Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Effektiv rensing av produksjonsvann i oljeindustrien

Rune Husveg disputerer for ph.d.-graden fredag 22. februar 2019 med avhandlingen “Tracking Maximum Produced Water Treatment Efficiency Using a Variable Speed Coalescing Centrifugal Pump”. Husveg er nærings-ph.d, finansiert av Forskningsrådet og Typhonix AS. (Foto: Privat)

The results of this work are hence a unique and novel utilization of emerging pump technology, and a step closer to reaching the zero harmful discharge goal.

Rune Husveg

Nærings-ph.d.-kandidat

Produsert vann er et bi-produkt når olje og gass pumpes opp fra reservoarene. Det har to kilder – grunnvann og vann som injiseres for å sette fart i olje- og gass-utvinningen. Vannet et miljøproblem fordi det har stort volum og inneholder mange skadelige forbindelser. Rune Husveg har i sin doktorgradsavhandling forsket på hvordan produsert vann kan renses mer effektivt.

Rune Husveg disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Tracking Maximum Produced Water Treatment Efficiency Using a Variable Speed Coalescing Centrifugal Pump” fredag 22. februar 2019.

Rune Husveg har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i mekatronikk. Han er nærings-ph.d.  – det vil si at doktorgradsarbeidet er utført i nært samarbeid med og delvis finansiert av bedriften han arbeider i - Typhonix AS.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Tracking maximum water treatment efficiency

Produced water is the most significant by-product of petroleum production, and it is often associated with large volumes and high handling costs. Even though naturally occurring, the produced water poses substantial environmental impacts if not managed correctly.

Today, the portion of produced water increases as fields are kept in operation for extended periods of time.

Minimize environmentally harmful substances

A holistic perspective is therefore required to minimize the content of dispersed oil and other environmentally harmful substances in the discharged water, to reach the zero harmful discharge goal.

Oil removal is the primary goal of produced water treatment, and the efficiency of the treatment equipment is highly sensitive to the oil droplet's size.

Generally, the larger the droplets, the better the separation. Therefore, a coalescing centrifugal pump has been introduced to target produced water applications. This pump promotes droplet growth rather than breakage and thereby increases the separation efficiency.

In the work of this thesis, tracking techniques have been designed, using real-time process information to adjust the operation of the novel coalescing pump continuously, to optimize the droplet growth and maximize oil removal efficiency.

Thesis: More efficient equipment

For oil companies, the techniques developed in this thesis can be used to utilize existing process equipment and installations better, and to make new facilities more compact and efficient.

The strategies can also be considered a step in reducing the total discharge of harmful substances, and to reduce emissions and the use of chemicals related to produced water treatment.

The results of this work are hence a unique and novel utilization of emerging pump technology, and a step closer to reaching the zero harmful discharge goal.

Disputasfakta:

Kandidaten: Rune Husveg (1991 Stavanger, Norway), Bachelorgrad i mekatronikk, UiA 2013, mastergrad i mekatronikk, UiA 2015. Nærings-ph.d. finansiert av Norges forskningsråd og Typhonix AS. Arbeider i dag ved Typhonix AS som forsker.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C2 040, Campus Grimstad fredag 22. februar 2019

Disputasen blir ledet av professor Henrik Kofoed Nielsen ved Institutt for ingeniørvitenskap

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Beyond the hydrocyclone: novel and state-of-the-art separation concepts

Tittel på avhandling: “Tracking Maximum Produced Water Treatment Efficiency Using a Variable Speed Coalescing Centrifugal Pump”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Lektor Zhenyu Yang, Institut for energiteknik, Aalborg Universitet Esbjerg

Annenopponent: Førsteamanuensis Christian Holden,  Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Kjetil Magne Dørheim HalsInstitutt for ingeniørvitenskap

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Michael Rygaard Hansen (hovedveileder) og universitetslektor Morten Ottestad, UiA, Niels van Teeffelen (ekstern), Trygve Husveg (ekstern) (bi-veiledere)