Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

En performativ tilnærming til ull toving - Rhizomatiske relasjoner i visuell kunstproduksjon og kunstnerisk utdanning

Denne forskningen inviterer deltakerne i en slik felles toveprosess og leserne av denne oppgaven til å tenke nytt om hvordan vi kunne, ikke bare burde, introdusere kunst i lærerutdanningen.

Samira Jamouchi

Ph.d.-kandidat

Samira Jamouchi disputerer med phd.-avhandlingen «A performative approach to wool felting - Rhizomatic relations in visual arts making and art education».

Jamouchi har fulgt phd.-programmet ved Fakultet for kunstfag, med spesialisering i Kunst i kontekst.

Slik oppsummerer Jamouchi selv avhandlingen:

Denne doktoravhandling er den første kombinerte kunstneriske og vitenskapelige avhandlingene ferdigstilt og klart for forsvar innen spesialisering i Kunst i kontekst ved Fakultet for kunstfag. Ved å posisjonere kreative praksiser innenfor forskning, støtter universitetet ideen om at både kunstnerisk forskning og vitenskapelige artikler er nødvendige for kunnskapsskaping og at formidlingen av den går utover og utvider den tradisjonelle skrevne teksten til en monografi.

Målet med denne undersøkelsen er å utforske ennå ikke kjente øyeblikk, som ikke forhåndsdefinerte øyeblikk, i ull toving prosesser og deres potensialer i ulike kunstneriske og lærende kontekster. Denne forskningen inviterer deltakerne i en slik felles toveprosess og leserne av denne oppgaven til å tenke nytt om hvordan vi kunne, ikke bare burde, introdusere kunst i lærerutdanningen.

Prosessen og målet med dette doktorgradsstudiet er sammenfiltret øyeblikk i arbeidsprosessen med ull toving i kunstnerisk utforskning, kunstundervisning og kunst basert forskning. Forvandlingen av ullfibre under en tradisjonell håndlaget våt tovingsprosess utspiller seg mens deltakerne gjennomgår relasjonelle transformasjoner i seg selv og i forhold til sine omgivelser. I dette prosjektet blir mennesker, materialer og arbeidsprosesser sett på som gjensidige avhengige relasjoner som utspiller og skaper hverandre.

Det empiriske og referansematerialet til studien genereres under min pågående praksis som kunstner, forsker og kunstner-lærer. Tre offentlige utstillinger, tre publiserte artikler og en visuell samling av min hverdagspraksis er kjernematerialet som skapte de rhizomatiske koblingene i kappen (utvidet abstrakt).

Doktorgradsavhandlingen, boken som et fysisk objekt, er formet, organisert og presentert som fire strata: en varig prosess som gir form til materialene. Dette er i samsvar med forskningsdesignet og det ontologiske rammeverket som benyttes. Studiet er i dialog med poststrukturelle og nye materialisme teoretiske og filosofiske landskap. Den anvender og utforsker videre kunstbasert forskning ved å aktivere en performativ metodologi i en fremvoksende forskningsprosess.

Resultatet, ved siden av tre utstillinger og tre vitenskapelige artikler, er spørsmålene de produserer som er knyttet til kunstnerisk og pedagogisk praksis med fokus på en performativ tilnærming til ull toving.

Hovedbidragene til denne oppgaven er 1) å gi / foreslå et forskningsdesign innen kunstbasert forskning som understreker rhizomatiske og performative tilnærminger og 2) å artikulere en performativ pedagogikk som kan gjenkjennes av følgende egenskaper:

  • En sammenfiltret pedagogikk med komponenter som utvikler seg i samme økologi;
  • En gjentakende intra-aksjon som handler om samhandling;
  • En erkjennelse av samvær som bevarer mangfold;
  • En kombinasjon av bevegelige og bevegende praksiser og tanke skapende

Se her for mer informasjon om disputas og hvordan du kan delta.