in this dissertation investigate and then provide some findings:

First, it offers a theoretical discussion on how existing economic theory may blur the understanding of creative industries, and further, it suggests some empirical works to be made to improve the understanding of the economics of creative industries.

Second, the dissertation develops a conceptualization of a term that frequently appears in the creative practices called “artistic orientation”, which is the individual inclination to generate and disseminate authentic goods that convey the beauty and symbolic meaning with the main goal of attaining emotional contentment.

Third, the dissertation also develops an instrument to be used to measure the artistic orientation concept.

Fourth, the essay empirically shows that artistic orientation of the artisan entrepreneurs affects the firm’s success, both financially and non-financially.

And finally, it is also found that literacy in financial management and entrepreneurial behavior of the artist-entrepreneur contributes to the creative business’s performance.

Disputasfakta:

Kandidaten: Boyke Rudy Purnomo (1978) i Yogyakarta, Indonesia. Bachelor on Management fra the Department of Management, Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada, Indonesia; og MBA on Strategic Management fra the Master of Management Program Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Arbeider i dag som foreleser og forsker ved the Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Universitetsveien 19, Campus Kristiansand tirsdag 29. januar 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik, Handelshøyskolen ved UiA.

Prøveforelesning kl 11:15

Disputas kl 12:45

Oppgitt emne for prøveforelesning“The effects of Artistic orientation and entrepreneurial orientation on firm' performance: What works better?”

Tittel på avhandling: «Essays on Entrepreneurship and Creative industries»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Alain Fayolle, EM Lyon Business school, Frankrike

Annenopponent: Professor Nurul Indarti, Gadjah Mada University, Indonesia

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Jan Inge Jenssen, Institutt for strategi og ledelse, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Stein Kristiansen, Institutt for økonomi og professor Trond RandøyInstitutt for strategi og ledelse, UiA