Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Enhancement of Charging Resource Utilization of Electric Vehicle Fast Charging Station with Heterogeneous EV Users

Denne avhandlingen presenterer innovative strategier for tildeling og koordinering av ladingsressurser som maksimerer de begrensede ladingsressursene ved FCS-en med heterogene EV-brukere.

Sandun Yasantha Konara Konara Mudiyanselage

Ph.D.-kandidat

Sandun Yasantha Konara Konara Mudiyanselage disputerer med ph.d.-avhandlingen Enhancement of Charging Resource Utilization of Electric Vehicle Fast Charging Station with Heterogeneous EV Users.

Mudiyanselage har fulgt ph.d.-programmet ved Teknologi og realfag, med spesialisering i ingeniørvitenskap, fagområde fornybar energi.

Finn mer informasjon om disputasen.

Kandidatens sammendrag av avhandlingen:

Elektrisk transport får stadig mer oppmerksomhet fra alle interessenter innen transportsektoren på grunn av de mange miljø- og helsemessige fordelene ved e-mobilitet. Spredningen av elektriske kjøretøy (EV-er) utgjør derimot en enorm utfordring på grunn av problemer knyttet til lange ladetider, rekkeviddeangst og ladeautonomi. Den raske utplasseringen av hurtigladestasjoner(FCS-er) for elektriske kjøretøy (EV) kan lindre disse utfordringene. For å begrense belastningen på strømnettet må FCS-er for øyeblikket bygges som mikronett eller aktive generatorer (AG-er), noe som gir en mulighet til å introdusere flere fornybare energikilder (RE) i de distribuerte nettverkene. Kapasiteten til FCS-en og antallet ladere for EV-er/utstyr for EV-strømtilførsel (EVSE) kan betraktes som den begrensende ladingsressursen for FCS-en. FCS-en står overfor drifts- og tekniske utfordringer for å imøtekomme etterspørselen fra heterogene EV-brukere.

Denne avhandlingen presenterer innovative strategier for tildeling og koordinering av ladingsressurser som maksimerer de begrensede ladingsressursene ved FCS-en med heterogene EV-brukere. Det tillater at opportunistiske EV-brukere (OEV-er) utnytter tilgjengelige ladingsressurser med dynamiske hendelsesstyrte strategier for tildeling og koordinering av ladingsressurser, i tillegg til primære EV-brukere (PEV-er) (registrerte eller planlagte EV-brukere). Videre fokuserer utviklede strategier på de begrensede ladingsressursene som er tildelt primære/registrerte EV-brukere (PEV-er) ved FCS-en, som får tilgang til FCS-en med spesifikke privilegier i henhold til tidligere avtaler. Men tilgjengelige ressurser blir ikke optimalt utnyttet på grunn av ulike usikkerheter knyttet til EV-ladingsprosessen, som EV-mobilitetsrelaterte usikkerheter, feil på EVSE, usikkerhet i energipriser osv. Utviklede strategier tar hensyn til at ubrukte ladere og ledig plass for EV-er ved FCS-en er en mulighet for ytterligere utnyttelse med OEV-er ved hjelp av innovative strategier for koordinering av ladingsressurser. Denne avhandlingen utvikler et FCS-sentrert rammeverk for vurdering av ytelse som evaluerer ytelsen til utviklede strategier med hensyn til utnyttelse av ladingsressurser, fullføring av lading og kvalitetsaspekter ved tjenesten (QoS) for EV-brukere. For å evaluere QoS for EV-ladingsprosessen, blir forskjellige parametere som EV-blokking, forhåndsavbrudd i ladeprosessen, gjennomsnittlig ventetid, gjennomsnittlig ladetid, tilgjengelighet av FCS, lade pålitelighet osv. utledet og analysert. I tillegg forbedrer de utviklede innovative strategiene for tildeling og koordinering av ladingsressurser med ressursaggregering og etterspørselselastisitet utnyttelsen av ladingsressurser samtidig som de gir høy QoS for lading av både PEV-er og OEV-er.

For de vurderte tilfellene har vi observert at selv om mer enn 80% av ressursutnyttelsen ikke kan oppnås bare med PEV-er, oppnår FCS-en nesten 100% ressursutnyttelse med ladningsressursaggregering og etterspørselselastisitet med heterogene EV-brukere. Ressursutnyttelsen er alltid over 50% uavhengig av ankomsttakten for PEV-er. Ladepåliteligheten til FCS-en forbedres med utviklede strategier for tildeling og koordinering av ladingsressurser sammen med en rekke mobile eksterne ladere (MOBCs). Analysen viser at økt antall ankomster av PEV-er og feil på EVSE-er påvirker ladepåliteligheten til OEV-er i stor grad. Imidlertid kan reservering av MOBC-en ved FCS-en betydelig forbedre ladepåliteligheten til OEV-er. De utviklede strategiene for koordinering av ladingsressurser har forbedret ladepåliteligheten til OEV-er med 56% og PEVer med 91% i scenariet der den betraktede ankomsttakten for PEV-er er maksimal, sammenlignet med FCS uten MOBC-er. For å skalere opp kapasiteten til FCS-en, er en fotovoltaisk (PV) basert aktiv generator (AG) integrert ved hjelp av en utviklet AC-koblet mikronettarkitektur. PV-AG-en bruker en innovativ kontrollmetode basert på en endelig tilstandsmaskin med tilstandsstrømkontroll og droop-karakteristikker for å håndtere den dynamiske kraftflyten innen FCS-en. Den sikrer frekvensstabiliteten påvirket av de raske endringene i kraftintensiv EV-etterspørsel ved FCS-en.

Det utviklede FCS-sentrerte rammeverket for vurdering av ytelse, sammen med strategier for tildeling og koordinering av ladingsressurser, er nyttige for å optimalt utnytte de begrensede ladingsressursene samtidig som en høy QoS opprettholdes for heterogene EV-brukere. I tillegg er dette arbeidet nyttig for å få en kvantitativ oversikt over hele ladeprosessen ved FCS-en.